20. 1. 2020  9:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PILAŘ, P. Revitalizácia bývania - obnova morálne zastaraného bytového fondu. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, s. 27--32. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originálny názov: Revitalizácia bývania - obnova morálne zastaraného bytového fondu
Anglický názov: Revitalization of living - revitalization of obsolete living type
Autor: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (100%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Podnázov:
Od strany: 27
Do strany: 32
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalization, living, panel house
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originálny názov: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972493-8-0
Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)