Oct 16, 2019   9:08 a.m. Vladimíra
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 413

PublicationsType of resultYearDetails
A homotopy-based moving horizon estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Quirynen, Rien -- Haring, Mark -- Johansen, Tor Arne -- Takács, Gergely -- Diehl, Moritz -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
A homotopy-based moving horizon estimation. International Journal of Control, 92. p. 1672--1681.
articles in magazines2019Details
A numerical study on a cantilever using a thermodynamically consistent hypoelastic-plastic material model
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
A numerical study on a cantilever using a thermodynamically consistent hypoelastic-plastic material model. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 581--589. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
A proposal of variable suction system for 3l petrol engine
Čuvala, Erik -- Petrák, Peter
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
A study on the "compatiblity assumption" of contemporary multiplicative plasticity models
Écsi, Ladislav -- Jerábek, Róbert -- Élesztös, Pavel
A study on the "compatiblity assumption" of contemporary multiplicative plasticity models. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 15--26.
articles in magazines2019Details
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Batista, Gabriel -- Takács, Gergely -- Johansen, Tor Arne -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. p. 512--527.
articles in magazines2019Details
Adjustment of air flow parameters in hot air machine for achieving a better output product
Brincko, Branislav -- Šulko, Miroslav
Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Križan, Peter
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 28. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Aerodynamics of sports cars
Krišovský, Adrián -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika športových vozidiel. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Aeroelastická analýza krídla lietadla
Nagy, Bence -- Havelka, Ferdinand
Aeroelastic analysis of aircraft wing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Agglomeration of the adsorbent
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Aglomerácia adsorbentu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Air cooler
Vaľková, Veronika -- Gužela, Štefan
Vzduchový chladič. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Alternative fuels and combustion engine
Žlnay, Martin -- Polóni, Marián
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Ambroz, Marek -- Ridzoň, František
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity
Écsi, Ladislav -- Élesztös, Pavel -- Jerábek, Róbert -- Jančo, Roland -- Hučko, Branislav
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity. In LUCAN, D. Advances in composite materials development. 1st ed. IntechOpen, 2019: IntechOpen, 2019, p. 1--21. ISBN 978-1-78984-130-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
An alternative neo-Hookean material model with internal damping for finite-strain elastoplasticity
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
An alternative neo-Hookean material model with internal damping for finite-strain elastoplasticity. In Experimental Stress Analysis 2019. Brno: Czech Society for Mechanics, 2019, p. 160--168. ISBN 978-80-214-5753-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
An autonomous irrigation system controlled by a microcontroller
Everlingová, Karolína -- Gašparík, Marek
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analog computer from modern components
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Analog computer from modern components. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 445--463. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis and optimization of 3D printing head
Šuhaj, Dávid -- Beniak, Juraj
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of application various types of electric motors for use in small urban vehicles
Siekela, Patrik -- Milesich, Tomáš
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of causes of fatigue fracture of the press frame
Porubský, Daniel -- Margetin, Matúš
Analýza príčin únavového lomu nosného rámu lisu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of combustion engine heat release by synthesis gases combustion
Dvoriak, Pavol -- Chríbik, Andrej
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of flow in a natural circulation helium loop
Világi, František -- Knížat, Branislav
Analýza prúdenia v samoťažnej héliovej slučke. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of influencing factors on measurement accuracy blood preassure by tonometer
Kallo, Miloš -- Palenčár, Jakub
Analýza vplyvových faktorov na presnosť merania krvného tlaku tonometrom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of kinematics concept of multifunctional mobile machine working equipment
Letko, Jakub -- Mazurkievič, Izidor
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of numerical methods suitable for 1D simulation of thermosyphons
Vach, Matej -- Knížat, Branislav -- Mlynár, Peter
Analysis of numerical methods suitable for 1D simulation of thermosyphons. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP Publishing, 2019 Bristol: 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analysis of safety requirements for new UDS 132 generation machine construction
Chovančíková, Viktória -- Schmidtova, Carmen
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the influence of housing finger geometry in floating automotive brakes
Koškovská, Jana -- Krahulec, Slavomír
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the personal car frame modification
Stročka, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza úpravy rámu osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the process of uniaxial compression of pharmaceutical substances
Guštafík, Adam -- Peciar, Peter
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analysis of the static and fatigue strength of the frame
Ďurčák, Bohuslav -- Margetin, Matúš
Analýza statickej a únavovej pevnosti rámu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Analýza environmentálneho hluku závodných vozidiel
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Analýza environmentálneho hluku závodných vozidiel. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 93--98. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 3. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale
Honz, Oto
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 44--51. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Grosinger, Patrik
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, p. 293--297.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Application of grinding wheels with oriented abrasive grain in the production of bearing rings
Štetina, Filip -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of REW (Resistance Element Welding) technology for joining metal with plastic parts of the car body
Magdolen, Michal -- Sejč, Pavol
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of RTLS localization systems in industrial practice
Leginus, Matúš -- Vachálek, Ján
Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Allimuthu, Shyamsunder -- Červeňan, Andrej
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Assistance transport robot on two wheels
Končal, Matej -- Dzurilla, Michal
Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automated pressure measurement system around the aerodynamic elements of the vehicle
Habara, Marek -- Šišmišová, Dana
Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Automated robotic workstation with ABB industrial robots
Podbielančík, Miloš -- Vachálek, Ján
Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Autonomous railway model controlled by PLC
Slatina, Dominik -- Gašparík, Marek
Model autonómnej železnice riadený PLC automatom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav
Bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku z pohľadu metrológie. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 22--23. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bimetalický spojovací element a spôsob jeho výroby: úžitkový vzor č. 8543
Vanko, Branislav -- Schrek, Alexander -- Sejč, Pavol
Bimetalický spojovací element a spôsob jeho výroby: úžitkový vzor č. 8543. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Biomechanical measurement of comfort
Kováč, Tomáš -- Hučko, Branislav
Biomechanické merania komfortu. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Blank layout shape optimization of drawn part
Schrek, Alexander -- Brusilová, Alena
Blank layout shape optimization of drawn part. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. p. 272--275.
articles in magazines2019Details
Calculation of deformations and assembly forces of the sealing profile
Tkáč, Matúš -- Šulko, Miroslav
Výpočet deformácií a montážnych síl tesniaceho profilu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation of eigenfrequencies and eigenmode shapes of chassis
Horák, Daniel -- Šulko, Miroslav
Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Calculation of operating pressures in the welded pipeline system
Števuliak, Štefan -- Šulko, Miroslav
Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Car production in V4 countries in the years 2010 - 2017 with a view to 2020
Pokrivčák, Martin -- Lešinský, Ján
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
CFD analysis of flow in a single-blade impeller
Kurilla, Matej -- Knížat, Branislav -- Olšiak, Róbert -- Slovák, Pavol
CFD analysis of flow in a single-blade impeller. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP Publishing, 2019 Bristol: 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
CLIL principles in vocational technical education
Lipková, Martina
CLIL principles in vocational technical education. Proceedings of the International Conference on Research in Humanities, p. 29--44.
articles in magazines2019Details
Compact vacuum unit for medical purposes
Súkeník, Patrik -- Olšiak, Róbert
Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of fans in operation of cooling circuit
Mokrý, Jakub -- Tomlein, Peter
Porovnanie ventilátorov v prevádzke chladiaceho okruhu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Comparison of pressure losses of cooling circuit using different refrigerants
Moravčík, Nikodém -- Šustek, Jaroslav
Hodnotenie tlakových strát chladiaceho okruhu pri použití vybraných chladív. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of a bicycle carrier for urban vehicles
Škultéty, Kristián -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of a bus using alternative powertrain
Viczena, Viktor -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of a city vehicle for elderly people
Flaškár, Richard -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of an training robotized workplace
Baláž, Martin -- Križan, Peter
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
Knotek, Dominik -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of loading system
Prívara, Ladislav -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of electric powertrain for E-up Boost vehicle
Koštial, Lukáš -- Danko, Ján
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of robotized workstation for spot welding using Siemens Tecnomatix Process Simulate
Stojanov, Ivan -- Šišmišová, Dana
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Conceptual design of snowplow for category L7
Mach, Marcel -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Connecting copper wire to thin metal layers
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Connecting copper wire to thin metal layers. TEM Journal [elektronický zdroj], 8. p. 728--732.
articles in magazines2019Details
Construction design of a tractor on a tracked chassis with sprung wheels of the power category up to 60 kW
Hečko, Jaroslav -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Constructional design of a tractor chassis on a crawler with sprung travel wheels up to 60 kW
Pavličko, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Constructional design of work attachment for LOCUST 904 loader
Vincze, Adam -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, p. 2800--2803.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Contribution to evaluation of the fatigue life time of structures under multiaxial loading
Novotný, Pavol -- Chmelko, Vladimír
Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Control of Distributed Parameter Systems an Engineering Approach-Tutorial
Hulkó, Gabriel -- Belavý, Cyril -- Ondrejkovič, Karol -- Bartalský, Lukáš
Control of Distributed Parameter Systems an Engineering Approach-Tutorial. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 120--125. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma
Lackner, Carolin -- Quagliata, Luca -- Cross, William -- Ribi, Sebastian -- Heinimann, Karl -- Paradiso, Viola -- Quintavalle, Cristina -- Kováčová, Monika -- Baumhoer, Daniel -- Piscuoglio, Salvatore -- Terracciano, Luigi -- Kováč, Michal
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma. Scientific Reports, 9. p. 4611.
articles in magazines2019Details
Crane control with consideration of parameters change and nonlinearities
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creating a program for ABB robots in RobotStudio
Surgáč, Michal -- Králik, Marián
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Creating, archiving and using library of neural models of logical functions
Bunová, Mária -- Végh, Peter
Tvorba, archivácia a použitie knižnice neurónových modelov základných logických funkcií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Pribulová, Alena -- Baricová, Dana -- Futáš, Peter -- Eperješi, Štefan -- Pokusová, Marcela
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. p. 627--640.
articles in magazines2019Details
Cycle counting methods in multiaxial variable loading
Bíro, Dominik -- Chmelko, Vladimír
Metódy extrakcie cyklov zaťaženia pri viacosovom premenlivom namáhaní. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature
Divnič, Darko -- Mirjanič, Dragoljub -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Savkovič, B. -- Šooš, Ľubomír -- Sarjanovič, Dražen
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 5. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Data warehousing for on-line identification
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Šrenkel, Pavol
Data warehousing for on-line identification. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 353--362. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld
Brusilová, Alena -- Schrek, Alexander -- Pokusová, Marcela
Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld. Hutnik- Wiadomości Hutnicze, 86. p. 238--244.
articles in magazines2019Details
Degradation processes in the gas pipe materials
Ševčík, Adam -- Chmelko, Vladimír
Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and construction of the measuring circuit with the help of an arduino platform for measuring el. variable with its MATLAB environment uncertainty
Kalenyuk, Andriy -- Šišmišová, Dana
Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and control of a motion-latching system for sealing of oil wells
Kováč, Michal -- Gulan, Martin
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and modeling of the entrance parking ramp in the Simscape
Šimo, Juraj -- Garan, Martin
Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and modeling of the hydraulic winch
Šiška, Matej -- Mlkvik, Marek
Návrh a modelovanie hydraulického systému navijáku. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and modification of bevel gear bearings of the rear axle drive
Cibula, Jozef -- Danko, Ján
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and optimisation of cooling components for Formula Student electric car
Pokorný, Ján -- Králik, Marián
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and optimization of a carbon fiber monocoque structure
Kozel, Damián -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and optimization of load-bearing structure of large-capacity container from the strength and economic view
Bielik, Juraj -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and realization of CNC control part
Zelina, Milan -- Gašparík, Marek
Návrh a realizácia riadiacej časti CNC. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and simulation of production robotized line in Process Simulate environment
Šálka, Peter -- Vachálek, Ján
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Matúš, Miloš
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 012008.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of a melioration plow on a three-point hitch of a 180 kW power tractor
Hrmó, Dávid -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a storage facility for tobacco products
Selnekovičová, Diana -- Masaryk, Michal
Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a cogeneration unit powered by an internal combustion engine
Nocar, Lukáš -- Petrák, Peter
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a composite monocoque for formula student monopost with drive unit bedding
Skatulla, Andrej -- Chríbik, Andrej
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of active grill shutters used in the front of the vehicle
Hlinka, Jakub -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of adjustment mechanism for headlight module
Javor, Pavol Márius -- Danko, Ján
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a minimotor head for competition purposes
Kovačovský, Silvester -- Chríbik, Andrej
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an experimental loop with a natural circulation of nitrogen
Dedinská, Kristína -- Knížat, Branislav
Návrh experimentálnej slučky s prirodzenou cirkuláciou dusíka. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of an industrial hall cooling system using adiabatic cooling
Obert, Peter -- Šustek, Jaroslav
Návrh systému chladenia priemyselnej haly pomocou adiabatického chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a test device for determining the friction coefficient for a material tool pair - workpiece
Peller, Krisztián -- Bachratý, Michal
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a testing machine for tests according to ECE No. 42
Simon, Kristian -- Jerábek, Róbert
Návrh testovacieho zariadenia pre testy podľa EHK č. 42. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of attachment of shock absorbers for Formula Student Electric
Kurčák, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of automatic steering control of rear wing flaps SGT-FE18
Chovančák, Erik -- Šišmišová, Dana
Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a water hammer protection of the pumping station Lovce
Ižold, Michal -- Knížat, Branislav
Návrh protirázovej ochrany čerpacej stanice Lovce. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of a web application for operating and monitoring of a laboratory HVAC system
Köplinger, Richard -- Gulan, Martin
Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of block for a spark-ignition engine with a 3.0 l displacement
Chromý, Peter -- Petrák, Peter
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of boiling pot for distillation of fruit juices
Čierny, Matúš -- Fekete, Roman
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, p. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of continuous drugs granulator
Hrbáň, Martin -- Macho, Oliver
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of controll cooling casting mold
Pikna, Samuel -- Bartalský, Lukáš
Návrh riadenia chladenia zlievárenskej formy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of crash box for formula student monopost
Bachorec, Peter -- Chmelko, Vladimír
Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of cylinder head for a spark-ignition engine with a 3.0 l displacement
Néky, Ladislav -- Petrák, Peter
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of electric drive of hydropower for hydrostatic drive of superstructure
Nagy, Miroslav -- Mazurkievič, Izidor
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of granulator for industrial fertilizers
Karľová, Mária -- Peciar, Peter
Návrh granulátora priemyselných hnojív. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of Kaplan turbine parameters in relation to design point position in a turbine hill chart
Murgašová, Marta -- Olšiak, Róbert
Design of Kaplan turbine parameters in relation to design point position in a turbine hill chart. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP Publishing, 2019 Bristol: 2019, p. 1--5. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Design of mechanical elements for electric vehicle wireless charging system
Heitlinger, René -- Magdolen, Ľuboš
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of portal for measuring dynamic characteristics of rubber-metal elements using an electrodynamic shaker
Čík, Peter -- Danko, Ján
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of prototype device for temperature bending of nylon fuel pipe
Dunaj, Kamil -- Slovák, Pavol
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of robotized workplace of primary headlamp optics assembly
Šroba, Dávid -- Vachálek, Ján
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of slider using aditive manufacturing
Bédy, Jakub -- Bucha, Jozef
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of starter for a combustion engine for competitons purposes
Malúch, Dávid -- Chríbik, Andrej
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of table extension with sliding mechanism
Fazekas, Daniel -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of testing rig for cyclic tests loaded with adjustable hydraulic actuator
Novotný, Matej -- Margetin, Matúš
Návrh rámu pre cyklické skúšky polohovateľným hydraulickým valcom a analýza jeho namáhania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the gripper mechanism for electrolyte-Plasma Polishing
Rajkumar, Pratheep Kumar Singh -- Morávek, Ivan
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the heating system of a family house
Lukáč, Ľuboš -- Šustek, Jaroslav
Návrh vykurovacej sústavy rodinného domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the laboratory system model for controlling the position of the VN electrodes in system Plasmabit
Majkút, Marek -- Garan, Martin
Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of the rear axle of a small city vehicle with an electric motor
Kameništiak, Tomáš -- Milesich, Tomáš
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of variable compression ratio of combustion engine
Januschke, Tomáš -- Chríbik, Andrej
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Design of wheel carrier front non-driven axle
Tomiček, Kristián -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detailed design of an A-pillar using sustainable technologies
Ričalka, Matúš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Detailed design of a vehicle pedal made of composite material
Lipiansky, Mário -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 24. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development and realisation of manufacturing technology for SMD antennas.
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Vývoj a realizácia výrobnej technológie SMD antény. Dissertation thesis. 2019. 92 p.
final thesis2019Details
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 33. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test
Krok, Alexander -- Peciar, Peter -- McGowan, Paddy -- Hebieshy, Joesry F.El -- Bryan, Keith -- Lenihan, Sandra
Development of finite element model to predict the behavour of bilayer tablets during uniaxial tensile test. In Proceedings of the Granulation Conference. Sheffield: University of Sheffield, 2019, p. 1--14.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Development of various composite biofuels in agrosector
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Digital calibration certificate
Halaj, Martin -- Kureková, Eva
Digital calibration certificate. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 07--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Digital interface creation and control for industrial robots KUKA KR3R540
Vico, Michal -- Vachálek, Ján
Tvorba digitálnych rozhraní a ich riadenie pre priemyselné roboty rady KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Digital simulation of the open hydraulic circuit
Hubková, Lucia -- Prikkel, Karol
Číslicová simulácia otvoreného hydraulického obvodu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Distillation try and column with counterflow of phases
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Do engineers use an international language construction drawing as a way of communication between engineers
Sroka-Bizon, Monika -- Tytkowski, Krzysztof -- Vansevicius, Antanas -- Velichová, Daniela -- Dobelis, Modris
Do engineers use an international language construction drawing as a way of communication between engineers. Journal for Geometry and Graphics, 23. p. 115--126.
articles in magazines2019Details
Driving dynamics measurement using the Correvit S-350
Dančík, Dávid -- Milesich, Tomáš
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Drying of organic material
Šimko, Jozef -- Peciar, Marián
Sušenie organického materiálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dual mass flywheels test rig design
Švolík, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamic analysis of nonlinear analytical model of longitudinal vibration of beam with bolted joint
Dlhý, Filip -- Havelka, Ferdinand
Dynamická analýza nelineárneho analytického modelu pozdĺžneho kmitania nosníka so skrutkovým spojom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Dynamics analysis of temperature fields of gravity casting mold
Boriová, Sára -- Ondrejkovič, Karol
Analýza dynamiky teplotných polí gravitačnej zlievarenskej formy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Efektívne vnorené explicitné prediktívne riadenie na báze konvexného zdvihnutia
Gulan, Martin
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting. Habilitation thesis. 2019. 160 p.
final thesis2019Details
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním
Šooš, Ľubomír -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Ondruška, Juraj
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 35. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 16. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 25. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid
Puškášová, Eva -- Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 45. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Effect of raw material parameters of waste based composite on injection technology
Bilčík, Dávid -- Križan, Peter
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of variability of valve timing and intake manifold geometry on engine parameters
Ondejková, Tímea -- Minárik, Matej
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal
Raček, Marek
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal. In XXIII Polish-Slovak scientific conference on machine modelling and simulations. Londýn: EDP Sciences, 2019, p. 1--13.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting
Gulan, Martin -- Takács, Gergely -- Nguyen, Ngoc Anh -- Olaru, Sorin -- Rodriguez-Ayerbe, Pedro -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 27. p. 48--62.
articles in magazines2019Details
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Patel, Vatsal Bipinchandra -- Úradníček, Juraj
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
Kuppusamy, Harish -- Pokusová, Marcela
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Electronic vehicle brake systems influence - ABS
Budinský, Boris -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elimination of thermal load of production hall by air-ventilating system combinated with natural methods of cooling
Srogončík, Ján -- Masaryk, Michal
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Emergency braking of a car with ABS on an uneven road
Mokrý, Peter -- Harakaľová, Jana
Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Kulhánek, Jakub
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 209--214. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, p. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Pavlásek, Peter
Etalonové zařízení na kalibraci bezkontaktních očních tonometrů. In 27. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS.org, 2019, p. 65--66. ISBN 978-80-87562-95-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. p. 30--36.
articles in magazines2019Details
Evaluation of heat pumps in low-energy houses
Stančíková, Ivana -- Tomlein, Peter
Hodnotenie uplatnenia tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of models properties produced by 3D printing
Németh, Martin -- Beniak, Juraj
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of the accuracy of industrial localization systems based on RTLS technology
Talo, Daniel -- Vachálek, Ján
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Evaluation of the use of a heat pump when rebuilding a family house
Macko, Ondrej -- Šustek, Jaroslav
Vyhodnotenie použitia tepelného čerpadla po prestavbe rodinného domu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Examining the application of linear characteristics of energy machinery and equipment to optimize heat source operation
Adamová, Anna -- Urban, František
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model
Somasundaram, Logesh -- Úradníček, Juraj
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental research in possiblities of machining of high chromium cast iron
Macák, Martin -- Križan, Peter
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental single-cylinder combustion engine for research
Majkút, Andrej -- Chríbik, Andrej
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental system to control the static deformation of a cantilever beam
Vargová, Eva -- Takács, Gergely
Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimental turbocharged spark-ignition engine powered by gaseous fuels
Győrik, Kornél -- Chríbik, Andrej
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Experimentálne metódy: návody na cvičenie / elektronický zdroj
Olšiak, Róbert -- Mlkvik, Marek
Experimentálne metódy: návody na cvičenie / elektronický zdroj. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 86 p. ISBN 978-80-227-4945-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, B. -- Jesič, D. -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, p. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Failure analysis of glued glass
Maťuga, Ľubomír -- Chmelko, Vladimír
Analýza príčin praskania lepených skiel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres
Fedorko, Gabriel -- Molnár, Vieroslav -- Dovica, Miroslav -- Tóth, Teodor -- Šooš, Ľubomír -- Fabianová, Jana -- Pinosová, Miriama
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres. Engineering Failure Analysis, 104. p. 399--408.
articles in magazines2019Details
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny
Suroviak, Emil -- Ďuriš, Stanislav
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 4--11.
articles in magazines2019Details
Force and strain stress analysis of selected trailer components for containers
Jurikovič, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Silová a pevnostná analýza vybraných komponentov prívesu pre kontajnery. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Formula student vehicle Impact zone design
Baranka, Michal -- Magdolen, Ľuboš
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Fresnel solar collector control by Arduino microcontroller
Masaryk, Michal -- Ondrejkovič, Karol
Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte
Galbavá, Paulína -- Gabrišová, Ľudmila -- Macho, Oliver -- Blaško, Jaroslav
GC-MS/MS analýza metyl esterov mastných kyselín v nafte. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 699--704. ISBN 978-80-223-4711-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Generative Design of Vehicle Parts
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Glaucoma vs. biomechanical properties of cornea. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 111--116.
articles in magazines2019Details
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
Granulátor partikulárneho materiálu s matricou: zverejnená patentová prihláška č. 124-2017 z 2.7. 2019. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 10 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
HCR gearing and the possibilities of its use in planetary gear trains (2K-H) for heavy equipment and cars
Romhányi, Milan -- Bošanský, Miroslav
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Headtracker design for biaxial gimbal
Almáši, Dávid -- Gašparík, Marek
Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat accumulation for thermosolar system
Mareček, Patrik -- Masaryk, Michal
Akumulácie tepla pre termosolárny systém. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Heat consumption analysis in the main building of the Faculty of Mechanical Engineering of the Slovak Technical University in Bratislava
Dúbravka, Martin -- Urban, František
Analýza spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks
Takács, Gergely -- Gulan, Martin -- Bavlna, Juraj -- Köplinger, Richard -- Kováč, Michal -- Mikuláš, Erik -- Sohaibullah, Zarghoon -- Salíni, Richard
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference. Piscataway: IEEE, 2019, p. 385--394. ISBN 978-1-5386-9506-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hexane vapor condenser
Molnár, Endre -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár hexánu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
High speed micro turbine for small pressure
Smuhlyi, Vasyl -- Olšiak, Róbert
Rýchlobežná mikro turbína na malé spády. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Šooš, Marek -- Tomáš, Marek -- Križan, Peter -- Matúš, Miloš
Hliníková nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8564. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Hodnotenie neprevádzkovaných ozubených kolies
Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal
Hodnotenie neprevádzkovaných ozubených kolies. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 27--33. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter
HVAC systems heat recovery with multi-layered oscillating heat pipes. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 51--60.
articles in magazines2019Details
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu
Žiška, Ján
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 104--110. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Characteristics and applications of ceramic composite materials
Kopačka, Pavol -- Gábrišová, Zuzana
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementation of automation elements into the building grid
Nezval, Martin -- Šišmišová, Dana
Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions
Rohaľ-Ilkiv, Boris -- Gulan, Martin -- Minarčík, Peter
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 222--227. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Increasing power of spark ignition engine
Boňko, Dušan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Increasing the power of a compression ignition engine
Bilický, Milan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Indicators of profitability in the building enterprise
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC Press, 2019, p. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of brake pressure changes on modal system properties
Lenhart, Stanislav -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of corrosion damage and additional bending loading on the safety of pressure pipe
Heško, Juraj -- Chmelko, Vladimír
Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel
Chmelko, Vladimír -- Berta, Igor -- Margetin, Matúš
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel. In CORREIA, J A. Mechanical Fatigue of Metals. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 35--39. ISBN 978-3-030-13979-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of helium loop cooling heat exchanger orientation on operating parameters
Betteš, Róbert -- Mlynár, Peter
Vplyv orientácie chladiča héliovej slučky na prevádzkové parametre. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of prestressing of suspension ropes on stress-strain response of the bridge
Chmela, Dávid -- Šulko, Miroslav
Vplyv predpätia závesných lán na napäťovo deformačnú odozvu mosta. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of road profile and suspension type on load proportionality in critical place of trailer
Gazdík, Štefan -- Margetin, Matúš
Vplyv typu vozovky a pruženia na proporcionalitu namáhania kritického prierezu nápravy prívesu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of sipes geometry on wear of tire tread using numerical methods
Korbaš, Mário -- Harakaľová, Jana
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing
Fekete, Roman -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Žáková, Terézia
Influence of the light parameters on the kinetics of algae growing. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 249--254. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of weld joint imperfections and additional loading on the safety of pressure pipe
Ištván, Peter -- Margetin, Matúš
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Součková, Ingrid
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 58--59.
articles in magazines2019Details
Integration of Arduino with Siemens PLC
Horník, Marek -- Volenský, Tomáš
Integrácia Arduina so Siemens PLC. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily
Kister, Igor -- Magdolen, Ľuboš
Inteligentné dvojhmotové zotrvačníky pre automobily. Dissertation thesis. 2019. 134 p.
final thesis2019Details
Intelligent irrigation system for remote areas without infrastructure
Morvayová, Pavlína -- Dzurilla, Michal
Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course
Velichová, Daniela -- Záhonová, Viera
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1302--1309. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Inverted kinematics compacting machine
Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Matúš, Miloš
Inverted kinematics compacting machine. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, p. 1. ISBN 978-3-9820758-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Šooš, Ľubomír
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Is the constructional drawing an international language for engineers?
Dobelis, Modris -- Polinceusz, Piotr -- Sroka-Bizon, Monika -- Tytkowski, Krzysztof -- Velichová, Daniela -- Vansevicius, Antanas
Is the constructional drawing an international language for engineers?. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, p. 1542--1552. ISBN 978-3-319-95587-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?
Zemková, Erika -- Poór, Oliver -- Cepková, Alena
Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations?. International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games, 6. p. 9--13.
articles in magazines2019Details
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561
Šooš, Ľubomír -- Šooš, Marek -- Ferencz, Vojtech -- Beniak, Juraj
Jednorazový nápojový plastový obal zabezpečujúci jednoduchú trvalú minimalizáciu objemu: úžitkový vzor č. 8561. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Joining of galvanized steel sheets and aluminum by REW technology using AlSi5 joining elements
Sejč, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Vanko, Branislav -- Schrek, Alexander
Joining of galvanized steel sheets and aluminum by REW technology using AlSi5 joining elements. Kovové materiály. Metallic materials, 57. p. 287--298.
articles in magazines2019Details
Joining of plastic components in the automotive industry
Voltemar, Krištof -- Belanová, Judita
Spájanie plastových komponentov v automobilovom priemysle. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520
Kabát, Juraj -- Peciar, Peter -- Kabát, Roman
Katalyzačný parciálny kondenzátor: úžitkový vzor č. 8520. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI
Marek, Jiří -- Blecha, Petr -- Dvořák, Roman -- Hermanský, Dominik -- Holubčík, Michal -- Kolíbal, Zdeněk -- Tomáš, Marek -- Novotný, Lubomír Walter -- Svoboda, Jan -- Šooš, Ľubomír -- Vetiška, Jan
Konstrukce CNC obráběcích strojů: verze DMG MORI. Praha: MM publishing, 2019. 385 p. ISBN 978-80-907452-0-9.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Level control in tanks
Fábry, Peter -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Making of semi-finished product for bimetallic joining elements
Mihalovic, Miroslav -- Vanko, Branislav
Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Raček, Marek
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Material recovery of used engine oils - feasibility study
Venkatachalam, Sriram -- Križan, Peter
Material recovery of used engine oils - feasibility study. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Svátek, Michal -- Matúš, Miloš -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, p. 04. ISBN 978-3-9820758-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kováčová, Monika -- Beniak, Juraj
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, p. 34. ISBN 978-80-214-5733-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Matrix operations on programmable microcontrollers with the AVR architecture
Vargová, Anna -- Takács, Gergely
Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press
Ondruška, Juraj -- Bábics, Jozef -- Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Chojnacki, Jerzy
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 26. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of fuel levels in bulk containers
Frasch, Peter -- Ďuriš, Stanislav
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of leakages in a helium loop
Világi, František -- Knížat, Branislav -- Mlkvik, Marek -- Urban, František -- Olšiak, Róbert -- Mlynár, Peter -- Ridzoň, František
Measurement of leakages in a helium loop. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP Publishing, 2019 Bristol: 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Measurement of selected physical quantities of combustion engine
Londák, Jaroslav -- Polóni, Marián
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Measurement of technological parameters and impact on the quality of briquettes ZBL-2010 briquetting press
Makeš, Patrik -- Ondruška, Juraj
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mechanical supercharging of minimotor
Husár, Michal -- Polóni, Marián
Mechanické preplňovanie minimotora. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel
Gulan, Ladislav -- Bukoveczky, Juraj -- Schmidtova, Carmen -- Zajacová, Ľudmila
Metodika stanovenia stavebného radu rýpadiel. In Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, p. 79--83. ISBN 978-80-228-3168-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Sekáč, Juraj
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009. In 10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium. Bratislava: Tajpan, 2019, p. 85. ISBN 978-80-972633-5-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. p. 113--120.
articles in magazines2019Details
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Si3N4 – TiN COMPOSITE SYSTEM
Joghee Bella Subramanian, Neeraj -- Brusilová, Alena
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microstructure and selected properties of Si3N4-SiC composite system
Barancová, Katarína -- Gábrišová, Zuzana
Mikroštruktúra a vybrané vlastnosti kompozitného materiálu na báze Si3N4 + SiC. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Švec, P. -- Schrek, Alexander -- Dománková, Mária
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. p. 219--227.
articles in magazines2019Details
Milling of materials on the base of cellulose
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Jirout, Tomáš
Milling of materials on the base of cellulose. In CARVALHO, M. Proceedings of the 27th European Biomass Conference. ETA-Florence Renewable Energies, 2019 Florencia: 2019, p. 324--331. ISBN 978-88-89407-19-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Minkowski triples of curve segments
Velichová, Daniela
Minkowski triples of curve segments. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, p. 437--444. ISBN 978-3-319-95587-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modeling and control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Šišmišová, Dana -- Bartalský, Lukáš -- Hulkó, Gabriel
Modeling and control of temperature field in continuous casting process. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 19--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modeling of EPDM elastic properties at large deformations
Gejguš, Tomáš -- Šolek, Peter
Modelovanie elastických vlastností EPDM pri veľkých deformáciách. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelling and simulation of vertical dynamics of vehicle equipped with magnetorheological damper
Csizmadia, Dávid -- Havelka, Ferdinand
Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelovanie budenia spaľovacích motorov
Milata, Michal -- Musil, Miloš
Modelovanie budenia spaľovacích motorov. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 134--137.
articles in magazines2019Details
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete
Végh, Peter -- Vinkler, Petra
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 03--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Modelovanie priemyselného robota v Ansys Workbench
Ethiraj, Prem Kumar -- Garan, Martin
Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. p. 164--168.
articles in magazines2019Details
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj -- Onderová, Iveta -- Ferencz, Vojtech -- Štefanka, Marek
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Nanocomposite materials and their applications in automotive and aerospace industry
Klema, Filip -- Brusilová, Alena
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
Kumartas, Semih Kaan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the road bridge. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Napäťovo deformačná analýza hydraulickej ruky nákladného vozu
Keelkattalai Kasthurii Renghan, Harisudan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Napätovo-deformačná analýza kľukového mechanizmu motora
Amr Abd ELkarim Ahmed ELSabbagh, Mohamed -- Garan, Martin
The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Napäťovo-deformačná analýza portálového žeriavu
Ravi Kumar, Vivek -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the double girder crane. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Návrh čerpadla s jednolopatkovým obežným kolesom a špirálou
Šlachtič, Dušan -- Knížat, Branislav
Design of a single blade spiral casing pump. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Návrh ejektorového chladiaceho systému v kombinácii s Fresnelovými solárnymi kolektormi
Štrba, Dominik
Návrh ejektorového chladiaceho systému v kombinácii s Fresnelovými solárnymi kolektormi. TZB Haustechnik, 27. p. 36--37.
articles in magazines2019Details
Non-stationary phenomena in pipeline for long-distance oil transport
Žmijáková, Martina -- Prikkel, Karol
Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice
Ďuriš, Stanislav
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice. Habilitation thesis. 2019. 73 p.
final thesis2019Details
Numerical simulation of gasket montage
Vízi, Imrich -- Jančo, Roland
Numerická simulácia montáže tesnenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
Drahoš, Matej -- Jančo, Roland
Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 258--266. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Obťažovanie rezidentov tónovým hlukom v bytových priestoroch a jeho redukcia
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Čekan, Michal
Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika, 31. p. 36--44.
articles in magazines2019Details
Od metrologie k meteorologii
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
On-line programming of robotized workplace with industrial robot KUKA KR3R540
Kmeť, Vladimír -- Vachálek, Ján
On-line programovanie robotizovaného pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Operation analysis of the control valve for oxygen supply in the hydrogen combustion system at VVER 440 NPP
Chovanec, Vladislav -- Urban, František
Analýza prevádzky regulačnej armatúry pre dodávku kyslíka v systéme spaľovania vodíka v JE VVER 440. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the cooling unit in student formula car
Likavčan, Adam -- Peciar, Peter
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimization of the production line using the Siemens Plant Simulate software environment
Salíni, Richard -- Vachálek, Ján
Optimalizácia výrobnej linky s využitím softvérového prostredia Siemens Plant Simulate. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimized design of hydropower plant by application of model data
Murgašová, Marta -- Olšiak, Róbert
Optimalizovaný návrh vodnej elektrárne aplikáciou modelových dát. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Optimizing the "Base Fiat F334" casting production process
Kvasnica, Róbert -- Vanko, Branislav
Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334". Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education
Takács, Gergely -- Konkoly, Tibor -- Gulan, Martin
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019. JSME, 2019: 2019, p. 1001--1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Passenger car braking system design
Hanko, Lukáš -- Magdolen, Ľuboš
Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Performance parameters optimization of internal combustion engine for competitive purposes
Rýs, Andrej -- Chríbik, Andrej
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Personal car suspension design
Zula, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh odpruženia osobného automobilu. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Počítačov modelovanie kontinuálneho odlievania ocele
Zarghoon, Sohaibullah -- Ondrejkovič, Karol
Computer modeling of continuous casting of steel. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Polymers in automotive industry and their recyclation
Fraňová, Ivana -- Gondár, Ernest
Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Porovnanie tuhosti a pevnosti rámu bicykla pre materiály oceľ a hliníková zliatina
Bakshi, Sourav -- Chmelko, Vladimír
Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. p. 10--14.
articles in magazines2019Details
Portable programmable robotic manipulator for repetitive operation
Páleník, Marek -- Dzurilla, Michal
Prenosný programovateľný robotický manipulátor na opakovanú činnosť. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Position estimation of the mobile robot using the Kalman filter
Slovák, Juraj -- Vašek, Pavol -- Melicher, Markus -- Mikuláš, Erik
Position estimation of the mobile robot using the Kalman filter. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 1093--1104. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics
Drga, Rudolf -- Janáčová, Dagmar -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. p. 9--13.
articles in magazines2019Details
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
Balakrishnan, Gowtham -- Pokusová, Marcela
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1st ed. Košice: Technická univerzita, 2019, p. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
Lorinc, Ján -- Chmelko, Vladimír
Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Posúdenie pevnosti rámu motocyklu v Ansys Workbench
Rangaraj, Naveen Kumar -- Garan, Martin
The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Practical demonstration of the smart home concept based on a microcontroller
Tužinský, Tomáš -- Minarčík, Peter
Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry
Gulanová, Jana -- Kister, Igor -- Káčer, Norbert -- Gulan, Ladislav
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, p. 426--430.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prediktívne riadenia a odhad stavov a parametrov na vnorených platformách: Pochopenie nárokov na časovanie a pamäť
Batista, Gabriel -- Takács, Gergely
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 25. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Fekete, Roman
Prípravok na mechanickú analýzu tabliet v ťahu: úžitkový vzor č. 8587. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Problematika atmosferického tlaku
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Problematika atmosferického tlaku. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 86--89. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature
Pavlásek, Peter -- Strnad, R. -- Blahut, A. -- Jelínek, M. -- Failleau, G. -- Sadli, M. -- Arifovic, N. -- Diril, A. -- Langley, M.
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature. International Journal of Thermophysics, 40. p. 1--18.
articles in magazines2019Details
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys
Shmatov, Alexander -- Šooš, Ľubomír -- Krajný, Zdenko
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys. MM Science Journal, p. 2887--2890.
articles in magazines2019Details
Programming of manipulator controlled by PLC
Butkovič, Lukáš -- Juhás, Martin
Programovanie manipulátora s PLC riadením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Programming robotized workstations with KUKA KR3R540 industrial robot
Sulír, Marek -- Vachálek, Ján
Programovanie robotizovaných pracovísk s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Progressive materials used in the production of modern hockey tapes
Bohunský, Eduard -- Belanová, Judita
Progresívne materiály používané pri výrobe moderných hokejových pások. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Progressive methods of heat cutting of materials
Aschengeschwandtner, Erik -- Belanová, Judita
Progresívne metódy tepelného delenia materiálov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses
Pinto, C. -- Nicola, Susana -- Mendonca, Jorge -- Velichová, Daniela
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 942--947. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Properties and use of carbon fiber composites
Čabelka, Patrik -- Brusilová, Alena
Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Properties of special material for FDM 3D printing
Chandrasekaran, Vivek -- Beniak, Juraj
Properties of special material for FDM 3D printing. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal and verification of the suitability of bimetallic connecting element for REW joining of galvanized steel sheet with thermoplastic
Arendáš, Adam -- Sejč, Pavol
Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Proposal of a machine designed to spread an oil layer on the gearbox flanges
Janák, Martin -- Slovák, Pavol
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Pyrolysis gas powered internal combustion engine
Javorský, Richard -- Polóni, Marián
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe
Šooš, Ľubomír
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe. In Národné fórum údržby 2019. Žilina: EDIS, 2019, p. 112--116. ISBN 978-80-554-1562-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Real-time simulation and virtual commissioning processes controlled by PLC
Smetana, Dávid -- Juhás, Martin
Reálno-časová simulácia a virtuálne sprevádzkovanie technických procesov na PLC. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Lizúch, Martin
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, p. 215--221. ISBN 978-1-7281-3758-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Real-time visualization of feedback control of laboratory mechatronic systems
Gago, Radoslav -- Gulan, Martin
Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reduction of harmful emissions in the exhaust system of motorcycles
Gallo, Martin Pavol -- Petrák, Peter
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reduction of thermal load in machine laboratory production halls without the use of machine cooling
Chmelo, Lukáš -- Mlynár, Peter
Znižovania tepelnej záťaže výrobných hál ťažkých laboratórií bez strojného chladenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reduction of thermal load of building by passive, naturalconvectional measures and by adiabatic air chilling
Papšo, Pavol -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Refinement of the humidity standard
Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav
Spresňovanie etalonáže vlhkosti. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Relationship between raw material composition and pellets physical properties
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Relationship between raw material composition and pellets physical properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 1--8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Renovation of railway vehicle drawbar hook by arc welding.
Világoš, Tomáš -- Sejč, Pavol
Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním. Dissertation thesis. 2019. 140 p.
final thesis2019Details
Replacement of Pump P5304 in Slovnaft a.s.
Vozár, Lukáš -- Juriga, Martin
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research of shredding machine parameters
Holodňak, Štefan -- Beniak, Juraj
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Research on Shape and Dimensional Accuracy of FDM Produced Parts
Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Šooš, Ľubomír -- Matúš, Miloš
Research on Shape and Dimensional Accuracy of FDM Produced Parts. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 012030.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Resistance spot welding of aluminium alloys
Gunda, Roman -- Sejč, Pavol
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia
Ondrejkovič, Karol -- Bartalský, Lukáš -- Belavý, Cyril -- Hulkó, Gabriel
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 119 p. ISBN 978-80-227-4922-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Robotic 3D printing using a 6-axis articulated arm
Bavlna, Juraj -- Juhás, Martin
Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Robotized offtaking (Bin-picking) freely stored parts in Volkswagen Slovakia
Plocháňová, Katarína -- Součková, Ingrid
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Hučko, Branislav -- Dunaj, Štefan -- Javorská, Alexandra -- Grosinger, Patrik -- Chytil, Miroslav
Řešené projekty k zabezpečení metrologické návaznosti měření nitroočního tlaku na SjF STU Bratislava. Metrológia a skúšobníctvo, 24. p. 21--24.
articles in magazines2019Details
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja
Slovák, Pavol -- Gulan, Ladislav
Simulácia pracovného cyklu mobilného pracovného stroja. In Sborník příspěvků z 45. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, p. 174--177. ISBN 978-80-261-0884-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Simultaneous localization and mapping on a mobile robot platform
Lučan, Martin -- Gulan, Martin
Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
SmartHome based on Homey system and external comunications in WiFi, Bluetooth and 868 Mhz
Januš, Jozef -- Šišmišová, Dana
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez WiFi, Bluetooth a 868 Mhz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
SmartHome based on Homey system and external comunications via Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
Staroň, Martin -- Vachálek, Ján
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez Z-Wave, ZigBee a 433Mhz. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Software for synthesis gases properties calculation of internal combustion engine
Abrhan, Filip -- Chríbik, Andrej
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In Materials Science Forum. 2019, p. 22--28.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, p. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sorption-desorption characteristics of granulated activated materials for VOC
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Marián
Sorpčno-desorpčné charakteristiky granulovaných aktívnych materiálov pre VOC. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Sorting systems analysis in automated operation
Horváth, Erik -- Onderová, Iveta
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spájkovaný spoj rozdielnych kovových alebo kovových/nekovových materiálov a spôsob spájkovania odporovým ohrevom: úžitkový vzor č. 8488
Sejč, Pavol -- Schrek, Alexander
Spájkovaný spoj rozdielnych kovových alebo kovových/nekovových materiálov a spôsob spájkovania odporovým ohrevom: úžitkový vzor č. 8488. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou
Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Ďuriš, Stanislav -- Rybář, Jan -- Pavlásek, Peter
Spoľahlivosť merania vnútroočného tlaku Goldmannovou metódou. In 6. kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti: kniha abstraktov. Bratislava: Slovenská glaukómová spoločnosť, 2019, p. 24--25. ISBN 978-80-972633-7-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424
Takács, Gergely -- Ondrejkovič, Karol
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574
Gabrišová, Ľudmila -- Peciar, Peter -- Kubinec, Róbert
Spôsob zakoncentrovania prchavých organických zlúčenín adsorpciou a desorpciou a zariadenie na jeho vykonanie : /: úžitkový vzor č. 8574. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 9 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan -- Musil, Miloš
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava. Jemná mechanika a optika, 64. p. 182--185.
articles in magazines2019Details
Statická a dynamická analýza bágra v Ansyse
Mohan, Prasanth -- Garan, Martin
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Steam boiler conceptual design
Varga, Lukáš -- Mlynár, Peter
Koncepčný návrh parného kotla. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Strength and dynamic assessment of self-supporting mobile pump construction
Medvecký, Erik -- Šulko, Miroslav
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stress-strain analysis of the planetary gear carrier
Surový, Ferdinand -- Jančo, Roland
Pevnostná analýza unášača planétového prevodu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Stress-strain analysis of the strenght of the fitness machine
Pavčo, Štefan -- Garan, Martin
Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structural design of boot bonnet using digitalization
Minčič, Mikuláš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structural design of four-shaft shredder
Kasala, Jakub -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Structural design of UDS 132 rotation drive
Soóky, Gergely -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Švec, Pavol
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride. Manufacturing technology, 19. p. 222--227.
articles in magazines2019Details
Suggest of measures to reduce the consumption of compressed air at the Porsche Bodywork in Volkswagen Slovakia a.s.
Senková, Mariana -- Součková, Ingrid
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop
Dzianik, František -- Gužela, Štefan -- Puškášová, Eva
Suitability assessment of two types of heat exchangers for high temperature, naturally circulating helium cooling loop. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 39--50.
articles in magazines2019Details
Športová biomechanika
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej
Športová biomechanika. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 70 p. ISBN 978-80-227-4920-6.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Štruktúrny hluk v rezidenciách
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Štruktúrny hluk v rezidenciách. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 87--92. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure
Gabková, Jana -- Prášilová, Monika -- Velichová, Daniela
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 393--405. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Technická diagnostika hydraulických systémov
Olšiak, Róbert
Technická diagnostika hydraulických systémov. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 109 p. ISBN 978-80-227-4944-2.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. p. 81--83.
articles in magazines2019Details
Technological properties of tailor welded blanks
Provazník, Dominik -- Schrek, Alexander
Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Telescopic boom design with rear swivel drive and work tool quick release for UDS 132
Nemček, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, p. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 136 p. ISBN 978-80-227-4894-0.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 255--258. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Tepelné zisky střech - problém nebo potenciál ?
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky střech - problém nebo potenciál ?. TZB Haustechnik, 13. p. 28--29.
articles in magazines2019Details
The analysis of brake squeal using minimal models
Musil, Miloš -- Úradníček, Juraj -- Chlebo, Ondrej -- Havelka, Ferdinand
The analysis of brake squeal using minimal models. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, p. 35--40. ISBN 978-80-227-4917-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The bimetallic billets forming
Šiška, Jakub -- Schrek, Alexander
Tvárnenie bimetalických prietlačkov. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
The calculation of the contact force and the contact width of shaft seals. Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering, 69. p. 123--130.
articles in magazines2019Details
The comparison of heating and preparation of hot service water in a flat house by selected devices
Hronec, Michal -- Ridzoň, František
Porovnanie vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome vybranými zariadeniami. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The constructional design of cab for skid steer loader LOCUST 904
Mikuš, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The design of the measuring system for Audi Q7 gear shift lever assembly subgroups audit
Kálmán, Viktor -- Bachratý, Michal
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The effect of welding parameters on the properties of join between studs and steel sheet USIBOR type 22MnB5
Sejč, Pavol -- Belanová, Judita
The effect of welding parameters on the properties of join between studs and steel sheet USIBOR type 22MnB5. Manufacturing technology :, 19. p. 492--498.
articles in magazines2019Details
The hysteresis energy analysis absorbed by St52 under cyclic loadin
Gazdík, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The identification of cavitation in Kaplan turbine runner
Olšiak, Róbert -- Murgašová, Marta -- Mlkvik, Marek -- Ridzoň, František
The identification of cavitation in Kaplan turbine runner. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP Publishing, 2019 Bristol: 2019, p. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver
The method of granulation of the particulate material, the granulator of the particulate material with the flat matrix: WO 2019/111236 A1. Ženeva: WIPO, 2019. 20 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
The proposal of the hydraulic pump for the hydraulic torque wrench
Krén, Martin -- Mlkvik, Marek
Návrh kompaktného zdroja pre hydraulické momentové uťahovačky. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, p. 17. ISBN 978-80-227-4913-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The rotary mechanism of the earth moving machine tool
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák
Paukov, Marián
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák. European Journal of Media, Art & Photography, 7. p. 1.
articles in magazines2019Details
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena -- Uvaček, Marián
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain. In International Journal of Trend in Research and Development. IJTRD, 2019: 2019, p. 56--59.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Thermal impact on manufacturing accuracy of welding device
Klíma, Samuel -- Šulko, Miroslav
Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Time saving in the workplace by introducing new technologies, equipment
Méry, David -- Součková, Ingrid
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 p. ISBN 978-80-227-4905-3.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Torsional stiffness of formula student monopost frame
Pös, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Torzná tuhosť rámu monopostu formula student. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms
Richtáriková, Daniela
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 986--991. ISBN 978-80-227-4884-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Tůma, Jiří
Transmission of vibrations through vibration isolators, theory and application. In UHL, T. Advances in Mechanism and Machine Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 3995--4004. ISBN 978-3-030-20130-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties
Sivý, Július -- Marchalín, Štefan -- Šafař, Peter
Two related thienoquinolizidines and their crystal, molecular structure and electronic properties. Journal of Chemical Crystallography, 49. p. 174--180.
articles in magazines2019Details
Ukazovatele rentability podniku v stavebníctve.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Unconventional permanent mold casting technologies
Škopec, Erik -- Vanko, Branislav
Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Underwater welding
Blaha, Peter -- Belanová, Judita
Zváranie pod vodou. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách
Lipková, Martina
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava: Ekonóm, 2019, p. 242--253. ISBN 978-80-225-4614-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom
Kabát, Juraj -- Peťková, Viera -- Gužela, Štefan
Určenie súčiniteľa prestupu tepla meraním parametrov pri vonkajšom obtekaní tepelných trubíc s oscilujúcim pracovným médiom. Spravodaj ATD SR, 16. p. 13--18.
articles in magazines2019Details
Utilization of an embedded platform for measurement and processing of selected variables in the laboratory HVAC system
Kavoň, Lukáš -- Minarčík, Peter
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie procesných veličín v laboratórnom HVAC systéme. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Validating Sax Ware Clutch Design output data with statistical methods for clutch design
Drahoš, Marek -- Magdolen, Ľuboš
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, p. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Verification methods design for combustion engine systems at final inspection
Thomka, Daniel -- Chríbik, Andrej
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Virtual commissioning of delta robot controlled by PLC
Noga, Marek -- Juhás, Martin
Virtuálne sprevádzkovanie delta robota s PLC riadením. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Virtual model of a small urban vehicle usable for dynamic analysis in MSC Adams / Car
Furka, Daniel -- Milesich, Tomáš
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vnorené prediktívne riadenie laboratórneho modelu invertovaného kyvadla
Kulhánek, Jakub -- Gulan, Martin
Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o.
Peciar, Peter
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 8 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Výskum vlastností kompozitných peliet zo slnečnicových šupiek pre energetické využitie
Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Križan, Peter
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization. Waste Forum [elektronický zdroj], p. 136--143.
articles in magazines2019Details
Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav
Vývoj metód pre zabezpečenie nadväznosti meradiel vnútroočného tlaku. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
12746
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
12746. Športový edukátor, 12. p. 51--56.
articles in magazines2019Details