Jan 21, 2020   9:36 a.m. Vincent
Academic information system

Library & Information Centre (FCE) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

STASSELOVÁ, S. Význam medzinárodnej spolupráce knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4: úspešné príklady z histórie a súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. In Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, SR, 8. - 9. 6. 2015. 1st ed. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2015, p. 254--280. ISBN 978-80-89388-61-5.

Original name: Význam medzinárodnej spolupráce knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4: úspešné príklady z histórie a súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
English name: Significance of International Librarian Association at the Field of IFLA and V4 Countries
Written by (author): Ing. Silvia Stasselová (100%)
Department: Library & Information Centre
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, SR, 8. - 9. 6. 2015
Subtitle:
Starting page: 254
Up to page: 280
Number of pages: 27
Original language: Slovak
Publication category: BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Scientific field:
Key words: slovak: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, medzinárodná knihovnícka spolupráca, IFLA, INFOS 2011, CASLIN 2014, American Library Association
Year of submission: 2015
Year of transmission: 2015
 
Entry made by: Ing. Silvia Stasselová
Last change: 08/31/2017 15:20 (Data import from library)


Source specification:

Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, SR, 8. - 9. 6. 2015. 1st. ed. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2015. 402 strany. ISBN 978-80-89388-61-5.

Original name: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, SR, 8. - 9. 6. 2015
English name: Libraries in V4+ countries and perspectives of their further development towards 2020
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-89388-61-5
Publisher: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Place of publishing: Banská Bystrica
Issue and volume number:
Year of publication: 2015
Issue number: 1
Number of pages: 402
Type of scope: strany
Kind of collection:
Entry:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2015
Year of transmission:
Last change: 01/20/2017 09:25 (Michal Lukáč)