26. 1. 2020  15:28 Tamara
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRÁNICKÝ, F. -- RUHIG, R. -- RUHIGOVÁ, E. -- NADDOUROVÁ, N. -- POLIAK, M. -- TOPILIN, A. -- VARGIC, L. -- PAŇÁK, P. Archtrip 2018. Piešťany : Pre-um, 2019. 119 s. ISBN 978-80-89954-03-2.

Originálny názov: Archtrip 2018
Anglický názov:
Autor: Ing. Filip Bránický (19%)
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig (19%)
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (19%)
Ing. Nora Naddourová (10%)
Ing. Martin Poliak (10%)
Ing. arch. Alexander Topilin (10%)
Ing. Lukáš Vargic (10%)
Ing. arch. Pavel Paňák (3%)
Pracovisko: Dekanát
Katedra architektúry
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-89954-03-2
Vydavateľ: Pre-um
Miesto vydania: Piešťany
Rok vydania: 2019
Počet strán: 119
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: dizajn, architektonické dielo, architektúra, budova
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Filip Bránický
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)