Apr 25, 2019   6:13 p.m. Marek
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 28

PublicationsType of resultYearDetails
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Batista, Gabriel -- Takács, Gergely -- Johansen, Tor Arne -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. p. 512--527.
articles in magazines2019Details
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
CLIL principles in vocational technical education
Lipková, Martina
CLIL principles in vocational technical education. Proceedings of the International Conference on Research in Humanities, p. 29--44.
articles in magazines2019Details
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, p. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Digital calibration certificate
Halaj, Martin -- Kureková, Eva
Digital calibration certificate. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 07--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Distillation try and column with counterflow of phases
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Efektívne vnorené explicitné prediktívne riadenie na báze konvexného zdvihnutia
Gulan, Martin
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting. Habilitation thesis. 2019. 160 p.
final thesis2019Details
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal
Raček, Marek
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal. In XXIII Polish-Slovak scientific conference on machine modelling and simulations. Londýn: EDP Sciences, 2019, p. 1--13.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting
Gulan, Martin -- Takács, Gergely -- Nguyen, Ngoc Anh -- Olaru, Sorin -- Rodriguez-Ayerbe, Pedro -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 27. p. 48--62.
articles in magazines2019Details
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, B. -- Jesič, D. -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Generative Design of Vehicle Parts
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Raček, Marek
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. p. 113--120.
articles in magazines2019Details
Modeling and control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Šišmišová, Dana -- Bartalský, Lukáš -- Hulkó, Gabriel
Modeling and control of temperature field in continuous casting process. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 19--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete
Végh, Peter -- Vinkler, Petra
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 03--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Obťažovanie rezidentov tónovým hlukom v bytových priestoroch a jeho redukcia
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Čekan, Michal
Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika :, 31. p. 36--44.
articles in magazines2019Details
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. p. 10--14.
articles in magazines2019Details
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics
Drga, Rudolf -- Janáčová, Dagmar -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. p. 9--13.
articles in magazines2019Details
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 136 p. ISBN 978-80-227-4894-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 255--258. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design: proceedings of the 1st international conference on Human Systems Engineering and Design : Future Trendy and Applications. 1st ed. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details