21. 10. 2020  9:40 Uršuľa
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 390

PublikaceDruh výsledkuRok
Podrobnosti
A study of wear in thin coatings applied to convex-concave gearings
Bošanský, Miroslav -- Gondár, Ernest -- Švec, Pavol -- Tóth, František -- Protasov, Roman
A study of wear in thin coatings applied to convex-concave gearings. Lubricants, 8. s. 1--14.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Adaptácia metódy akustickej emisie na charakterizáciu fazových transformácií v materiáli tlakových nádob z metastabilnej austenitickej ocele AISI 304
Raček, Marek -- Jančo, Roland
Adaptácia metódy akustickej emisie na charakterizáciu fazových transformácií v materiáli tlakových nádob z metastabilnej austenitickej ocele AISI 304. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok motora s doprednou kompenzáciou brzdného účinku
Mladý, Samuel -- Gulan, Martin
Adaptívne prediktívne riadenie otáčok motora s doprednou kompenzáciou brzdného účinku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Additive manufacturing in the context of environmental protection
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Kátlovská, Daniela
Additive manufacturing in the context of environmental protection. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 6. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Adiabatické chladenie električiek
Škvarka, Marek -- Masaryk, Michal
Adiabatické chladenie električiek. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Aerodynamika osobných vozidiel
Tasary, Frederik -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika osobných vozidiel. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Analysis of briquetting pressing tool shape effect on the resulting quality of produced solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 35. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj
Analysis of failure causes and wear of biomass treatment machines tools. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 39. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Analysis of Static Angle of Repose with Respect to Powder Material Properties
Macho, Oliver -- Demková, Karin -- Gabrišová, Ľudmila -- Čierny, Matúš -- Mužíková, Jitka -- Galbavá, Paulína -- Nižnanská, Žofia -- Blaško, Jaroslav -- Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Analysis of Static Angle of Repose with Respect to Powder Material Properties. Acta Polytechnica, 60. s. 73--80.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Analysis of the drawing process of small-sized seam tubes
Schrek, Alexander -- Brusilová, Alena -- Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Moravec, Ján
Analysis of the drawing process of small-sized seam tubes. Metals, 10. s. 709.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Analýza merania pozdĺžnej dynamiky vozidla
Lukáč, Michal -- Milesich, Tomáš
Analýza merania pozdĺžnej dynamiky vozidla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza merania priečnej dynamiky vozidla
Rábek, Denis -- Milesich, Tomáš
Analýza merania priečnej dynamiky vozidla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza možností merania mechanických napätí metódou DIC
Koščo, Tomáš -- Margetin, Matúš
Analýza možností merania mechanických napätí metódou DIC. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
Sprušanský, Marek -- Pokusová, Marcela
Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza ovplyvňujúcich veličín pri overovaní taxametrov pomocou metódy GPS
Sammarah, George -- Halaj, Martin
Analýza ovplyvňujúcich veličín pri overovaní taxametrov pomocou metódy GPS. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Analýza pevnosti a dynamického správania sa zavesenia motocykla
Sedlák, Adam -- Garan, Martin
Analýza pevnosti a dynamického správania sa zavesenia motocykla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Analýza prevádzkového namáhania samonosnej konštrukcie prívesu
Mago, Daniel -- Chmelko, Vladimír
Analýza prevádzkového namáhania samonosnej konštrukcie prívesu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Analýza prevádzkovej pevnosti ložiskovej klietky
Gálik, Patrik -- Šulko, Miroslav
Analýza prevádzkovej pevnosti ložiskovej klietky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza termálnych emisií brzdových systémov počas testovania na brzdovej stolici
Becík, Lukáš -- Magdolen, Ľuboš
Analýza termálnych emisií brzdových systémov počas testovania na brzdovej stolici. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza termickej účinnosti jadrovej elektrárne s odberom tepla
Matia, Tomáš -- Urban, František
Analýza termickej účinnosti jadrovej elektrárne s odberom tepla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza únavovej životnosti tlakovej nádoby
Jurovčík, Patrik -- Chmelko, Vladimír
Analýza únavovej životnosti tlakovej nádoby. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza únosnosti pojazdového nosiča
Backo, Martin -- Margetin, Matúš
Analýza únosnosti pojazdového nosiča. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu defektov na integritu potrubí
Slušný, Erik -- Chmelko, Vladimír
Analýza vplyvu defektov na integritu potrubí. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Analýza vplyvu natočenia kolies na vznik vibrácií pri brzdení automobilu
Rečlo, Marek -- Úradníček, Juraj
Analýza vplyvu natočenia kolies na vznik vibrácií pri brzdení automobilu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Aplikácia štatistických metód pri skúškach v súvislosti s uvádzaním meradiel na trh
Adam, Peter -- Ďuriš, Stanislav
Aplikácia štatistických metód pri skúškach v súvislosti s uvádzaním meradiel na trh. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Assessment of mathematical competence via contents models
Gabková, Jana -- Richtáriková, Daniela -- Letavaj, Peter
Assessment of mathematical competence via contents models. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 495--504. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Automatický výdaj a overovanie identity na základe RFID za pomoci databáz a mikropočítačov
Zsíros, Michal -- Melicher, Markus
Automatický výdaj a overovanie identity na základe RFID za pomoci databáz a mikropočítačov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS
Papšo, Jozef -- Šišmišová, Dana
Autonómna navigácia mobilných robotov v prostredí ROS. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Axiálny piestový prevodník s nakloneným blokom
Harvanec, Ján -- Mlkvik, Marek
Axiálny piestový prevodník s nakloneným blokom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Bezobalový automat s využitím blockchainovej technológie
Písečný, Oliver -- Gašparík, Marek
Bezobalový automat s využitím blockchainovej technológie. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3
Skokan, Denis -- Fiťka, Ivan
Bezpečnosť automatizovaného robotického pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Boron carbide based ceramic composites hot pressed with aluminium additive
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Čaplovič, Ľubomír
Boron carbide based ceramic composites hot pressed with aluminium additive. Acta Metallurgica Slovaca, 26. s. 67--69.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
CAD teaching and learning through team projects: addressing future trends in the product development
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Gulan, Ladislav -- Vincze, Adam
CAD teaching and learning through team projects: addressing future trends in the product development. In Proceedings of CAD´20 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2020, s. 41--45.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
CFD analýza obtekania jednoduchých telies
Hečko, Nicolas -- Mlkvik, Marek
CFD analýza obtekania jednoduchých telies. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Combustion engine powered by methane-free synthesis gases
Polóni, Marián -- Chríbik, Andrej -- Minárik, Matej -- Šlauka, Michal
Combustion engine powered by methane-free synthesis gases. In KOKA 2020 proceedings. Praha: Czech Technical University, 2020, s. 102--109. ISBN 978-80-01-06744-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Comparison of planar crane models
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan
Comparison of planar crane models. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 564--581. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Comparison of softwares suitable for 3D printing
Shivakumar, Shivashyleshwar Mavinahalli -- Beniak, Juraj
Comparison of softwares suitable for 3D printing. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Conceptual design of robotized workplace for production of energy machines parts by FDM technology. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 65. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Current-saving sampling for the embedded implementation of positive position feedback
Takács, Gergely -- Mikuláš, Erik -- Vríčan, Martin -- Gulan, Martin
Current-saving sampling for the embedded implementation of positive position feedback. In Proceedings of 2020 International Congress on Noise Control Engineering. Soul: Korean Society of Noise and Vibration Engineering, 2020, s. 1--11. ISBN 978-89-94021-36-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Damascénska oceľ vyrábaná kovaním odlievaného ingotu
Špila, Matej -- Vanko, Branislav
Damascénska oceľ vyrábaná kovaním odlievaného ingotu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Deflegmátor s katalytickou výplňou: zverejnená patentová prihláška č. 117-2018 dňa 4.5. 2020
Kabát, Juraj -- Peciar, Peter -- Kabát, Roman
Deflegmátor s katalytickou výplňou: zverejnená patentová prihláška č. 117-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020Podrobnosti
Deformačno-napäťová analýza v procese odlievania
Kráľ, Martin -- Jančo, Roland
Deformačno-napäťová analýza v procese odlievania. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Design and development of an experimental pressing device for investigatin the effect of individual parameters on the biomass densification process
Bábics, Jozef -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Design and development of an experimental pressing device for investigatin the effect of individual parameters on the biomass densification process. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 1. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Design and manufacturing of multipurpose steering wheel
Šišmišová, Dana -- Mikuláš, Erik -- Zeman, Stanislav -- Kučera, Ľuboš
Design and manufacturing of multipurpose steering wheel. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 175--183. ISBN 978-3-030-33145-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design of a steering column for a Formula Student Electric 2020 monopost
Czakó, Veronika -- Bucha, Jozef
Design of a steering column for a Formula Student Electric 2020 monopost. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. s. 370--372.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Design of autonomous system for formula student driverless race car
Lučan, Martin -- Baťa, Martin -- Hladiš, Peter
Design of autonomous system for formula student driverless race car. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´20. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2020, ISBN 978-80-227-5001-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Design of parts for shape and material optimisation
Sadashivaiah, Abhilash Tumkur -- Beniak, Juraj
Design of parts for shape and material optimisation. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Determination of automatic weather station self-heating originating from accompanying electronics
Pavlásek, Peter -- Merlone, Andrea -- Sanna, Francesca -- Coppa, G. -- Izquierdo, C.G. -- Palenčár, Jakub -- Ďuriš, Stanislav
Determination of automatic weather station self-heating originating from accompanying electronics. METEOROLOGICAL APPLICATIONS, 27. s. 1--9.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Determination of dynamic properties of rubber-metal motor mount of electric powertrain
Danko, Ján -- Bucha, Jozef -- Milesich, Tomáš -- Mitrovič, Radivoje -- Miškovič, Zarko
Determination of dynamic properties of rubber-metal motor mount of electric powertrain. In MITROVIČ, N. -- MILOŠEVIČ, M. -- MLADENOVIČ, G. Computational and experimental approaches in materials science and engineering. Cham: Springer, 2020, s. 393--409. ISBN 978-3-030-30852-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Development and engineering design of innovative principle of pelleting machine. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 67. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír
Development of an original construction for a compacting machine with inverted kinematics. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 23. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Development of composite biofuels from agrowaste
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Development of composite biofuels from agrowaste. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 49. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav -- Furdová, Alena -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Suchý, Vítězslav -- Grosinger, Patrik
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. s. 171--177.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Digestate pellets production for energy utilization
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Digestate pellets production for energy utilization. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 51. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Digitalizácia dávkovacej výrobnej linky
Jediný-Janček, Jakub -- Juhás, Martin
Digitalizácia dávkovacej výrobnej linky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Digitalizácia merania prietokových súčiniteľov
Novoszák, Dávid -- Minárik, Matej
Digitalizácia merania prietokových súčiniteľov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Digitálne dvojča automobilu
Potocký, Ondrej -- Bucha, Jozef
Digitálne dvojča automobilu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Dimensionless criteria as a tool for creation of a model for predicting the size of granules in high-shear granulation
Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Juriga, Martin -- Fekete, Roman -- Galbavá, Paulína -- Blaško, Jaroslav -- Peciar, Marián
Dimensionless criteria as a tool for creation of a model for predicting the size of granules in high-shear granulation. Particulate Science and Technology, 38. s. 381--390.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Doplňujúca 3D tlač pomocou manipulátora s PLC riadením
Dlugoš, Lukáš -- Juhás, Martin
Doplňujúca 3D tlač pomocou manipulátora s PLC riadením. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684
Macho, Oliver -- Hrbáň, Martin -- Peciar, Marián
Dvojzávitkový kontinuálny granulátor partikulárneho materiálu :/: úžitkový vzor č. 8684. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Dynamic positioning accuracy on laser cutting machines
Kolláth, Ľudovít -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Varga, Pavol
Dynamic positioning accuracy on laser cutting machines. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 22. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dynamic simulation of dual mass flywheel
Bucha, Jozef -- Danko, Ján -- Milesich, Tomáš -- Mitrovič, Radivoje -- Miškovič, Zarko
Dynamic simulation of dual mass flywheel. In MITROVIČ, N. -- MILOŠEVIČ, M. -- MLADENOVIČ, G. Computational and experimental approaches in materials science and engineering. Cham: Springer, 2020, s. 375--392. ISBN 978-3-030-30852-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dynamics of Nonconservative Mechanical Systems-Disc Brake Application
Úradníček, Juraj
Dynamics of Nonconservative Mechanical Systems-Disc Brake Application. Habilitační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Economic analyze and energetic efficiency of smal hydro power plant
Golubovič, Dušan -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Šooš, Ľubomír -- Savkovič, Borislav -- Sarjanovič, Dražen
Economic analyze and energetic efficiency of smal hydro power plant. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 11. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Eduscrum – the innovative active learning and teaching method into basic mathematics II course
Gabková, Jana
Eduscrum – the innovative active learning and teaching method into basic mathematics II course. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 479--486. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Eduscrum in basic of statistical analysis course at FME STU in Bratislava
Gabková, Jana -- Omachelová, Milada
Eduscrum in basic of statistical analysis course at FME STU in Bratislava. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 487--494. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Efektívna implementácia nelineárneho prediktívneho riadenia pre systémy s rýchlou dynamikou
Zatkalík, Dominik -- Gulan, Martin
Efektívna implementácia nelineárneho prediktívneho riadenia pre systémy s rýchlou dynamikou. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Efektívnosť znižovania vlhkosti biomasy jej viacnásobným zhutňovaním
Adame, Andrej -- Šooš, Ľubomír
Efektívnosť znižovania vlhkosti biomasy jej viacnásobným zhutňovaním. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Elektrický kompostér na bioodpady a/alebo bioplasty: úžitkový vzor č. 8685
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Elektrický kompostér na bioodpady a/alebo bioplasty: úžitkový vzor č. 8685. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Elektronická regulácia obtoku turbodúchadla
Kopál, Adam -- Chríbik, Andrej
Elektronická regulácia obtoku turbodúchadla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Elektronické nastavenie a regulácia teploty a prietoku vody pre domácnosti
Lašáková, Anna -- Dzurilla, Michal
Elektronické nastavenie a regulácia teploty a prietoku vody pre domácnosti. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Elektronické oko - etalonové zařízení pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pluháček, František -- Sekáč, Juraj -- Ferková, Sylvia Lea -- Horkovičová, Kristína
Elektronické oko - etalonové zařízení pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 108. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami
Szabó, Krisztián -- Masaryk, Michal
Eliminácia prašnosti a tepelných ziskov výrobnej prevádzky vzduchotechnikou kombinovanou s adiabatickými metódami. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration
Chlebo, Ondrej -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 29. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Evaluation of Various AM Technologies Focused on their Accuracy and Strength
Gulanová, Jana -- Kister, Igor -- Káčer, Norbert -- Gulan, Ladislav
Evaluation of Various AM Technologies Focused on their Accuracy and Strength. Computer-aided design and applications, 17. s. 1157--1167.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Varga, Pavol -- Smelík, Andrej
Experimental determination of mechanical properties of waste steel sheets. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 62--69. ISBN 978-3-0357-1726-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Experimental research on the application of recycled materials based on phytomass and HDPE waste in additive production
Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Experimental research on the application of recycled materials based on phytomass and HDPE waste in additive production. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 24. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Experimentálne stanovenie vlastností Crash Boxu pre vozidlo kategórie Formula Student
Jankove, Samuel -- Magdolen, Ľuboš
Experimentálne stanovenie vlastností Crash Boxu pre vozidlo kategórie Formula Student. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Experimentálny preplňovaný spaľovací motor s pohonom na zemný plyn
Velička, Peter -- Chríbik, Andrej
Experimentálny preplňovaný spaľovací motor s pohonom na zemný plyn. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Feedback Control Algorithms Implemented on Field Programmable Gate Arrays
Penzinger, Gábor -- Takács, Gergely
Feedback Control Algorithms Implemented on Field Programmable Gate Arrays. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Flapper - etalonové zařízení pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pluháček, František -- Sekáč, Juraj -- Ferková, Sylvia Lea -- Horkovičová, Kristína
Flapper - etalonové zařízení pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 110. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
FloatShield: An Educational Device for Air Levitation Experiments
Chmurčiak, Peter -- Takács, Gergely
FloatShield: An Educational Device for Air Levitation Experiments. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Fluidný granulátor práškových materiálov
Kortišová, Jana -- Macho, Oliver
Fluidný granulátor práškových materiálov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Health and structural integrity of monitoring systems:the case study of pressurized pipelines
Chmelko, Vladimír -- Garan, Martin -- Šulko, Miroslav -- Gašparík, Marek
Health and structural integrity of monitoring systems:the case study of pressurized pipelines. Applied Sciences, 10. s. 17.
články v časopisech
2020Podrobnosti
High frequency headstock design for high speed machining (HSC)
Selvaarasan, Cibirajan -- Šooš, Ľubomír
High frequency headstock design for high speed machining (HSC). Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Hluk z neznámych zdrojov v chránených priestoroch
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav
Hluk z neznámych zdrojov v chránených priestoroch. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 62--69. ISBN 978-80-223-4934-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Hodnotenie plasticity laserom zváraných kombinovaných polotovarov
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander
Hodnotenie plasticity laserom zváraných kombinovaných polotovarov. Zváranie - Svařování, 69. s. 22--29.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja
Solčanská, Kristína -- Matúš, Miloš
Hodnotenie presnosti výpalkov CNC laserového stroja. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Homogenizácia partikulárnych materiálov
Benčúrik, Matúš -- Peciar, Peter
Homogenizácia partikulárnych materiálov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Hot pressing of boron carbide based ceramic composites
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Hot pressing of boron carbide based ceramic composites. Manufacturing technology, 20. s. 394--400.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Hybridné pohony osobných automobilov
Szelepcsényi, Erik -- Minárik, Matej
Hybridné pohony osobných automobilov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels
Lisý, Martin -- Lisá, Hana -- Jecha, David -- Baláš, Marek -- Križan, Peter
Characteristic Properties of Alternative Biomass Fuels. Energies [Open access], 13. s. 1448.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Chladenie zastávok hromadnej dopravy adiabatickým rozstrekovaním vody
Valo, Martin -- Bursíková, Lucia
Chladenie zastávok hromadnej dopravy adiabatickým rozstrekovaním vody. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část I. TZB Haustechnik, 14. s. 38--41.
články v časopisech2020Podrobnosti
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II.
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Chlazení budov sálavými stěnovými systémy v kombinaci se solárním ejektorovým chlazením, část II. TZB Haustechnik, 14. s. 26--28.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Identifikácia farebných objektov a faktory pôsobiace na riadenie meracieho procesu na experimentálnom pracovisku
Vašek, Pavol -- Rybář, Jan -- Vachálek, Ján
Identifikácia farebných objektov a faktory pôsobiace na riadenie meracieho procesu na experimentálnom pracovisku. Metrológia a skúšobníctvo, 25. s. 4--7.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Impacts recycling materials on noise reduction of railway vehicles
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Šooš, Ľubomír
Impacts recycling materials on noise reduction of railway vehicles. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 15. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Implementácia kontinuálneho tlakového uzáveru pary na princípe briketovania v procese plazmového splyňovania kalov z ČOV
Tomka, Milan -- Ondruška, Juraj
Implementácia kontinuálneho tlakového uzáveru pary na princípe briketovania v procese plazmového splyňovania kalov z ČOV. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Implementation of new ISO 17025 standard into temperature calibration laboratory
Shariff, Zafarulla -- Pavlásek, Peter
Implementation of new ISO 17025 standard into temperature calibration laboratory. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Influence of briquetting method and type of briquetting machine on final quality of solid biofuels. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 37. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Influence of methane-free synthesis gases on internal parameters of combustion engine
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej -- Šlauka, Michal
Influence of methane-free synthesis gases on internal parameters of combustion engine. In KOKA 2020 proceedings. Praha: Czech Technical University, 2020, s. 92--100. ISBN 978-80-01-06744-4.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste. Materials Science Forum, 994. s. 152--161.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Influence of raw material properties on parameters of injection press during the injection of composites based biomass and plastic waste. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 152--161. ISBN 978-3-0357-1726-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Influences on the maximum and economical use of sheets when cutting with CNC laser cutting machines
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Influences on the maximum and economical use of sheets when cutting with CNC laser cutting machines. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 10. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Inovácia adsorpčno-desorpčného zariadenia pre VOC
Janečková, Lucia -- Gabrišová, Ľudmila
Inovácia adsorpčno-desorpčného zariadenia pre VOC. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Inteligentná záhrada
Chovan, Ľubomír -- Bartalský, Lukáš
Inteligentná záhrada. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Investigation of the working process and load determination of pelleting press based on type of densified material
Baláš, Marek -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Investigation of the working process and load determination of pelleting press based on type of densified material. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 4. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Jazdná dynamika virtuálneho modelu vozidla E-up Boost
Ballo, Matej -- Bucha, Jozef
Jazdná dynamika virtuálneho modelu vozidla E-up Boost. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 112-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Joining of 3D printed parts
Kandasamy, Vijay Yogeesh -- Beniak, Juraj
Joining of 3D printed parts. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi
Rybář, Jan -- Grosinger, Patrik -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Suchý, Vítězslav -- Sekáč, Juraj -- Vašek, Pavol -- Rovný, Oliver -- Najmanová, Eliška -- Tribula, Matúš -- Furdová, Alena -- Kollárová, Petra -- Tesař, Jiří
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi. Jemná mechanika a optika, 65. s. 153--156.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Kolesová autonómna platforma s presným záznamom trasy a navigáciou po čiare
Kliský, Oliver -- Dzurilla, Michal
Kolesová autonómna platforma s presným záznamom trasy a navigáciou po čiare. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami
Vykoukal, Marcel -- Fekete, Roman
Kompaktovanie práškov s rôznymi tokovými vlastnosťami. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741
Matúš, Ivan -- Zemková, Erika -- Šooš, Ľubomír -- Štefanka, Marek
Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní: patentový spis č. 288741. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 10 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Koncepčné riešenie pohonu elektrického vozidla VW e-Up s pohonom všetkých kolies
Nedvěd, Ivan -- Milesich, Tomáš
Koncepčné riešenie pohonu elektrického vozidla VW e-Up s pohonom všetkých kolies. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh bubnovej kosačky výkonu do 5kW
Smieško, Ivan -- Slovák, Pavol
Koncepčný návrh bubnovej kosačky výkonu do 5kW. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre skúter
Fajnorová, Michaela -- Danko, Ján
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre skúter. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh hlavy spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Petrík, Tomáš -- Chríbik, Andrej
Koncepčný návrh hlavy spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh hybridého pohonu teleskopického rýpadla UDS 214
Kanyicska, Bálint -- Mazurkievič, Izidor
Koncepčný návrh hybridého pohonu teleskopického rýpadla UDS 214. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh hybridného pohonu pásového ťahača s výkonom 55 kW
Gajdoš, Jozef -- Slovák, Pavol
Koncepčný návrh hybridného pohonu pásového ťahača s výkonom 55 kW. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh hydrostatického pohonu pojazdu nakladača novej generácie LOCUST 904
Baňas, Lukáš -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh hydrostatického pohonu pojazdu nakladača novej generácie LOCUST 904. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh mechanizmu kľučky motorového vozidla
Palenčár, Igor -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh mechanizmu kľučky motorového vozidla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh nosiča zbraňových systémov pre osobné použitie
Bíro, Erik -- Slovák, Pavol
Koncepčný návrh nosiča zbraňových systémov pre osobné použitie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Koncepčný návrh planétovej prevodovky pre vozidlo SAE formula student electric
Pacek, Daniel -- Hladiš, Peter
Koncepčný návrh planétovej prevodovky pre vozidlo SAE formula student electric. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh konštrukcie nakladača
Paják, Jakub -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh konštrukcie nakladača. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh pohonu pojazdu
Rosa, Andrej -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh pohonu pojazdu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh pracovného zariadenia
Dúcky, Denis -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh pracovného zariadenia. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncepčný návrh vŕtacieho zariadenia so zemným vrtákom
Savrei, Illia -- Mazurkievič, Izidor
Koncepčný návrh vŕtacieho zariadenia so zemným vrtákom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Koncept ergonómie pre vozidlo SAE formula student electric 2020
Fialka, Tomáš -- Hladiš, Peter
Koncept ergonómie pre vozidlo SAE formula student electric 2020. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Kondenzátor pár oleja
Kostelka, Rastislav -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár oleja. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Kónický mlyn partikulárnych látok
Čabák, Matúš -- Macho, Oliver
Kónický mlyn partikulárnych látok. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh a optimalizácia tehlice elektrickej formule zo STUBA Green Teamu
Bucko, Juraj -- Sloboda, Karol
Konštrukčný návrh a optimalizácia tehlice elektrickej formule zo STUBA Green Teamu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Konštrukčný návrh a pevnostný výpočet nosiča predného kolesa formuly student
Krempaský, Miroslav -- Šulko, Miroslav
Konštrukčný návrh a pevnostný výpočet nosiča predného kolesa formuly student. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh a realizácia prototypu mechatronického cyklistického pedálu
Kovaľová, Zuzana -- Gašparík, Marek
Konštrukčný návrh a realizácia prototypu mechatronického cyklistického pedálu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh elementu kompenzujúceho teplotnú rozťažnosť materiálov pre mechanizmus nastavovanie svetlometov
Furda, Martin -- Danko, Ján
Konštrukčný návrh elementu kompenzujúceho teplotnú rozťažnosť materiálov pre mechanizmus nastavovanie svetlometov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia
Zelenka, Michal -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh mazania so suchou kľukovou skriňou pre športové osobné vozidlo
Hoza, Filip -- Petrák, Peter
Konštrukčný návrh mazania so suchou kľukovou skriňou pre športové osobné vozidlo. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Konštrukčný návrh pásového podvozku pre teleskopické rýpadlo UDS 131
Korec, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pásového podvozku pre teleskopické rýpadlo UDS 131. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre teleskopické rýpadlo UDS 131
Rattay, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre teleskopické rýpadlo UDS 131. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh spaľovacieho motora pre krovinorez
Pečérke, Gabriel -- Petrák, Peter
Konštrukčný návrh spaľovacieho motora pre krovinorez. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Konštrukčný návrh štvordobého spaľovacieho motora pre malotraktorovú kosačku
Packo, Lukáš -- Petrák, Peter
Konštrukčný návrh štvordobého spaľovacieho motora pre malotraktorovú kosačku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh torzne mäkkého gumo-kovového prvku zavesenia kolies
Gallo, Gaston -- Danko, Ján
Konštrukčný návrh torzne mäkkého gumo-kovového prvku zavesenia kolies. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh unášača torzného tlmiča so zapojením pokročilého konštruovania
Meca, Mario -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh unášača torzného tlmiča so zapojením pokročilého konštruovania. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh vybraných komponentov planétovej prevodovky pre vozidlo SAE formula student electric 2020
Bezák, Dávid -- Hladiš, Peter
Konštrukčný návrh vybraných komponentov planétovej prevodovky pre vozidlo SAE formula student electric 2020. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh zariadenia na vytrhávanie pňov v závese za pásovým ťahačom 180kW
Šepák, Jozef -- Mazurkievič, Izidor
Konštrukčný návrh zariadenia na vytrhávanie pňov v závese za pásovým ťahačom 180kW. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Konštrukčný návrh žeriavového zariadenia pre UDS 132
Hatala, Pavol -- Mazurkievič, Izidor
Konštrukčný návrh žeriavového zariadenia pre UDS 132. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Kontrola kvality pomocou inteligentného kamerového systému
Luby, Róbert -- Juhás, Martin
Kontrola kvality pomocou inteligentného kamerového systému. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet: patentový spis 288778
Víchová, Kamila -- Šooš, Ľubomír -- Kovačková, Zuzana
Kozubová ohnisková vložka na spaľovanie peliet: patentový spis 288778. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SK, 2020. 17 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Krátkodobá odezva nitroočního tlaku na změnu osvětlení a akomodaci
Pluháček, František -- Najmanová, Eliška -- Šedivková, Alena -- Rybář, Jan
Krátkodobá odezva nitroočního tlaku na změnu osvětlení a akomodaci. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 108. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Krížový univerzálny CNC unášač s možnosťou manuálneho a počítačového ovládania
Mladoniczky, Martin -- Dzurilla, Michal
Krížový univerzálny CNC unášač s možnosťou manuálneho a počítačového ovládania. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0
Cápová, Renata -- Pokusová, Marcela
Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Laboratórny vysokošmykový granulátor
Pinčeková, Michaela -- Macho, Oliver
Laboratórny vysokošmykový granulátor. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
LinkShield: Miniaturizovaný experimentálny modul na simuláciu tlmenia vibrácií na robotických manipulátoroch
Vríčan, Martin -- Takács, Gergely
LinkShield: Miniaturizovaný experimentálny modul na simuláciu tlmenia vibrácií na robotických manipulátoroch. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education
Takács, Gergely -- Mihalík, Jakub -- Mikuláš, Erik -- Gulan, Martin
MagnetoShield: prototype of a low-cost magnetic levitation device for control education. In EDUCON 2020 – IEEE Global Engineering Education Conference. Piscataway: IEEE, 2020, s. 1516--1525. ISBN 978-1-7281-0930-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Manipulačná ruka na vývozný vozík za štvorkolku
Osvald, Martin -- Vincze, Adam
Manipulačná ruka na vývozný vozík za štvorkolku. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Manipulátor pre digitálny podnik
Brieška, Patrik -- Juhás, Martin
Manipulátor pre digitálny podnik. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Maryam Mirzakhani and the heritage she left
Velichová, Daniela
Maryam Mirzakhani and the heritage she left. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 1107--1118. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Materials properties for structural parts of cars
Ramalingam, Raam Sankar -- Brusilová, Alena
Materials properties for structural parts of cars. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers
Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub -- Halaj, Martin -- Šooš, Ľubomír
Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. s. 73--79.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Mechanical engineering lexis and clil principles in acquisition of content-based lexical competence in English
Lipková, Martina
Mechanical engineering lexis and clil principles in acquisition of content-based lexical competence in English. XLinguae, 13. s. 176--188.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics
Janek, Marián -- Žilinská, Veronika -- Kovár, Vladimír -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Peciar, Peter -- Veteška, Peter -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 4932--4938.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 48-2018
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 48-2018. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Meranie pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner
Mižišinová, Daniela -- Šišmišová, Dana
Meranie pomocou optického snímača PhoXi 3D Scanner. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle
Jančík, Viktor -- Olšiak, Róbert
Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Chytil, Miroslav
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů. Metrológia a skúšobníctvo, 25. s. 8--13.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla
Kiš, Martin -- Fekete, Roman
Metódy hodnotenia bezpečnosti technológie a riziko výbuchu výrobného uzla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Metrologické minimum k měření na bezkontaktních očních tonometrech
Rybář, Jan -- Furdová, Alena -- Ďuriš, Stanislav -- Horkovičová, Kristína -- Suchý, Vítězslav -- Sedlák, Václav
Metrologické minimum k měření na bezkontaktních očních tonometrech. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 110--111. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Metrologický přístup k Schiotzovu tonometru
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Horkovičová, Kristína -- Sekáč, Juraj -- Suchý, Vítězslav -- Rovný, Oliver
Metrologický přístup k Schiotzovu tonometru. Metrológia a skúšobníctvo, 25. s. 24--29.
články v časopisech2020Podrobnosti
Metrology in eye pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Metrology in eye pressure measurements. In 2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings. Piscataway: IEEE, 2020, s. 1--6. ISBN 978-1-7281-4842-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Mucha, Jaroslav -- Pražák, Dominik -- Chytil, Miroslav -- Sekáč, Juraj -- Kurčová, Petra -- Tribula, Matúš -- Hučko, Branislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Fiťka, Ivan -- Boriová, Sára
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko. Jemná mechanika a optika, 65. s. 103--107.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Microstructure and selected properties of Si3N4 + SiC composite
Gábrišová, Zuzana -- Švec, Pavol -- Brusilová, Alena
Microstructure and selected properties of Si3N4 + SiC composite. Manufacturing technology, 20. s. 293--299.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Mobilné aplikácie ako efektívne nástroje servisných technikov pri údržbe výrobných strojov
Olekšák, Martin -- Červeňan, Andrej
Mobilné aplikácie ako efektívne nástroje servisných technikov pri údržbe výrobných strojov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Modálne vlastnosti brzdových systémov automobilov
Králik, Tibor -- Magdolen, Ľuboš
Modálne vlastnosti brzdových systémov automobilov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure
Hučko, Branislav -- Kučera, Ľuboš -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Hodál, Juraj
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 287--294. ISBN 978-3-030-33145-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Modeling of dynamic systems using Matlab and Matlab/Simulink
Burweis, Mohamed Nagib Hamed -- Garan, Martin
Modeling of dynamic systems using Matlab and Matlab/Simulink. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 1
Garan, Martin
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 1. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 431 s. ISBN 978-80-227-4996-1.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2
Garan, Martin
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 2. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 485 s. ISBN 978-80-227-5034-9.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Modulárna stavba CNC laserových rezacích strojov
Sedlák, Matej -- Kolláth, Ľudovít
Modulárna stavba CNC laserových rezacích strojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Modulárny triedič partikulárneho materiálu: úžitkový vzor č. 8881
Peciar, Peter -- Jezsó, Kristian -- Peciar, Marián
Modulárny triedič partikulárneho materiálu: úžitkový vzor č. 8881. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Monitoring of the measurement process capability by using capability indices
Kučera, Ľuboš -- Palenčár, Jakub -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav -- Vachálek, Ján -- Rybář, Jan
Monitoring of the measurement process capability by using capability indices. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 327--332. ISBN 978-3-030-33145-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Motorizovaný automaticky slider pre fotoaparát
Verešpej, Eduard -- Gašparík, Marek
Motorizovaný automaticky slider pre fotoaparát. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov
Boldocký, Ján -- Takács, Gergely
MotoShield: Vývoj programátorského rozhrania, identifikácia, riadenie a úprava didaktického prístroja na riadenie rýchlosti motorov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom
Šimko, Martin -- Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom. TZB Haustechnik, 28. s. 37--41.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Možnosti uchytenia plastových dielov karosérie vozidla s využitím 3D tlače
Holos, Peter -- Milesich, Tomáš
Možnosti uchytenia plastových dielov karosérie vozidla s využitím 3D tlače. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Možnosti uloženia elektrickej hnacej sústavy
Weiss, Simon -- Danko, Ján
Možnosti uloženia elektrickej hnacej sústavy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Možnosti úpravy vlhkosti vzduchu v malých klimatizačných komorách
Lamparský, Daniel -- Mlynár, Peter
Možnosti úpravy vlhkosti vzduchu v malých klimatizačných komorách. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Možnosti využitia odpadového tepla tepelnými čerpadlami
Stančík, Eduard -- Mlynár, Peter
Možnosti využitia odpadového tepla tepelnými čerpadlami. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Možnosti využitia smart phone aplikácií na diagnostiku v oblasti hydrauliky
Lenický, Tomáš -- Prikkel, Karol
Možnosti využitia smart phone aplikácií na diagnostiku v oblasti hydrauliky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o.
Gajanová, Zuzana -- Součková, Ingrid
Možnosti zlepšenia výrobného procesu vo výrobnom podniku Kufferath, s.r.o. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Napäťovo deformačná analýza vybraného rámu bicykla
Likavčan, Filip -- Šulko, Miroslav
Napäťovo deformačná analýza vybraného rámu bicykla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Napäťovo-deformačná analýza drenážnej nádrže
Olajcová, Patrícia -- Jančo, Roland
Napäťovo-deformačná analýza drenážnej nádrže. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Marek, Tomáš -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Náprava vozidla VW E-up Boost
Krjak, Igor -- Bucha, Jozef
Náprava vozidla VW E-up Boost. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Nástroj na meranie súosovosti clinchovacích razníkov a razníc: úžitkový vzor č. 8878. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška patentu č. 29-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020
Pokorný, Peter -- Bachratý, Michal -- Králik, Marián -- Peterka, Jozef -- Václav, Štefan
Nástroj na spevňovanie povrchových vrstiev tvarových rotačných plôch oceľových výrobkov: prihláška úžitkového vzoru č. 37-2019, dátum podania prihlášky: 23.03.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 07.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 01/2020, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8766, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2020, Vestník ÚPV SR č. 06/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Návrh a pevnostná analýza rámu pre cyklické skúšky
Oťahel, Boris -- Chmelko, Vladimír
Návrh a pevnostná analýza rámu pre cyklické skúšky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium
Vereš, Dávid -- Gulan, Martin
Návrh a realizácia nízkonákladového riadiaceho systému pre inteligentné terárium. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Hapena, Jozef -- Vachálek, Ján
Návrh a simulácia robotického pracoviska v prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii
Igaz, Mário -- Šišmišová, Dana
Návrh algoritmu na určovanie presnosti polohy pri RTLS lokalizácii. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska
Šíma, Patrik -- Vachálek, Ján
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate
Jukl, Matej -- Vachálek, Ján
Návrh a tvorba komplexného robotizovaného pracoviska v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Proces Simulate. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh automatizovaného manipulačného systému
Pinček, Ondrej -- Onderová, Iveta
Návrh automatizovaného manipulačného systému. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia
Čambalová, Michaela -- Králik, Marián
Návrh dispozičného usporiadania výrob a vizualizácia riešenia. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh dvojstupňovej prevodovky pre vozidlo poháňané elektromotorom
Čimo, Martin -- Milesich, Tomáš
Návrh dvojstupňovej prevodovky pre vozidlo poháňané elektromotorom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh hlavy valcov pre zážihový motor so zdvihovým objemom 2.0 l
Bodor, Tomáš -- Petrák, Peter
Návrh hlavy valcov pre zážihový motor so zdvihovým objemom 2.0 l. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh chladiaceho systému zimného štadióna
Drotár, Michal -- Masaryk, Michal
Návrh chladiaceho systému zimného štadióna. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh chladiacej sústavy pre vozidlový spaľovací motor
Paračka, Martin -- Petrák, Peter
Návrh chladiacej sústavy pre vozidlový spaľovací motor. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh kondenzátora E109
Botka, Kristián -- Juriga, Martin
Návrh kondenzátora E109. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh laboratórneho modelu
Mačo, Jozef -- Bartalský, Lukáš
Návrh laboratórneho modelu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox
Mészáros, Juraj -- Végh, Peter
Návrh Mamdaniho a Sugenovho fuzzy regulátora v prostredí aplikačnej knižnice Fuzzy Logic Toolbox. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh mazacej sústavy pre vozidlový spaľovací motor
Vaculčiak, Dávid -- Petrák, Peter
Návrh mazacej sústavy pre vozidlový spaľovací motor. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh metodiky a funkčného konceptu zistenia zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti priemyselných sieťových prvkov
Bíro, Matúš -- Vachálek, Ján
Návrh metodiky a funkčného konceptu zistenia zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti priemyselných sieťových prvkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu
Vašek, Pavol -- Vachálek, Ján
Návrh metodiky a meracieho modelu pre testovanie logistického systému vo flexibilnej výrobe a návrh algoritmov pre jeho optimalizáciu. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh metodiky pevnostného posúdenia strmeňa brzdy
Luhový, Matúš -- Margetin, Matúš
Návrh metodiky pevnostného posúdenia strmeňa brzdy. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu
Mizerová, Mária -- Onderová, Iveta
Návrh metódy vyhodnocovania kľúčového ukazovateľa výkonnosti (KPI) pre priameho dodávateľa plastových dielov s ohľadom na kvalitatívne požiadavky automobilových producentov (OEM) vo vývojovej fáze produktu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí
Šímová, Veronika -- Bartalský, Lukáš
Návrh modelu kovového valca pre nastavovanie teplotných polí. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku
Bučka, Ľubomír -- Součková, Ingrid
Návrh na zlepšenie výrobných procesov prostredníctvom digitálnej transformácie vo vybranom podniku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav
Fintová, Sabína -- Fekete, Roman
Návrh nádoby pre fermentáciu ovocných štiav. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh palivového systému pre osobné vozidlo strednej triedy
Szabó, Alexander -- Petrák, Peter
Návrh palivového systému pre osobné vozidlo strednej triedy. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh parametrov kyvadlových tlmičov na potláčanie torzného kmitania v pohonových sústavách osobných automobilov
Milata, Michal -- Musil, Miloš
Návrh parametrov kyvadlových tlmičov na potláčanie torzného kmitania v pohonových sústavách osobných automobilov. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Návrh pneumatického zariadenia na bezkontaktnú manipuláciu s citlivými predmetmi
Ščasný, Adam -- Prikkel, Karol
Návrh pneumatického zariadenia na bezkontaktnú manipuláciu s citlivými predmetmi. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4
Kohútová, Michaela -- Juriga, Martin
Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta
Stankovič, Filip -- Součková, Ingrid
Návrh prípravku pre správne nastavenie pozície zatváracieho čapu kufra auta. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie
Kurčová, Petra -- Šišmišová, Dana
Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 52--1. ISBN 978-80-553-3487-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu
Hudák, Jakub -- Bartalský, Lukáš
Návrh prostredia na ovládanie cyklického technologického procesu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh rámu zariadenia pre meranie dynamických vlastností gumokovových dielov
Seman, Samuel -- Danko, Ján
Návrh rámu zariadenia pre meranie dynamických vlastností gumokovových dielov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému
Halás, Gabriel -- Minarčík, Peter
Návrh, realizácia a ovládanie klimatizačno-vykurovacej jednotky laboratórneho HVAC systému. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh rektifikačnej kolóny alkoholov
Lacenová, Tatiana -- Juriga, Martin
Návrh rektifikačnej kolóny alkoholov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh riadenia autonómneho vozidla SimRod
Kevický, Igor -- Magdolen, Ľuboš
Návrh riadenia autonómneho vozidla SimRod. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov
Hlavaj, Dávid -- Součková, Ingrid
Návrh robotizovaného pracoviska na inšpekčnú kontrolu výrobkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely
Pisarčík, Jozef -- Križan, Peter
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh skrine prevodovky pre pohon zadnej nápravy elektromobilu
Nemec, Tomas -- Milesich, Tomáš
Návrh skrine prevodovky pre pohon zadnej nápravy elektromobilu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Návrh spaľovacieho motora pre stacionárny záložný zdroj elektrickej energie
Kopál, Vladimír -- Petrák, Peter
Návrh spaľovacieho motora pre stacionárny záložný zdroj elektrickej energie. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh veka hydromeniča hnacieho ústrojenstva
Nevický, Andrej -- Magdolen, Ľuboš
Návrh veka hydromeniča hnacieho ústrojenstva. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh vznetového spaľovacieho motora pre elektrocentrálu
Marman, Miroslav -- Petrák, Peter
Návrh vznetového spaľovacieho motora pre elektrocentrálu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh zadného krídla na elektrické vozidlo formula student pre rok 2020
Vnučko, Andrej -- Hladiš, Peter
Návrh zadného krídla na elektrické vozidlo formula student pre rok 2020. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Návrh zariadenia na triedenie partikulárnych materiálov
Jezsó, Kristian -- Peciar, Peter
Návrh zariadenia na triedenie partikulárnych materiálov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Návrh zariadenia na varenie piva
Štofan, Jaroslav -- Peciar, Peter
Návrh zariadenia na varenie piva. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Nekonvenčný spôsob výmeny motorového oleja
Matejov, Marko -- Chríbik, Andrej
Nekonvenčný spôsob výmeny motorového oleja. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Numerická analýza potrubného systému na závesoch
Bernát, Matúš -- Jančo, Roland
Numerická analýza potrubného systému na závesoch. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Numerické modelovanie aplanácie rohovky pri vyšetrení Goldmanovou metódou
Jakabovič, Peter -- Hučko, Branislav
Numerické modelovanie aplanácie rohovky pri vyšetrení Goldmanovou metódou. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Odborná komunikácia v cudzom jazyku - nemecký jazyk: Fachkommunikation in der Fremdsprache Deutsch
Hudecová, Elena
Odborná komunikácia v cudzom jazyku - nemecký jazyk: Fachkommunikation in der Fremdsprache Deutsch. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 182 s. ISBN 978-80-227-5011-0.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Optická identifikácia v priemysle
Štec, Dávid -- Juhás, Martin
Optická identifikácia v priemysle. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov
Klein, Pavel -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Optimalizácia parametrov semiaktívnej pneumatickej pružiny v odpružení vozidla
Herzogová, Katarína -- Havelka, Ferdinand
Optimalizácia parametrov semiaktívnej pneumatickej pružiny v odpružení vozidla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Optimalizácia prevádzkových skúšok vozidiel s vysokým vplyvom na bezpečnosť v cestnej premávke
Bulava, David -- Danko, Ján
Optimalizácia prevádzkových skúšok vozidiel s vysokým vplyvom na bezpečnosť v cestnej premávke. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Optimalizácia spôsobu obtekania vzduchu okolo formulového vozidla
Fabík, Martin -- Milesich, Tomáš
Optimalizácia spôsobu obtekania vzduchu okolo formulového vozidla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz s.r.o. s využitím simulačných metód
Graňák, Pavol -- Jerz, Vladimír
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz s.r.o. s využitím simulačných metód. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Optimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviek
Pernisch, Pavol -- Végh, Peter
Optimálne rozmiestnenie snímačov teploty v peci pomocou interpolačných a aproximačných kriviek. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Paštéka, Michael
Optimization of the Machine and Device Layout Solution in a Specific Company Production. In Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. Cham: Springer Nature Switzerland, 2020, s. 91--103. ISBN 978-3-030-31342-5.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Parameters of the electrolytic-plasma technology and their effect on the metal surface properties
Venkatesan, Anbarasan -- Morávek, Ivan
Parameters of the electrolytic-plasma technology and their effect on the metal surface properties. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Payload swing angle estimator designed by generative design
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Vincze, Adam -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej
Payload swing angle estimator designed by generative design. Jemná mechanika a optika, 65. s. 144--146.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Pevnostná analýza granulátu priemyselných hnojív
Kalatová, Martina -- Peciar, Peter
Pevnostná analýza granulátu priemyselných hnojív. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Pevnostná analýza letiskového prívesu
Pagáč, Pavel -- Chmelko, Vladimír
Pevnostná analýza letiskového prívesu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
Šipikal, Marek -- Šulko, Miroslav
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Pevnostné posúdenie nosníka žeriavovej dráhy
Farkaš, Ondrej -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie nosníka žeriavovej dráhy. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Pevnostné posúdenie podpornej konštrukcie manipulačného zariadenia
Jurová, Barbora -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie podpornej konštrukcie manipulačného zariadenia. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Porovnanie motorových vozidiel s rôznymi zdrojmi energie určenej na pohyb z hľadiska jej spotreby
Lenčéš, Jakub -- Milesich, Tomáš
Porovnanie motorových vozidiel s rôznymi zdrojmi energie určenej na pohyb z hľadiska jej spotreby. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Porovnanie pevnosti vybraných typov tvarových spojov skrutky a nástroja
Repka, Marek -- Šulko, Miroslav
Porovnanie pevnosti vybraných typov tvarových spojov skrutky a nástroja. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Porovnanie programovateľných riadiacich jednotiek z hľadiska nastavenia uhla predzápalu
Vitko, Adam -- Chríbik, Andrej
Porovnanie programovateľných riadiacich jednotiek z hľadiska nastavenia uhla predzápalu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Porovnanie ventilátorov s AC a EC motorom v prevádzke kondenzačnej jednotky
Vavro, Peter -- Tomlein, Peter
Porovnanie ventilátorov s AC a EC motorom v prevádzke kondenzačnej jednotky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Possibilities of combining radiant wall cooling with ejector cooling cycle powered by Fresnel solar collectors
Krajčík, Michal -- Masaryk, Michal -- Šimko, Martin -- Mlynár, Peter
Possibilities of combining radiant wall cooling with ejector cooling cycle powered by Fresnel solar collectors. In KURNITSKI, J. -- KALAMEES, T. 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020). Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 2020.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Posúdenie pevnosti a analýza zaťaženia železničného mosta
Pavliš, Peter -- Garan, Martin
Posúdenie pevnosti a analýza zaťaženia železničného mosta. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Posúdenie pevnosti stavebného vežového žeriavu
Kleman, Kristián -- Garan, Martin
Posúdenie pevnosti stavebného vežového žeriavu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Posúdenie statickej bezpečnosti podvodzku lietadla
Srňánek, Adam -- Garan, Martin
Posúdenie statickej bezpečnosti podvodzku lietadla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Použitie metódy najmenších štvorcov v oblasti merania teplôt
Cecko, Michal -- Végh, Peter
Použitie metódy najmenších štvorcov v oblasti merania teplôt. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch
Mihelová, Silvia -- Jančo, Roland
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na plynné palivá
Manduch, Dalibor -- Chríbik, Andrej
Preplňovaný spaľovací motor s pohonom na plynné palivá. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Preplňovaný spaľovací motor určený na súťažné účely
Rázga, Maroš -- Chríbik, Andrej
Preplňovaný spaľovací motor určený na súťažné účely. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Prestavba valčekového dopravníka na stanici zabudovania kolies za účelom automatizácie pracoviska
Cintula, Stanislav -- Slovák, Pavol
Prestavba valčekového dopravníka na stanici zabudovania kolies za účelom automatizácie pracoviska. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Fiťka, Ivan
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe. Jemná mechanika a optika, 65. s. 108--124.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu a meranie pevnosti tabliet v ťahu: zverejnená patentová prihláška č. 131-2018 dňa 2.6. 2020
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu a meranie pevnosti tabliet v ťahu: zverejnená patentová prihláška č. 131-2018 dňa 2.6. 2020. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Probabilistic approach to determination of a gas pipeline reliability
Mihelová, Silvia -- Frydrýšek, Karel -- Jančo, Roland
Probabilistic approach to determination of a gas pipeline reliability. In Novus Scientia 2020. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--4. ISBN 978-80-553-3500-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača
Kasanovský, Matúš -- Vachálek, Ján
Proces triedenia materiálu na robotickom pracovisku pomocou RGB snímača. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Procesorom riadené hydroponické pestovanie plodín s trvalým osvetlením a filtráciou vody
Oravec, Štefan -- Dzurilla, Michal
Procesorom riadené hydroponické pestovanie plodín s trvalým osvetlením a filtráciou vody. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Producing of part prototypes for special machine designing
Kátlovská, Daniela -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Križan, Peter
Producing of part prototypes for special machine designing. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 18. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing
Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter
Production optimization of energy machine parts by additive manufacturing. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 55. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Program pre návrh kľukového mechanizmu 4-dobého spaľovacieho motora
Kurka, Lukáš -- Petrák, Peter
Program pre návrh kľukového mechanizmu 4-dobého spaľovacieho motora. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi
Smelík, Andrej -- Kolláth, Ľudovít
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Progresívne technológie spájania tenkých plechov využívajúce odporový ohrev
Pokus, Adrián -- Sejč, Pavol
Progresívne technológie spájania tenkých plechov využívajúce odporový ohrev. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Prvotný návrh laboratórnej samoťažnej slučky núdzového chladenia jadrového reaktora
Malíšek, Samuel -- Világi, František
Prvotný návrh laboratórnej samoťažnej slučky núdzového chladenia jadrového reaktora. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Quality increasing of phytomass biofuels by adding papermaking sludge. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 53. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Quasi-static confined uniaxial compaction of granular alumina and boron carbide observing the particle size effects
Nicewicz, Piotr -- Peciar, Peter -- Macho, Oliver -- Sano, Tomoko -- Hogan, James D
Quasi-static confined uniaxial compaction of granular alumina and boron carbide observing the particle size effects. Journal of the American Ceramic Society, 103. s. 2193--2209.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Realizácia zabezpečenia robotického pracoviska využitím nových bezpečnostných prístupov
Kožuškanič, Dávid -- Vachálek, Ján
Realizácia zabezpečenia robotického pracoviska využitím nových bezpečnostných prístupov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Reboiler rektifikačnej kolóny
Hrubša, Juraj -- Gužela, Štefan
Reboiler rektifikačnej kolóny. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Recyklácia vrstveného skla - analýza technických a technologických možností
Šooš, Ľubomír -- Matúš, Miloš -- Pokusová, Marcela -- Ondruška, Juraj -- Čačko, Viliam -- Bábics, Jozef
Recyklácia vrstveného skla - analýza technických a technologických možností. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 38 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení
Hyžák, Filip -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnikých opatrení. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Rekonštrukcia interiérových dielov historických vozidiel pomocou Rapid Prototyping technológií
Kijovský, Ján -- Dunaj, Štefan
Rekonštrukcia interiérových dielov historických vozidiel pomocou Rapid Prototyping technológií. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Relativistic mean-field model of atomic nucleus
Leja, Jozef -- Gmuca, Štefan
Relativistic mean-field model of atomic nucleus. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 735--740. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Research municipal waste material recovery by briquetting technology
Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Kolláth, Ľudovít
Research municipal waste material recovery by briquetting technology. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 23. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Research of thermal processes in the process of reducing moisture of organic materials. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 63. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Research of waste based composite materials application and production
Umabathy, Kamalesh Kumar -- Križan, Peter
Research of waste based composite materials application and production. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Resistance spot welding of zinc coated steel sheets
Manikandan, Vinod -- Sejč, Pavol
Resistance spot welding of zinc coated steel sheets. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu
Vojtko, Tadeáš -- Šimovec, Matej
Riadenie hladiny pH živného roztoku pre hydropóniu. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru
Obrtáčová, Simona -- Králik, Marián
Riešenie vybraných problémov manipulácie v robotizovanom pracovisku s využitím simulačného softvéru. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Robust time-space control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Bartalský, Lukáš -- Šišmišová, Dana -- Hulkó, Gabriel
Robust time-space control of temperature field in continuous casting process. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. 2020 Cybernetics & Informatics (K&I). Danvers: IEEE, 2020, ISBN 978-1-7281-4381-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Ruthsove parné akumulátory tepla a solárne ejektorové chladenie v budovách
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter -- Világi, František -- Manganos, G.
Ruthsove parné akumulátory tepla a solárne ejektorové chladenie v budovách. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, s. 225--228. ISBN 978-80-89878-58-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Scuffing Resistance of 16MnCr5 HCR TiAlCN-Coated Gears
Bošanský, Miroslav -- Tóth, František -- Gulan, Ladislav -- Rusnák, Juraj -- Fürstenzeller, Adam
Scuffing Resistance of 16MnCr5 HCR TiAlCN-Coated Gears. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 445--452. ISBN 978-3-030-33145-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Silikonové oči - etalon pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pluháček, František -- Sekáč, Juraj -- Ferková, Sylvia Lea -- Horkovičová, Kristína -- Sedlák, Václav
Silikonové oči - etalon pro ověřování bezkontaktních očních tonometrů. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 109. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie
Malík, Jakub -- Úradníček, Juraj
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Simulácia výroby titánového rámu pretekárskeho bicykla
Végh, Máté -- Écsi, Ladislav
Simulácia výroby titánového rámu pretekárskeho bicykla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Simulation and Optimization of the VTC200C Machining Center Production Plan
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Simulation and Optimization of the VTC200C Machining Center Production Plan. TEM Journal [elektronický zdroj], 9. s. 1295--1306.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Skúmanie rôznych druhov spojov súčiastok vyrobených 3D tlačou
Schwarz, Roland -- Beniak, Juraj
Skúmanie rôznych druhov spojov súčiastok vyrobených 3D tlačou. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Skúšanie a kontrola obrábacích strojov
Magdolen, Marek -- Bachratý, Michal
Skúšanie a kontrola obrábacích strojov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Sledovanie procesu atomizácie kvapalín pomocou vysokorýchlostnej kamery
Lašáková, Veronika -- Mlkvik, Marek
Sledovanie procesu atomizácie kvapalín pomocou vysokorýchlostnej kamery. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Úradníček, Juraj -- Matúš, Miloš -- Onderová, Iveta -- Beniak, Juraj
SmartOdpady - integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 25 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Spaľovací motor pre osobné vozidlo s hybridným pohonom
Kiss, Norbert -- Petrák, Peter
Spaľovací motor pre osobné vozidlo s hybridným pohonom. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786
Šooš, Ľubomír -- Pokusová, Marcela -- Blecha, Petr -- Matúš, Miloš -- Ondruška, Juraj -- Čačko, Viliam -- Bábics, Jozef
Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia: úžitkový vzor č. 8786. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Spraying of Viscous Liquids: Influence of Fluid-Mixing Mechanism on the Performance of Internal-Mixing Twin-Fluid Atomizers
Mlkvik, Marek -- Jedelský, Jan -- Karbstein, Heike P. -- Gaukel, Volker
Spraying of Viscous Liquids: Influence of Fluid-Mixing Mechanism on the Performance of Internal-Mixing Twin-Fluid Atomizers. Applied Sciences, 10. s. 5249.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR
Šooš, Ľubomír
Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 285 s. ISBN 978-80-227-5039-4.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom
Mračko, Marek -- Fekete, Roman
Sušenie papiera mikrovlnným ohrevom. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Systém manažérstva merania v zdravotníckej organizácii
Tchoriková, Radomíra -- Palenčár, Jakub
Systém manažérstva merania v zdravotníckej organizácii. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Systém na meranie radiálnej sily skrutkovicového čerpadla
Bleho, Dávid -- Olšiak, Róbert
Systém na meranie radiálnej sily skrutkovicového čerpadla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Systém pre automatizované testovanie komunikácie na báze štandardu KNX v oblasti automatizácie inteligentných budov
Michal, Marko -- Vachálek, Ján
Systém pre automatizované testovanie komunikácie na báze štandardu KNX v oblasti automatizácie inteligentných budov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Systémy autonómneho riadenia automobilov
Puškár, Viktor -- Magdolen, Ľuboš
Systémy autonómneho riadenia automobilov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Štúdia konštrukcií nakladačov
Opatovský, Jakub -- Schmidtova, Carmen
Štúdia konštrukcií nakladačov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Štúdium a validácia vlastností meracieho zariadenia TDCR-LSC
Krivošík, Matej -- Švec, Anton
Štúdium a validácia vlastností meracieho zariadenia TDCR-LSC. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Technical mechanics II, kinematics + dynamics
Šolek, Peter
Technical mechanics II, kinematics + dynamics. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 174 s. ISBN 978-80-227-4986-2.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
Filjač, Miloš -- Pokusová, Marcela
Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Technológie tvárnenia bimetalických výrobkov
Wambui, Samuel Gathathu -- Schrek, Alexander
Technológie tvárnenia bimetalických výrobkov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Testovanie robustnosti riadenia mechanického systému
Bani Hassan, Ibrahim Ahmad Mohammad -- Bartalský, Lukáš
Testovanie robustnosti riadenia mechanického systému. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
The digital twin of a measuring process within the Industry 4.0 Concept
Kučera, Ľuboš -- Vachálek, Ján -- Melicher, Markus -- Vašek, Pavol -- Slovák, Juraj
The digital twin of a measuring process within the Industry 4.0 Concept. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 333--341. ISBN 978-3-030-33145-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020Podrobnosti
The effect of inert gas in the mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine
Chríbik, Andrej -- Polóni, Marián -- Minárik, Matej -- Mitrovič, Radivoje -- Miškovič, Zarko
The effect of inert gas in the mixture with natural gas on the parameters of the combustion engine. In MITROVIČ, N. -- MILOŠEVIČ, M. -- MLADENOVIČ, G. Computational and experimental approaches in materials science and engineering. Cham: Springer, 2020, s. 410--426. ISBN 978-3-030-30852-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
The effect of sintering time on wear resistance of silicon nitride
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Švec, Pavol
The effect of sintering time on wear resistance of silicon nitride. Advances in Science and Technology Research Journal, 14. s. 145--154.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
The performance of selected multiaxial criteria under tension/torsion loading conditions
Chmelko, Vladimír -- Margetin, Matúš
The performance of selected multiaxial criteria under tension/torsion loading conditions. International Journal of Fatigue, 135. s. 1--8.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
The primary noise control in the work environment by increasing the quality of bearings and effective mounting of machines
Žiaran, Stanislav -- Šooš, Ľubomír -- Chlebo, Ondrej
The primary noise control in the work environment by increasing the quality of bearings and effective mounting of machines. Archives of acoustics, 45. s. 253--262.
články v časopisech2020
Podrobnosti
The strength assessment of the electric pylon
Azman, Kaan -- Garan, Martin
The strength assessment of the electric pylon. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
The stress strain analysis of the railway bridge
Madehalli Janardhan, Madhusudhan -- Garan, Martin
The stress strain analysis of the railway bridge. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
The stress-strain analysis of the harbour crane
Yapici, Güncel -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the harbour crane. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
The stress-strain analysis of the road bridge in Ansys
Karakan, Ugur -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the road bridge in Ansys. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Thermal field of a solid particle for bi > 0 and fluid medium of a countercurrent heat exchanger
Élesztös, Pavel -- Écsi, Ladislav -- Jančo, Roland -- Gabková, Jana
Thermal field of a solid particle for bi > 0 and fluid medium of a countercurrent heat exchanger. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 64. s. 15--19.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Tool design for briquetting and pelleting machines
Matúš, Miloš -- Križan, Peter
Tool design for briquetting and pelleting machines. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 47. ISBN 978-80-214-5871-0.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Tool for strengthening of the component surface layers
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír -- Bachratý, Michal
Tool for strengthening of the component surface layers. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 52--61. ISBN 978-3-0357-1726-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Trojosový súradnicový merací stroj
Jablonský, Ľubomír -- Juhás, Martin
Trojosový súradnicový merací stroj. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Tvorba jednostopového matematického modelu vozidla
Jonáš, Michal -- Hladiš, Peter
Tvorba jednostopového matematického modelu vozidla. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Únavové vlastnosti materiálu AlSiMg10 vyrobeného metódou additive manufacturing
Palaj, Martin -- Margetin, Matúš
Únavové vlastnosti materiálu AlSiMg10 vyrobeného metódou additive manufacturing. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Upínací mechanizmus nástrojov pracovných strojov: úžitkový vzor č. 8788
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor
Upínací mechanizmus nástrojov pracovných strojov: úžitkový vzor č. 8788. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 8 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe
Kúdela, Dávid -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie virtuálneho modelu priemyselného robota na báze digitálneho dvojčaťa pri prevádzke a údržbe. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Úprava zavesenia kolies automobilu Lada Niva pre využitie na stavbu nového terénneho vozidla
Uhrin, Nikolas -- Milesich, Tomáš
Úprava zavesenia kolies automobilu Lada Niva pre využitie na stavbu nového terénneho vozidla. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Určovanie tvaru a polohy súčiastok pomocou čiarového laserového snímača
Vadovič, Lukáš -- Juhás, Martin
Určovanie tvaru a polohy súčiastok pomocou čiarového laserového snímača. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Using of composite polymers in additive manufacturing
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Holdy, Michal -- Kátlovská, Daniela
Using of composite polymers in additive manufacturing. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 7. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Using of 3D printing as an auxiliary technology
Holdy, Michal -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kátlovská, Daniela
Using of 3D printing as an auxiliary technology. In TOP 2020 - Engineering of environment protection. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 13. ISBN 978-80-227-5043-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020Podrobnosti
Vákuová sortovacia hlava
Malý, Daniel -- Kolláth, Ľudovít
Vákuová sortovacia hlava. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Various rubber mixtures and their influence on specific characteristics of silentblocs
Šefara, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Various rubber mixtures and their influence on specific characteristics of silentblocs. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046
Hučko, Branislav -- Horváth, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Visualization in teaching = activation of students
Velichová, Daniela
Visualization in teaching = activation of students. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 098--1106. ISBN 978-80-227-4983-1.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2020
Podrobnosti
Vizualizácia kavitácie vo Venturiho dýze
Molčanyi, Maroš -- Olšiak, Róbert
Vizualizácia kavitácie vo Venturiho dýze. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vizualizácia spodného ramena lichobežníkového zavesenia kolies
Novák, Roman -- Danko, Ján
Vizualizácia spodného ramena lichobežníkového zavesenia kolies. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv hĺbky dezénovej drážky na vlastnosti automobilovej pneumatiky
Konkoľ, Filip -- Danko, Ján
Vplyv hĺbky dezénovej drážky na vlastnosti automobilovej pneumatiky. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv materiálových parametrov na dynamické vlastnosti gumokovových komponentov
Wenhardtová, Lucia -- Danko, Ján
Vplyv materiálových parametrov na dynamické vlastnosti gumokovových komponentov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Vplyv parametrov 3D tlače na pevnostné vlastnosti materiálu Nylon
Semeš, Marián -- Chmelko, Vladimír
Vplyv parametrov 3D tlače na pevnostné vlastnosti materiálu Nylon. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv vlastností pruženia nápravy prívesu na jej únavovú životnosť
Labát, Dušan -- Chmelko, Vladimír
Vplyv vlastností pruženia nápravy prívesu na jej únavovú životnosť. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv voľby materiálu na prevádzkové vlastnosti bicyklového rámu
Lackovič, Ondrej -- Chmelko, Vladimír
Vplyv voľby materiálu na prevádzkové vlastnosti bicyklového rámu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv zloženia syntézneho plynu na parametre spaľovacieho motora
Jakubjak, Juraj -- Chríbik, Andrej
Vplyv zloženia syntézneho plynu na parametre spaľovacieho motora. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vyhodnocení nejistot měření: silikonové oči versus modelové oko
Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter -- Suchý, Vítězslav -- Pražák, Dominik -- Sekáč, Juraj -- Ďuriš, Stanislav -- Furdová, Alena -- Ferková, Sylvia Lea -- Grosinger, Patrik -- Tesař, Jiří -- Slovák, Juraj -- Tribula, Matúš -- Boriová, Sára -- Chytil, Miroslav -- Najmanová, Eliška -- Hučko, Branislav
Vyhodnocení nejistot měření: silikonové oči versus modelové oko. Jemná mechanika a optika, 65. s. 235--239.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku
Štefanides, Jakub -- Ďuriš, Stanislav
Vyhodnotenie a komparácia prevodníka tlaku s primárnym etalónom tlaku. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu
Majstrík, Andrej -- Rybář, Jan
Vyhodnotenie vplyvu neistôt merania pri overovaní analyzátorov dychu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami: ARRAY(0x3bd9fe8)
Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Výmenník tepla s koaxiálnymi skrutkovito stočenými rúrami: ARRAY(0x3bd9fe8). Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 13 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Výmenník tepla typu HCA
Zaťko, Slavomír -- Gužela, Štefan
Výmenník tepla typu HCA. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výpočet napätí a priehybov nosnej časti rámu motocykla Babetta 210
Hamran, Marek -- Šulko, Miroslav
Výpočet napätí a priehybov nosnej časti rámu motocykla Babetta 210. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Výpočet napätí vo zváraných potrubiach po plastickom preťažení
Szeghy, Zsolt -- Šulko, Miroslav
Výpočet napätí vo zváraných potrubiach po plastickom preťažení. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov
Tribula, Matúš -- Rybář, Jan
Vypracovanie pracovného postupu pre účely kalibrácie očných tonometrov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výroba odliatkov s vysokou integritou
Fabó, Erik -- Vanko, Branislav
Výroba odliatkov s vysokou integritou. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav
Výskum hydraulických vlastností jednolopatkového čerpadla. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa I. - požiadavky ROPS
Gulan, Ladislav -- Ižold, Roman -- Vincze, Adam -- Dunaj, Štefan
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa I. - požiadavky ROPS. Bratislava: STU SjF, 2020. 10 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa II. - požiadavky
Gulan, Ladislav -- Ižold, Roman -- Vincze, Adam -- Dunaj, Štefan
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa II. - požiadavky. Bratislava: STU SjF, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Výsledky projektu INTENSE 16RPT03 (EMPIR, H2020) : rozvojové výzkumné kapacity pro návaznost měření nitroočního tlaku
Sedlák, Václav -- Rybář, Jan -- Pražák, Dominik -- Suchý, Vítězslav -- Pluháček, František -- Najmanová, Eliška -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Sylvia Lea
Výsledky projektu INTENSE 16RPT03 (EMPIR, H2020) : rozvojové výzkumné kapacity pro návaznost měření nitroočního tlaku. In Sborník abstraktů z 28. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS, 2020, s. 111. ISBN 978-80-88347-02-6.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vytvorenie metodiky určovania výhľadových zón kabíny stavebného stroja
Indro, Andrej -- Slovák, Pavol
Vytvorenie metodiky určovania výhľadových zón kabíny stavebného stroja. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie digitalizácie plôch pri konštrukčnom návrhu mobilných pracovných strojov
Lizúch, Tomáš -- Slovák, Pavol
Využitie digitalizácie plôch pri konštrukčnom návrhu mobilných pracovných strojov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie systémov strojového videnia pre potreby priemyselnej praxe a ich integrácia v rámci virtualizačných návrhov robotických pracovísk
Šofranko, Matej -- Vachálek, Ján
Využitie systémov strojového videnia pre potreby priemyselnej praxe a ich integrácia v rámci virtualizačných návrhov robotických pracovísk. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie systémov strojového videnia pre rozpoznávanie tvarov a objektov na báze priemyselného systému Cognex a ich implementácia v priemysle
Konkoly, Tibor -- Vachálek, Ján
Využitie systémov strojového videnia pre rozpoznávanie tvarov a objektov na báze priemyselného systému Cognex a ich implementácia v priemysle. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Využitie termovízie pri detekcii defektov stien zásobníkov
Prokeš, Ondrej -- Chmelko, Vladimír
Využitie termovízie pri detekcii defektov stien zásobníkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Vývozný vozík s manipulačnou rukou za traktor výkonovej kategórie do 40kW - koncepčný návrh manipulačnej ruky
Méry, Adam -- Vincze, Adam
Vývozný vozík s manipulačnou rukou za traktor výkonovej kategórie do 40kW - koncepčný návrh manipulačnej ruky. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zariadenie na hydraulické miešanie kremelinovej suspenzie
Čelko, Tibor -- Dzianik, František
Zariadenie na hydraulické miešanie kremelinovej suspenzie. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele
Haška, Rastislav -- Bartalský, Lukáš
Zariadenie na kontrolu stavu dýz pre kontinuálne liatie ocele. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava: úžitkový vzor č. 8721
Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Gulanová, Jana
Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava: úžitkový vzor č. 8721. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020Podrobnosti
Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou: zverejnená patentová prihláška č. 50055-2018
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert
Zariadenie na zakoncentrovanie prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou: zverejnená patentová prihláška č. 50055-2018. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace2020
Podrobnosti
Zariadenie pre testovanie 3D tlačených súčiastok
Poliak, Denis -- Beniak, Juraj
Zariadenie pre testovanie 3D tlačených súčiastok. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu dodaných potrubných výrezov montážnych zvarov z VTL PL DN500 PN40 z lokality Bretejovce a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40 v lokalite Bretejovce
Chmelko, Vladimír -- Margetin, Matúš -- Šulko, Miroslav -- Garan, Martin -- Berta, Igor
Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu dodaných potrubných výrezov montážnych zvarov z VTL PL DN500 PN40 z lokality Bretejovce a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40 v lokalite Bretejovce. Bratislava: STU SjF, 2020. 51 s.
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
2020
Podrobnosti
Zlepšovanie podnikových procesov v spoločnosti Kreisel Slovensko, s. r. o.
Šišoláková, Nikola -- Součková, Ingrid
Zlepšovanie podnikových procesov v spoločnosti Kreisel Slovensko, s. r. o. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Znižovanie škodlivých emisií a hluku vo výfukovom systeme spaľovacích motorov
Kopócs, Ákos -- Minárik, Matej
Znižovanie škodlivých emisií a hluku vo výfukovom systeme spaľovacích motorov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Zvyšovanie účinnosti chladiacich obehov predchladením chladiaceho vzduchu
Márföldi, Ivan -- Masaryk, Michal
Zvyšovanie účinnosti chladiacich obehov predchladením chladiaceho vzduchu. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov
Strigáč, Stanislav -- Onderová, Iveta
3D grafické spracovanie nástrojových súradnicových systémov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti