18. 2. 2020  7:38 Jaromír
Akademický informační systém

Katedra architektúry (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÁDASKÁ, Z. Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, s. 21--26. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originální název: Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu
Anglický název: Revitalization of living - urban and architectural aspect for revitalization of panel houses
Autor: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra architektúry
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Podnázev:
Od strany: 21
Do strany: 26
Počet stran: 6
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Petržalka, obnova bytových domov, revitalizácia bývania
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originální název: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-972493-8-0
Nakladatel: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 30.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)