6. 12. 2019  14:20 Mikuláš
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAG, B. -- DAS, A. -- CHANDRA, A. -- RÓKA, R. Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere. In IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020, s. 100--156. ISBN 978-1-5225-9767-4.

Originálny názov: Performance analysis of FSO links in turbulent atmosphere
Slovenský názov:
Autor: Banibrata Bag (25%)
Akinchan Das (25%)
Aniruddha Chandra (25%)
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks
Podnázov:
Od strany: 100
Do strany: 156
Počet strán: 57
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IMTIAZ, W A. -- RÓKA, R. Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks. United States: IGI Global, 2020. ISBN 978-1-5225-9767-4.

Originálny názov: Design, Implementation, and Analysis of Next Generation Optical Networks
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Waqas Ahmed Imtiaz (50%)
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-5225-9767-4
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: United States
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)