12. 12. 2019  1:38 Otília
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRÁBEĽ, R. Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 80. s. 1--8.

Originálny názov: Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
Číslo zväzku (ročník): 80
Od strany: 1
Do strany: 8
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: unexpected perturbations, nonlinear systems, MATLAB
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2020.

Originálny názov: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)