13. 10. 2019  23:28 Koloman
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia
Fidlerová, Helena -- Porubčinová, Martina -- Fero, Martin -- Novotná, Ivana
Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020, s. 44--72. ISBN 978-15-225981-0-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems
Vrábeľ, Róbert
Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 80. s. 1--8.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií
Tvrdá, Katarína
Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Bag, Banibrata -- Das, Akinchan -- Chandra, Aniruddha -- Róka, Rastislav
Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management
Mikulášková, Justína -- Čambál, Miloš -- Polakovič, Ľuboš -- Urbanovičová, Petra
Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management. In Networked Business Models in the Circular Economy. 1. vyd. USA : IGI Global, 2020, s. 174--199. ISBN 978-15-2257-850-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Róka, Rastislav
Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti