17. 1. 2020  17:49 Nataša
Akademický informačný systém

Katedra architektúry (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NÁDASKÁ, Z. Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, s. 21--26. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originálny názov: Revitalizácia bývania - urbanisticko architektonické aspekty obnovy bytového domu
Anglický názov: Revitalization of living - urban and architectural aspect for revitalization of panel houses
Autor: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra architektúry
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Podnázov:
Od strany: 21
Do strany: 26
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Petržalka, obnova bytových domov, revitalizácia bývania
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019. ISBN 978-80-972493-8-0.

Originálny názov: Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972493-8-0
Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových domov
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)