27. 1. 2020  18:50 Bohuš
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TVRDÁ, K. Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií. Habilitačná práca. 2020.

Originálny názov: Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií
Anglický názov: New Aspects in Optimal Design of Structures
Český názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Habilitačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Probability, Optimization, Reliability, spoľahlivosť, optimalizácia, pravdepodobnosť
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Posledná zmena: 20.01.2017 09:25 (Michal Lukáč)