23. 11. 2019  2:04 Klement
Akademický informačný systém

Knižničné a informačné centrum (SvF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Historical Milestones of Slovak Librarianship, 1989-2014
Stasselová, Silvia
Historical Milestones of Slovak Librarianship, 1989-2014. Library Trends, 63. s. 704--724.
články v časopisoch2015Podrobnosti
Význam medzinárodnej spolupráce knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4: úspešné príklady z histórie a súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
Stasselová, Silvia
Význam medzinárodnej spolupráce knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4: úspešné príklady z histórie a súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. In Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, SR, 8. - 9. 6. 2015. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2015, s. 254--280. ISBN 978-80-89388-61-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015Podrobnosti