16. 12. 2019  11:21 Albína
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKULÁŠKOVÁ, J. -- ČAMBÁL, M. -- POLAKOVIČ, Ľ. -- URBANOVIČOVÁ, P. Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management. In Networked Business Models in the Circular Economy. 1. vyd. USA : IGI Global, 2020, s. 174--199. ISBN 978-15-2257-850-5.

Originálny názov: Spiral Management: New Concept of the Social Systems Management
Slovenský názov:
Autor: Ing. Justína Mikulášková, PhD. (25%)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (25%)
Ľuboš Polakovič (25%)
Ing. Petra Urbanovičová, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Networked Business Models in the Circular Economy
Podnázov:
Od strany: 174
Do strany: 199
Počet strán: 26
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Social systems, human resource management, spiral management, holistic approach
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Justína Mikulášková, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Networked Business Models in the Circular Economy. USA : IGI Global, 2020. 301 s. ISBN 978-15-2257-850-5.

Originálny názov: Networked Business Models in the Circular Economy
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-15-2257-850-5
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: USA
Rok vydania: 2020
Počet strán: 301
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)