22. 11. 2019  16:47 Cecília
Akademický informačný systém

Slovenská technická univerzita v Bratislave - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FIDLEROVÁ, H. -- PORUBČINOVÁ, M. -- FERO, M. -- NOVOTNÁ, I. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020, s. 44--72. ISBN 978-15-225981-0-7.

Originálny názov: Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia
Slovenský názov:
Autor: Ing. Helena Fidlerová, PhD. (25%)
Martina Porubčinová (25%)
Mgr. Martin Fero, PhD. (25%)
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution
Podnázov:
Od strany: 44
Do strany: 72
Počet strán: 29
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. Pennsylvania, USA: IGI Global, 2020. ISBN 978-15-225981-0-7.

Originálny názov: Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-15-225981-0-7
Vydavateľ: IGI Global
Miesto vydania: Pennsylvania, USA
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)