12. 12. 2019  2:10 Otília
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÓKA, R. Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 1--39. ISBN 978-1-5225-9767-4.

Originálny názov: Wavelength allocation and scheduling methods for various WDM-PON network designs with traffic protection securing
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 39
Počet strán: 39
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020. ISBN 978-1-5225-9767-4.

Originálny názov: Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Waqas Ahmed Imtiaz (50%)
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-5225-9767-4
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: United States
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)