26. 1. 2020  16:31 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BENKLEWSKI, J. -- CHMELÍK, V. -- SCHAFFER, W. -- MÜLLNER, H. Die raumakustische Simulation im Zuge der Renovierung des Mariendomes in Linz. In DAGA 2019. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019, s. 1295--1297. ISBN 978-3-939296-14-0.

Originálny názov: Die raumakustische Simulation im Zuge der Renovierung des Mariendomes in Linz
Anglický názov: Room acoustic simulations in terms of renovation of Mariendom in Linz
Slovenský názov:
Autor: Jakub Benklewski (1%)
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (97%)
Wolfgang Schaffer (1%)
Herbert Müllner (1%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: DAGA 2019
Podnázov:
Od strany: 1295
Do strany: 1297
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: nemčina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: akustické simulácie, sakrálne stavby, priestorová akustika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Posledná zmena: 23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DAGA 2019. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Akustik, 2019. ISBN 978-3-939296-14-0.

Originálny názov: DAGA 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-939296-14-0
Vydavateľ: Deutsche Gesellschaft für Akustik
Miesto vydania: Berlin
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)