18. 8. 2019  5:46 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 347

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Batista, Gabriel -- Takács, Gergely -- Johansen, Tor Arne -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. s. 512--527.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools
Pokusová, Marcela -- Šooš, Ľubomír -- Križan, Peter
Advanced cast irons of ADI/CADI type for service life enhancement of biomass compacting tools. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 28. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aerodynamika športových vozidiel
Krišovský, Adrián -- Magdolen, Ľuboš
Aerodynamika športových vozidiel. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aeroelastic analysis of aircraft wing
Nagy, Bence -- Havelka, Ferdinand
Aeroelastic analysis of aircraft wing. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aglomerácia adsorbentu
Majka, Marek -- Peciar, Marián
Aglomerácia adsorbentu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Akumulácie tepla pre termosolárny systém
Mareček, Patrik -- Masaryk, Michal
Akumulácie tepla pre termosolárny systém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory
Žlnay, Martin -- Polóni, Marián
Alternatívne palivá pre spaľovacie motory. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity
Écsi, Ladislav -- Élesztös, Pavel -- Jerábek, Róbert -- Jančo, Roland -- Hučko, Branislav
An alternative framework for developing material models for finite-strain elastoplasticity. In LUCAN, D. Advances in composite materials development. 1. vyd. IntechOpen, 2019: IntechOpen, 2019, s. 1--21. ISBN 978-1-78984-130-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analog computer from modern components
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Analog computer from modern components. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 445--463. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne
Šuhaj, Dávid -- Beniak, Juraj
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní
Gazdík, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza absorbovanej hysteréznej energie ocele St52 pri cyklickom zaťažovaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách
Siekela, Patrik -- Milesich, Tomáš
Analýza aplikácie rôznych typov elektromotorov pre použitie v malých mestských vozidlách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132
Chovančíková, Viktória -- Schmidtova, Carmen
Analýza bezpečnostných požiadaviek na konštrukciu stroja novej generácie UDS 132. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza dynamiky teplotných polí gravitačnej zlievarenskej formy
Boriová, Sára -- Ondrejkovič, Karol
Analýza dynamiky teplotných polí gravitačnej zlievarenskej formy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja
Letko, Jakub -- Mazurkievič, Izidor
Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza prevádzky regulačnej armatúry pre dodávku kyslíka v systéme spaľovania vodíka v JE VVER 440
Chovanec, Vladislav -- Urban, František
Analýza prevádzky regulačnej armatúry pre dodávku kyslíka v systéme spaľovania vodíka v JE VVER 440. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza príčin praskania lepených skiel
Maťuga, Ľubomír -- Chmelko, Vladimír
Analýza príčin praskania lepených skiel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza príčin únavového lomu nosného rámu lisu
Porubský, Daniel -- Margetin, Matúš
Analýza príčin únavového lomu nosného rámu lisu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore
Dvoriak, Pavol -- Chríbik, Andrej
Analýza priebehu uvoľňovania tepla spaľovaním syntéznych plynov v spaľovacom motore. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií
Guštafík, Adam -- Peciar, Peter
Analýza procesu jednoosového stláčania farmaceutických substancií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave
Dúbravka, Martin -- Urban, František
Analýza spotreby tepla v hlavnom objekte Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza statickej a únavovej pevnosti rámu
Ďurčák, Bohuslav -- Margetin, Matúš
Analýza statickej a únavovej pevnosti rámu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke
Horváth, Erik -- Onderová, Iveta
Analýza triediacich systémov v automatizovanej prevádzke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza úpravy rámu osobného automobilu
Stročka, Peter -- Chmelko, Vladimír
Analýza úpravy rámu osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vplyvových faktorov na presnosť merania krvného tlaku tonometrom
Kallo, Miloš -- Palenčár, Jakub
Analýza vplyvových faktorov na presnosť merania krvného tlaku tonometrom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd
Koškovská, Jana -- Krahulec, Slavomír
Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu
Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Analýza zariadení na sušenie poľnohospodárskych zrnín na relevantnom trhu. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 3. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale
Honz, Oto
Analýza závislosti medzi športovou úspešnosťou družstva v zápase a úrovňou kvality herných činností jednotlivca bez lopty brankárov vo futbale. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 44--51. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]
Szarková, Dagmar -- Richtáriková, Daniela -- Letavaj, Peter
Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-227-4884-1.
zborník2019Podrobnosti
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component
Gulanová, Jana -- Dunaj, Štefan -- Grosinger, Patrik
Application of a digitization procedure used for a design of an old-timer component. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 293--297.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
Allimuthu, Shyamsunder -- Červeňan, Andrej
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách
Končal, Matej -- Dzurilla, Michal
Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov
Podbielančík, Miloš -- Vachálek, Ján
Automatizované robotické pracovisko s využitím ABB priemyselných robotov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla
Habara, Marek -- Šišmišová, Dana
Automatizovaný systém merania tlakov v okolí aerodynamických prvkov pretekárskeho vozidla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom
Everlingová, Karolína -- Gašparík, Marek
Autonómny zavlažovací systém riadený mikrokontrolérom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Gunda, Roman -- Sejč, Pavol
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
CLIL principles in vocational technical education
Lipková, Martina
CLIL principles in vocational technical education. Proceedings of the International Conference on Research in Humanities, s. 29--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy
Bakshi, Sourav -- Chmelko, Vladimír
Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Computer modeling of continuous casting of steel
Zarghoon, Sohaibullah -- Ondrejkovič, Karol
Computer modeling of continuous casting of steel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, s. 2800--2803.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma
Lackner, Carolin -- Quagliata, Luca -- Cross, William -- Ribi, Sebastian -- Heinimann, Karl -- Paradiso, Viola -- Quintavalle, Cristina -- Kováčová, Monika -- Baumhoer, Daniel -- Piscuoglio, Salvatore -- Terracciano, Luigi -- Kováč, Michal
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma. Scientific Reports, 9. s. 4611.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization
Pribulová, Alena -- Baricová, Dana -- Futáš, Peter -- Eperješi, Štefan -- Pokusová, Marcela
Cupola Furnace Slag: Its Origin, Properties and Utilization. International Journal of Metalcasting, 13. s. 627--640.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Číslicová simulácia otvoreného hydraulického obvodu
Hubková, Lucia -- Prikkel, Karol
Číslicová simulácia otvoreného hydraulického obvodu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature
Divnič, Darko -- Mirjanič, Dragoljub -- Kovač, Pavel -- Ješič, Dušan -- Savkovič, B. -- Šooš, Ľubomír -- Sarjanovič, Dražen
Daily efficiency of solar modules according ambient temperature. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 5. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Data warehousing for on-line identification
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan -- Šrenkel, Pavol
Data warehousing for on-line identification. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 353--362. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí
Ševčík, Adam -- Chmelko, Vladimír
Degradačné procesy v materiáloch plynových potrubí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Matúš, Miloš
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 012008.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of a single blade spiral casing pump
Šlachtič, Dušan -- Knížat, Branislav
Design of a single blade spiral casing pump. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, s. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing
Rajkumar, Pratheep Kumar Singh -- Morávek, Ivan
Design of the gripper mechanismus for electrolyte-plasma polishing. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Beniak, Juraj -- Bábics, Jozef
Determination of raw material particles distribution impact on final biofuel´s particle density. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 24. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj
Development of device for detecting the influence of parameters during the compaction of particulate matter. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 33. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Development of various composite biofuels in agrosector
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Bábics, Jozef
Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Developments in non-contact eye tonometer calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Developments in non-contact eye tonometer calibration. In Proceedings of the 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference. Piscataway: IEEE, 2019, s. 1281--1285. ISBN 978-1-5386-3460-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Digital calibration certificate
Halaj, Martin -- Kureková, Eva
Digital calibration certificate. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 07--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Dynamická analýza nelineárneho analytického modelu pozdĺžneho kmitania nosníka so skrutkovým spojom
Dlhý, Filip -- Havelka, Ferdinand
Dynamická analýza nelineárneho analytického modelu pozdĺžneho kmitania nosníka so skrutkovým spojom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním
Šooš, Ľubomír -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Ondruška, Juraj
Efektívne znižovanie vlhkosti organických surovín ich viacnásobným lisovaním. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 35. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj
Effect of composite pellets based wood and phytomass on densification process and final physical properties of pellets. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 16. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites
Križan, Peter -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Matúš, Miloš
Effect of input material composition on operating parameters of injection press during injection of straw-plastic composites. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 25. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid
Puškášová, Eva -- Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 45. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal
Raček, Marek
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal. In XXIII Polish-Slovak scientific conference on machine modelling and simulations. Londýn: EDP Sciences, 2019, s. 1--13.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting
Gulan, Martin
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting. Habilitačná práca. 2019. 160 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting
Gulan, Martin -- Takács, Gergely -- Nguyen, Ngoc Anh -- Olaru, Sorin -- Rodriguez-Ayerbe, Pedro -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 27. s. 48--62.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach
Patel, Vatsal Bipinchandra -- Úradníček, Juraj
Eigen Value Analysis on simplified disc brake model using Finite Element Approach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel
Kuppusamy, Harish -- Pokusová, Marcela
Electrolyte-plasma polishing of stainless steel. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia
Srogončík, Ján -- Masaryk, Michal
Eliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
Batista, Gabriel -- Takács, Gergely
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system
Kulhánek, Jakub -- Gulan, Martin
Embedded predictive control of a laboratory inverted pendulum system. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Kulhánek, Jakub
Energy-efficient swing-up and MPC stabilization of an inverted pendulum. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 209--214. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In CAGÁŇOVÁ, D. -- BALOG, M. -- KNAPČÍKOVÁ, L. -- SOVIAR, J. -- MEZARCIÖZ, S. Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model
Somasundaram, Logesh -- Úradníček, Juraj
Experimental Eigen Value Analysis on simplified disc brake model. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka
Vargová, Eva -- Takács, Gergely
Experimentálne zariadenie na riadenie statickej deformácie votknutého nosníka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor
Majkút, Andrej -- Chríbik, Andrej
Experimentálno-výskumný jednovalcový spaľovací motor. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá
Győrik, Kornél -- Chríbik, Andrej
Experimentálny preplňovaný zážihový motor s pohonom na plynné palivá. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, B. -- Jesič, D. -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres
Fedorko, Gabriel -- Molnár, Vieroslav -- Dovica, Miroslav -- Tóth, Teodor -- Šooš, Ľubomír -- Fabianová, Jana -- Pinosová, Miriama
Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres. Engineering Failure Analysis, 104. s. 399--408.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny
Suroviak, Emil -- Ďuriš, Stanislav
Faktory ovplyvňujúce presnosť merania pretečeného množstva kvapaliny. Metrológia a skúšobníctvo, 24. s. 4--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily
Romhányi, Milan -- Bošanský, Miroslav
HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks
Takács, Gergely -- Gulan, Martin -- Bavlna, Juraj -- Köplinger, Richard -- Kováč, Michal -- Mikuláš, Erik -- Sohaibullah, Zarghoon -- Salíni, Richard
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference. Piscataway: IEEE, 2019, s. 385--394. ISBN 978-1-5386-9506-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Hodnotenie tlakových strát chladiaceho okruhu pri použití vybraných chladív
Moravčík, Nikodém -- Šustek, Jaroslav
Hodnotenie tlakových strát chladiaceho okruhu pri použití vybraných chladív. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hodnotenie uplatnenia tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch
Stančíková, Ivana -- Tomlein, Peter
Hodnotenie uplatnenia tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu
Žiška, Ján
Hydrodynamický odpor a tlak na špičke veslárskej lode/skifu. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 104--110. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov
Kopačka, Pavol -- Gábrišová, Zuzana
Charakteristika a aplikácie keramických kompozitných materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy
Nezval, Martin -- Šišmišová, Dana
Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions
Rohaľ-Ilkiv, Boris -- Gulan, Martin -- Minarčík, Peter
Implementation of continuous-time MPC using B-spline functions. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 222--227. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Indicators of profitability in the building enterprise.
Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Indicators of profitability in the building enterprise. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, s. 381--386. ISBN 978-0-367-07509-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel
Chmelko, Vladimír -- Berta, Igor -- Margetin, Matúš
Influence of heat treatment process to the fatigue properties of high strength steel. In CORREIA, J A. Mechanical Fatigue of Metals. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 35--39. ISBN 978-3-030-13979-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe
Součková, Ingrid
Inovácie a inteligentné aplikácie v údržbe. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 58--59.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Integrácia Arduina so Siemens PLC
Horník, Marek -- Volenský, Tomáš
Integrácia Arduina so Siemens PLC. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez WiFi, Bluetooth a 868 Mhz
Januš, Jozef -- Šišmišová, Dana
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez WiFi, Bluetooth a 868 Mhz. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez Z-Wave, ZigBee a 433Mhz
Staroň, Martin -- Vachálek, Ján
Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez Z-Wave, ZigBee a 433Mhz. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry
Morvayová, Pavlína -- Dzurilla, Michal
Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course
Velichová, Daniela -- Záhonová, Viera
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 1302--1309. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Inverted kinematics compacting machine
Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Onderová, Iveta -- Matúš, Miloš
Inverted kinematics compacting machine. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, s. 1. ISBN 978-3-9820758-1-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Beniak, Juraj -- Šooš, Ľubomír
Investigation of Wood Sawdust Effect on Production and Final Quality of Composite Pellets Based on Sunflower Husks. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Is the constructional drawing an international language for engineers?
Dobelis, Modris -- Polinceusz, Piotr -- Sroka-Bizon, Monika -- Tytkowski, Krzysztof -- Velichová, Daniela -- Vansevicius, Antanas
Is the constructional drawing an international language for engineers?. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, s. 1542--1552. ISBN 978-3-319-95587-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie
Súkeník, Patrik -- Olšiak, Róbert
Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom
Viczena, Viktor -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh autobusu s alternatívnym pohonom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá
Škultéty, Kristián -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh držiaka bicyklov pre mestské vozidlá. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost
Koštial, Lukáš -- Danko, Ján
Koncepčný návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo E-up Boost. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby
Flaškár, Richard -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh mestského vozidla prispôsobeného pre staršie osoby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh parného kotla
Varga, Lukáš -- Mlynár, Peter
Koncepčný návrh parného kotla. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate
Stojanov, Ivan -- Šišmišová, Dana
Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia
Prívara, Ladislav -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh nakladacieho zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku
Knotek, Dominik -- Bošanský, Miroslav
Koncepčný návrh samozberného voza na balíky slamy-návrh podvozku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7
Mach, Marcel -- Gulanová, Jana
Koncepčný návrh snehovej radlice pre vozidlá kategórie L7. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW
Hečko, Jaroslav -- Gulan, Ladislav
Koncepčný návrh ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
Baláž, Martin -- Križan, Peter
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kondenzátor pár hexánu
Molnár, Endre -- Gužela, Štefan
Kondenzátor pár hexánu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule
Pokorný, Ján -- Králik, Marián
Konštrukčný návrh a optimalizácia chladiacich komponentov na monoposte elektrickej študentskej formule. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií
Ričalka, Matúš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh A-stĺpika s použitím trvalo udržateľných technológií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904
Mikuš, Andrej -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla
Hlinka, Jakub -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh klapiek obmedzujúcich prietok vzduchu cez prednú časť vozidla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW
Hrmó, Dávid -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh melioračného pluhu na trojbodovom závese kolesového traktora výkonovej kategórie 180 kW. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom
Fazekas, Daniel -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nadstavby stola s výsuvným mechanizmom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy
Tomiček, Kristián -- Milesich, Tomáš
Konštrukčný návrh nosiča kolesa prednej nepoháňanej nápravy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu
Lipiansky, Mário -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh pedálu vozidla z kompozitného materiálu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW
Pavličko, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh podvozku ťahača na pásovom podvozku s odpruženými pojazdovými kolesami výkonovej kategórie do 60 kW. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132
Soóky, Gergely -- Slovák, Pavol
Konštrukčný návrh pohonu otáčania nadstavby UDS 132. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904
Vincze, Adam -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre nakladač LOCUST 904. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
Kasala, Jakub -- Križan, Peter
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132
Nemček, Tomáš -- Gulan, Ladislav
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka so zadným pohonom natáčania a rýchloupínača pracovných nástrojov pre UDS 132. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie
Minčič, Mikuláš -- Gulanová, Jana
Konštrukčný návrh veka batožinového priestoru s využitím digitalizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Raček, Marek
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Material recovery of used engine oils - feasibility study
Venkatachalam, Sriram -- Križan, Peter
Material recovery of used engine oils - feasibility study. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels
Križan, Peter -- Svátek, Michal -- Matúš, Miloš -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Mathematical modelling of densification process in order to predict the final quality of solid biofuels. In Energy reliability. REMOO 2019. Erlangen: Get it published Verlag e.K., 2019, s. 04. ISBN 978-3-9820758-1-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process
Matúš, Miloš -- Križan, Peter -- Kováčová, Monika -- Beniak, Juraj
Mathematical optimization of the pressing chamber geometry in terms of minimizing the energy demands for densification process. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 34. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR
Vargová, Anna -- Takács, Gergely
Maticové operácie na programovateľných mikroovládačoch architektúry AVR. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press
Ondruška, Juraj -- Bábics, Jozef -- Čačko, Viliam -- Onderová, Iveta -- Šooš, Ľubomír -- Chojnacki, Jerzy
Measurement and impact of operating parameters in the biomass compaction process by the ZBL-2010 screw press. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 26. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system
Joghee Bella Subramanian, Neeraj -- Brusilová, Alena
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mechanické preplňovanie minimotora
Husár, Michal -- Polóni, Marián
Mechanické preplňovanie minimotora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Frasch, Peter -- Ďuriš, Stanislav
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350
Dančík, Dávid -- Milesich, Tomáš
Meranie jazdnej dynamiky s využitím meracieho zariadenia Correvit S-350. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010
Makeš, Patrik -- Ondruška, Juraj
Meranie technologických parametrov a dopadu na kvalitu brikiet závitovkového briketovacieho lisu ZBL-2010. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora
Londák, Jaroslav -- Polóni, Marián
Meranie vybraných fyzikálnych veličín spaľovacieho motora. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Sekáč, Juraj
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009. In 10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium. Bratislava: Tajpan, 2019, s. 85. ISBN 978-80-972633-5-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. s. 113--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses
Švec, P. -- Schrek, Alexander -- Dománková, Mária
Microstructure evolution of fibre laser welded TRIP and HSLA steel sheets with different thicknesses. Kovové materiály. Metallic materials, 57. s. 219--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Mikroštruktúra a vybrané vlastnosti kompozitného materiálu na báze Si3N4 + SiC
Barancová, Katarína -- Gábrišová, Zuzana
Mikroštruktúra a vybrané vlastnosti kompozitného materiálu na báze Si3N4 + SiC. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Minkowski triples of curve segments
Velichová, Daniela
Minkowski triples of curve segments. In ICGG 2018. Proceedings of the 18th international conference on Geometry and Graphics. Cham: Springer, 2019, s. 437--444. ISBN 978-3-319-95587-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Model autonómnej železnice riadený PLC automatom
Slatina, Dominik -- Gašparík, Marek
Model autonómnej železnice riadený PLC automatom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modeling and control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Šišmišová, Dana -- Bartalský, Lukáš -- Hulkó, Gabriel
Modeling and control of temperature field in continuous casting process. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 19--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench
Ethiraj, Prem Kumar -- Garan, Martin
Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom
Csizmadia, Dávid -- Havelka, Ferdinand
Modelovanie a simulácia vertikálnej dynamiky automobilu vybaveného semiaktívnym tlmičom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie budenia spaľovacích motorov
Milata, Michal -- Musil, Miloš
Modelovanie budenia spaľovacích motorov. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 134--137.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete
Végh, Peter -- Vinkler, Petra
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 03--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie elastických vlastností EPDM pri veľkých deformáciách
Gejguš, Tomáš -- Šolek, Peter
Modelovanie elastických vlastností EPDM pri veľkých deformáciách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Sedlačko Peter, -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Chytil, Miroslav -- Hučko, Branislav -- Pluháček, František
Modelové oko pro účely kalibrace bezkontaktních očních tonometrů. Jemná mechanika a optika, 64. s. 164--168.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672
Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj -- Onderová, Iveta -- Ferencz, Vojtech -- Štefanka, Marek
Modulárny multifunkčný technologický komplex na úpravu kovových skeletov najmä zo starých vozidiel: patentový spis č. 288672. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží
Lorinc, Ján -- Chmelko, Vladimír
Možnosti využitia termovízie pre detekciu korózneho napadnutia oceľových nádrží. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle
Klema, Filip -- Brusilová, Alena
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov
Pavčo, Štefan -- Garan, Martin
Napäťovo deformačná analýza pevnosti posilňovacích strojov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a modelovanie hydraulického systému navijáku
Šiška, Matej -- Mlkvik, Marek
Návrh a modelovanie hydraulického systému navijáku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape
Šimo, Juraj -- Garan, Martin
Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon
Cibula, Jozef -- Danko, Ján
Návrh a modifikácia uloženia stáleho prevodu v rozvodovke pre zadný pohon. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska
Bielik, Juraj -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu
Kozel, Damián -- Šulko, Miroslav
Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom
Arendáš, Adam -- Sejč, Pavol
Návrh a overenie vhodnosti bimetalického spojovacieho elementu pre REW spájanie pozinkovaného oceľového plechu s termoplastom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
Zelina, Milan -- Gašparík, Marek
Návrh a realizácia riadiacej časti CNC. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov
Kováč, Michal -- Gulan, Martin
Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate
Šálka, Peter -- Vachálek, Ján
Návrh a simulácia automatizovanej výrobnej linky v prostredí Siemens Process Simulate. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18
Chovančák, Erik -- Šišmišová, Dana
Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB
Kalenyuk, Andriy -- Šišmišová, Dana
Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Chromý, Peter -- Petrák, Peter
Návrh bloku zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh brzdového systému osobného automobilu
Hanko, Lukáš -- Magdolen, Ľuboš
Návrh brzdového systému osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh crash boxu pre monopost formula student
Bachorec, Peter -- Chmelko, Vladimír
Návrh crash boxu pre monopost formula student. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby
Nagy, Miroslav -- Mazurkievič, Izidor
Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh experimentálnej slučky s prirodzenou cirkuláciou dusíka
Dedinská, Kristína -- Knížat, Branislav
Návrh experimentálnej slučky s prirodzenou cirkuláciou dusíka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh granulátora priemyselných hnojív
Karľová, Mária -- Peciar, Peter
Návrh granulátora priemyselných hnojív. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal
Almáši, Dávid -- Gašparík, Marek
Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely
Kovačovský, Silvester -- Chríbik, Andrej
Návrh hlavy minimotora určeného na súťažné účely. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Néky, Ladislav -- Petrák, Peter
Návrh hlavy zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby
Bédy, Jakub -- Bucha, Jozef
Návrh klznice s využitím aditívnej výroby. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom
Nocar, Lukáš -- Petrák, Peter
Návrh kogeneračnej jednotky poháňanej spaľovacím motorom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kompaktného zdroja pre hydraulické momentové uťahovačky
Krén, Martin -- Mlkvik, Marek
Návrh kompaktného zdroja pre hydraulické momentové uťahovačky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky
Skatulla, Andrej -- Chríbik, Andrej
Návrh kompozitného monokoku pre monopost formula student s uložením pohonnej jednotky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv
Hrbáň, Martin -- Macho, Oliver
Návrh kontinuálneho granulátora liečiv. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit
Majkút, Marek -- Garan, Martin
Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov
Heitlinger, René -- Magdolen, Ľuboš
Návrh mechanických častí pre systém bezdrôtového nabíjania elektromobilov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu
Javor, Pavol Márius -- Danko, Ján
Návrh mechanizmu nastavenia modulu predného svetlometu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7
Kálmán, Viktor -- Bachratý, Michal
Návrh meracieho systému pre audit montážnej podskupiny radiacej páky AUDI Q 7. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole
Thomka, Daniel -- Chríbik, Andrej
Návrh metodiky overenia systémov spaľovacieho motora na výstupnej kontrole. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student
Baranka, Michal -- Magdolen, Ľuboš
Návrh nárazovej zóny pre vozidlo Formula student. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh odpruženia osobného automobilu
Zula, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh odpruženia osobného automobilu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
Senková, Mariana -- Součková, Ingrid
Návrh opatrení na zníženie spotreby stlačeného vzduchu v karosárni Porsche v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča
Čík, Peter -- Danko, Ján
Návrh portálu pre meranie dynamických charakteristík gumokovových dielov s využitím elektrodynamického budiča. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh protirázovej ochrany čerpacej stanice Lovce
Ižold, Michal -- Knížat, Branislav
Návrh protirázovej ochrany čerpacej stanice Lovce. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému
Dunaj, Kamil -- Slovák, Pavol
Návrh prototypového zariadenia na ohýbanie a vypaľovanie nylonového potrubia palivového systému. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh rámu pre cyklické skúšky polohovateľným hydraulickým valcom a analýza jeho namáhania
Novotný, Matej -- Margetin, Matúš
Návrh rámu pre cyklické skúšky polohovateľným hydraulickým valcom a analýza jeho namáhania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh riadenia chladenia zlievárenskej formy
Pikna, Samuel -- Bartalský, Lukáš
Návrh riadenia chladenia zlievárenskej formy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu
Šroba, Dávid -- Vachálek, Ján
Návrh robotizovaného pracoviska montáže primárnej optiky svetlometu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky
Selnekovičová, Diana -- Masaryk, Michal
Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok
Peller, Krisztián -- Bachratý, Michal
Návrh skúšobného zariadenia pre stanovenie súčiniteľa trenia pre materiálovú dvojicu nástroj - obrobok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Malúch, Dávid -- Chríbik, Andrej
Návrh spúšťacieho mechanizmu spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh systému chladenia priemyselnej haly pomocou adiabatického chladenia
Obert, Peter -- Šustek, Jaroslav
Návrh systému chladenia priemyselnej haly pomocou adiabatického chladenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky
Švolík, Filip -- Magdolen, Ľuboš
Návrh testovacieho zariadenia pre dvojhmotové zotrvačníky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh testovacieho zariadenia pre testy podľa EHK č. 42
Simon, Kristian -- Jerábek, Róbert
Návrh testovacieho zariadenia pre testy podľa EHK č. 42. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric
Kurčák, Peter -- Magdolen, Ľuboš
Návrh uchytenia tlmičov vo vozidle Formula Student Electric. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav
Čierny, Matúš -- Fekete, Roman
Návrh varáku pre destiláciu zákvasu z ovocných štiav. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora
Januschke, Tomáš -- Chríbik, Andrej
Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l
Čuvala, Erik -- Petrák, Peter
Návrh variabilného sacieho systému zážihového spaľovacieho motora so zdvihovým objemom 3.0 l. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh vykurovacej sústavy rodinného domu
Lukáč, Ľuboš -- Šustek, Jaroslav
Návrh vykurovacej sústavy rodinného domu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor
Kameništiak, Tomáš -- Milesich, Tomáš
Návrh zadnej nápravy malého mestského vozidla s uložením pre elektromotor. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek
Janák, Martin -- Slovák, Pavol
Návrh zariadenia nanášajúceho vrstvu oleja na príruby prevodoviek. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem
Škopec, Erik -- Vanko, Branislav
Nekonvenčné technológie liatia do trvalých foriem. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť
Žmijáková, Martina -- Prikkel, Karol
Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings
Žiaran, Stanislav -- Chlebo, Ondrej
Noise and vibration in practice: peer-reviewed scientific proceedings. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. 110 strany. ISBN 978-80-227-4917-6.
zborník2019Podrobnosti
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice
Ďuriš, Stanislav
Nové trendy vo vývoji realizácie teplotnej stupnice. Habilitačná práca. 2019. 73 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke
Mokrý, Peter -- Harakaľová, Jana
Núdzové brzdenie automobilu s ABS na nerovnej vozovke. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model
Jerábek, Róbert -- Écsi, Ladislav
Numerical study of material degradation of a silicone cross-shaped specimen using a thermodynamically consistent Mooney-Rivlin material model. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 258--266. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Numerická simulácia montáže tesnenia
Vízi, Imrich -- Jančo, Roland
Numerická simulácia montáže tesnenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov
Drahoš, Matej -- Jančo, Roland
Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Od metrologie k meteorologii
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jakub
Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
On-line programovanie robotizovaného pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3R540
Kmeť, Vladimír -- Vachálek, Ján
On-line programovanie robotizovaného pracoviska s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule
Likavčan, Adam -- Peciar, Peter
Optimalizácia chladiaceho zariadenia v študentskej formule. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334"
Kvasnica, Róbert -- Vanko, Branislav
Optimalizácia procesu výroby odliatku "Base Fiat F334". Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely
Rýs, Andrej -- Chríbik, Andrej
Optimalizácia výkonových parametrov spaľovacieho motora určeného na súťažné účely. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia výrobnej linky s využitím softvérového prostredia Siemens Plant Simulate
Salíni, Richard -- Vachálek, Ján
Optimalizácia výrobnej linky s využitím softvérového prostredia Siemens Plant Simulate. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education
Takács, Gergely -- Konkoly, Tibor -- Gulan, Martin
OptoShield: A low-cost tool for control and mechatronics education. In ASCC 2019. JSME, 2019: 2019, s. 1001--1006. ISBN 978-4-88898-301-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky
Drahoš, Marek -- Magdolen, Ľuboš
Overenie výstupných údajov programu Sax Ware Clutch Design pomocou štatistických metód za účelom návrhu spojky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino
Masaryk, Michal -- Ondrejkovič, Karol
Ovládanie Fresnelových slnečných kolektorov mikropočítačom Arduino. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pevnostná analýza unášača planétového prevodu
Surový, Ferdinand -- Jančo, Roland
Pevnostná analýza unášača planétového prevodu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
Medvecký, Erik -- Šulko, Miroslav
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia
Fraňová, Ivana -- Gondár, Ernest
Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie ventilátorov v prevádzke chladiaceho okruhu
Mokrý, Jakub -- Tomlein, Peter
Porovnanie ventilátorov v prevádzke chladiaceho okruhu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome vybranými zariadeniami
Hronec, Michal -- Ridzoň, František
Porovnanie vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome vybranými zariadeniami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. s. 10--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics
Drga, Rudolf -- Janáčová, Dagmar -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. s. 9--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry
Balakrishnan, Gowtham -- Pokusová, Marcela
Possibilities of metallurgical treatment of secondary aluminium alloys originating from automotive industry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača
Tužinský, Tomáš -- Minarčík, Peter
Praktická demonštrácia konceptu inteligentnej domácnosti na báze mikropočítača. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry
Gulanová, Jana -- Kister, Igor -- Káčer, Norbert -- Gulan, Ladislav
Precision and strength comparison of various AM technologies in view of their applicability in the automotive industry. In Proceedings of CAD´19 : CAD Conference and exhibition. [S.l.]: CAD Solutions, 2019, s. 426--430.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Prenosný programovateľný robotický manipulátor na opakovanú činnosť
Páleník, Marek -- Dzurilla, Michal
Prenosný programovateľný robotický manipulátor na opakovanú činnosť. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla
Adamová, Anna -- Urban, František
Preverenie uplatnenia lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky zdroja tepla. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov
Mihalovic, Miroslav -- Vanko, Branislav
Príprava polotovaru na výrobu bimetalických spojovacích elementov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín
Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Kolláth, Ľudovít -- Šooš, Ľubomír -- Ondruška, Juraj
Príprava vhodných vzoriek pre experiment sušenia poľnohospodárskych zrnín. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 25. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Problematika atmosferického tlaku
Fiťka, Ivan -- Rybář, Jan -- Palenčár, Jakub -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Problematika atmosferického tlaku. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 86--89. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature
Pavlásek, Peter -- Strnad, R. -- Blahut, A. -- Jelínek, M. -- Failleau, G. -- Sadli, M. -- Arifovic, N. -- Diril, A. -- Langley, M.
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature. International Journal of Thermophysics, 40. s. 1--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys
Shmatov, Alexander -- Šooš, Ľubomír -- Krajný, Zdenko
Process for producing diamond-like carbide coatings on hard alloys. MM Science Journal, s. 2887--2890.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora
Abrhan, Filip -- Chríbik, Andrej
Program na výpočet vlastností syntéznych plynov určených na pohon spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Programovanie manipulátora s PLC riadením
Butkovič, Lukáš -- Juhás, Martin
Programovanie manipulátora s PLC riadením. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Programovanie robotizovaných pracovísk s priemyselným robotom KUKA KR3R540
Sulír, Marek -- Vachálek, Ján
Programovanie robotizovaných pracovísk s priemyselným robotom KUKA KR3R540. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Progresívne materiály používané pri výrobe moderných hokejových pások
Bohunský, Eduard -- Belanová, Judita
Progresívne materiály používané pri výrobe moderných hokejových pások. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Progresívne metódy tepelného delenia materiálov
Aschengeschwandtner, Erik -- Belanová, Judita
Progresívne metódy tepelného delenia materiálov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses
Pinto, C. -- Nicola, Susana -- Mendonca, Jorge -- Velichová, Daniela
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 942--947. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Properties of special material for FDM 3D printing
Chandrasekaran, Vivek -- Beniak, Juraj
Properties of special material for FDM 3D printing. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe
Šooš, Ľubomír
Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe. In Národné fórum údržby 2019. Žilina: EDIS, 2019, s. 112--116. ISBN 978-80-554-1562-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reálno-časová simulácia a virtuálne sprevádzkovanie technických procesov na PLC
Smetana, Dávid -- Juhás, Martin
Reálno-časová simulácia a virtuálne sprevádzkovanie technických procesov na PLC. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter
Gulan, Martin -- Minarčík, Peter -- Lizúch, Martin
Real-time stabilizing MPC of a 2DOF helicopter. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 215--221. ISBN 978-1-7281-3758-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov
Gago, Radoslav -- Gulan, Martin
Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Reduction of tonal noise in residential buildings
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Čekan, Michal
Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika, 31. s. 36--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení
Papšo, Pavol -- Masaryk, Michal
Redukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a adiabatických vzduchotechnických opatrení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Relationship between raw material composition and pellets physical properties
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Šooš, Ľubomír -- Beniak, Juraj
Relationship between raw material composition and pellets physical properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization
Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef -- Križan, Peter
Research of properties of composite pellets from sunflower husks for energy utilization. Waste Forum [elektronický zdroj], s. 136--143.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia
Ondrejkovič, Karol -- Bartalský, Lukáš -- Belavý, Cyril -- Hulkó, Gabriel
Riadenie systémov s rozloženými parametrami: návody na cvičenia. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 119 s. ISBN 978-80-227-4922-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch
Fábry, Peter -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena
Bavlna, Juraj -- Juhás, Martin
Robotická 3D tlač pomocou 6-osového kĺbového ramena. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s.
Plocháňová, Katarína -- Součková, Ingrid
Robotizované odoberanie voľne uložených dielov (Bin-picking) vo Volkswagen Slovakia, a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rýchlobežná mikro turbína na malé spády
Smuhlyi, Vasyl -- Olšiak, Róbert
Rýchlobežná mikro turbína na malé spády. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Silová a pevnostná analýza vybraných komponentov prívesu pre kontajnery
Jurikovič, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Silová a pevnostná analýza vybraných komponentov prívesu pre kontajnery. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota
Lučan, Martin -- Gulan, Martin
Simultánna lokalizácia a mapovanie na platforme mobilného robota. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
Holodňak, Štefan -- Beniak, Juraj
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In Materials Science Forum. 2019, s. 22--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 22--28. ISBN 978-3-0357-1515-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spájanie plastových komponentov v automobilovom priemysle
Voltemar, Krištof -- Belanová, Judita
Spájanie plastových komponentov v automobilovom priemysle. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny
Javorský, Richard -- Polóni, Marián
Spaľovací motor s pohonom na pyrolýzne plyny. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424
Takács, Gergely -- Ondrejkovič, Karol
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Spresňovanie etalonáže vlhkosti
Javorská, Alexandra -- Ďuriš, Stanislav
Spresňovanie etalonáže vlhkosti. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan -- Musil, Miloš
Stabilizácia hojdania bremena laboratórneho modelu žeriava. Jemná mechanika a optika, 64. s. 182--185.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena -- Švec, Pavol
Study of sintering parameters and sintering additives effect on selected properties of silicon nitride. Manufacturing technology, 19. s. 222--227.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sušenie organického materiálu
Šimko, Jozef -- Peciar, Marián
Sušenie organického materiálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure
Gabková, Jana -- Prášilová, Monika -- Velichová, Daniela
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 393--405. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii
Paštéka, Michael -- Králik, Marián -- Hladiš, Peter
Technológia výroby SMD antény - prístupy k vývoju a realizácii. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 81--83.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov
Provazník, Dominik -- Schrek, Alexander
Technologické vlastnosti kombinovaných polotovarov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii
Palenčár, Jakub -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Javorská, Alexandra
Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 80--82. ISBN 978-80-87577-87-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 136 s. ISBN 978-80-227-4894-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 255--258. ISBN 978-80-89878-42-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench
Rangaraj, Naveen Kumar -- Garan, Martin
The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification
Križan, Peter -- Matúš, Miloš -- Bábics, Jozef
The relationship between raw material practicle size, quality of briquettes and acting forces in pressing chamber during biomass densification. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 17. ISBN 978-80-227-4913-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák
Paukov, Marián
The shape of time in the photography of Jozef Sedlák. European Journal of Media, Art & Photography, 7. s. 1.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys
Mohan, Prasanth -- Garan, Martin
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine
Amr Abd ELkarim Ahmed ELSabbagh, Mohamed -- Garan, Martin
The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
Keelkattalai Kasthurii Renghan, Harisudan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The stress-strain analysis of the double girder crane
Ravi Kumar, Vivek -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the double girder crane. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The stress-strain analysis of the road bridge
Kumartas, Semih Kaan -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the road bridge. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena -- Uvaček, Marián
The training and body strenghtening equipment for trunk muscles for people with lower back pain. In International Journal of Trend in Research and Development. IJTRD, 2019: 2019, s. 56--59.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4905-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Torzná tuhosť rámu monopostu formula student
Pös, Matúš -- Chmelko, Vladimír
Torzná tuhosť rámu monopostu formula student. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms
Richtáriková, Daniela
Training and Assessment with Respect to Competencies - Forms. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- LETAVAJ, P. Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics: proceedings [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 986--991. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tvárnenie bimetalických prietlačkov
Šiška, Jakub -- Schrek, Alexander
Tvárnenie bimetalických prietlačkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba, archivácia a použitie knižnice neurónových modelov základných logických funkcií
Bunová, Mária -- Végh, Peter
Tvorba, archivácia a použitie knižnice neurónových modelov základných logických funkcií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba digitálnych rozhraní a ich riadenie pre priemyselné roboty rady KUKA KR3R540
Vico, Michal -- Vachálek, Ján
Tvorba digitálnych rozhraní a ich riadenie pre priemyselné roboty rady KUKA KR3R540. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio
Surgáč, Michal -- Králik, Marián
Tvorba programu pre roboty ABB v prostredí RobotStudio. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému
Köplinger, Richard -- Gulan, Martin
Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov
Štetina, Filip -- Červeňan, Andrej
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách
Lipková, Martina
Uplatňovanie princípov CLIL na stredných odborných školách. In Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 242--253. ISBN 978-80-225-4614-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu
Brincko, Branislav -- Šulko, Miroslav
Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení
Méry, David -- Součková, Ingrid
Úspora času na pracoviskách zavedením nových technológií, zariadení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku
Ambroz, Marek -- Ridzoň, František
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 22--26. ISBN 978-80-227-4910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Virtuálne sprevádzkovanie delta robota s PLC riadením
Noga, Marek -- Juhás, Martin
Virtuálne sprevádzkovanie delta robota s PLC riadením. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car
Furka, Daniel -- Milesich, Tomáš
Virtuálny model malého mestského vozidla použiteľný pre dynamické analýzy v prostredí MSC Adams/Car. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
Čabelka, Patrik -- Brusilová, Alena
Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS
Budinský, Boris -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv elektronických systémov na brzdenie vozidla - ABS. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód
Korbaš, Mário -- Harakaľová, Jana
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia
Heško, Juraj -- Chmelko, Vladimír
Vplyv korózneho poškodenia a prídavného ohybu na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
Bilčík, Dávid -- Križan, Peter
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia
Ištván, Peter -- Margetin, Matúš
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv orientácie chladiča héliovej slučky na prevádzkové parametre
Betteš, Róbert -- Mlynár, Peter
Vplyv orientácie chladiča héliovej slučky na prevádzkové parametre. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv predpätia závesných lán na napäťovo deformačnú odozvu mosta
Chmela, Dávid -- Šulko, Miroslav
Vplyv predpätia závesných lán na napäťovo deformačnú odozvu mosta. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia
Klíma, Samuel -- Šulko, Miroslav
Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv typu vozovky a pruženia na proporcionalitu namáhania kritického prierezu nápravy prívesu
Gazdík, Štefan -- Margetin, Matúš
Vplyv typu vozovky a pruženia na proporcionalitu namáhania kritického prierezu nápravy prívesu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora
Ondejková, Tímea -- Minárik, Matej
Vplyv variability časovania ventilov a geometrie potrubia na parametre motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy
Lenhart, Stanislav -- Magdolen, Ľuboš
Vplyv zmeny tlaku v brzdovom systéme na modálne vlastnosti sústavy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii
Talo, Daniel -- Vachálek, Ján
Vyhodnocovanie presnosti priemyselných lokalizačných systémov na báze RTLS technológii. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhodnotenie použitia tepelného čerpadla po prestavbe rodinného domu
Macko, Ondrej -- Šustek, Jaroslav
Vyhodnotenie použitia tepelného čerpadla po prestavbe rodinného domu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s.
Vozár, Lukáš -- Juriga, Martin
Výmena čerpadla P5304 v spoločnosti Slovnaft a.s. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet deformácií a montážnych síl tesniaceho profilu
Tkáč, Matúš -- Šulko, Miroslav
Výpočet deformácií a montážnych síl tesniaceho profilu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach
Števuliak, Štefan -- Šulko, Miroslav
Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie
Horák, Daniel -- Šulko, Miroslav
Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020
Pokrivčák, Martin -- Lešinský, Ján
Výroba automobilov v krajinách V4 v rokoch 2010 - 2017 s výhľadom do roku 2020. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
Macák, Martin -- Križan, Peter
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o.
Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Švec, Pavol
Výskum prípravy mixu dvojkomponentnej práškovej zmesi: výskumná správa č. 40/2019 pre Keydesign s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 17 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o.
Peciar, Peter
Výskum stlačiteľnosti materiálu Na3AsO4: výskumná správa č. 41/2019 pre CMK, s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 8 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi
Leginus, Matúš -- Vachálek, Ján
Využitie RTLS lokalizačných systémov v priemyselnej praxi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie
Magdolen, Michal -- Sejč, Pavol
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie procesných veličín v laboratórnom HVAC systéme
Kavoň, Lukáš -- Minarčík, Peter
Využitie vnorenej platformy pre meranie a spracovanie procesných veličín v laboratórnom HVAC systéme. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vzduchový chladič
Vaľková, Veronika -- Gužela, Štefan
Vzduchový chladič. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
Németh, Martin -- Beniak, Juraj
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Znižovania tepelnej záťaže výrobných hál ťažkých laboratórií bez strojného chladenia
Chmelo, Lukáš -- Mlynár, Peter
Znižovania tepelnej záťaže výrobných hál ťažkých laboratórií bez strojného chladenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov
Gallo, Martin Pavol -- Petrák, Peter
Znižovanie škodlivých emisií vo výfukovom systéme motocyklov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zváranie pod vodou
Blaha, Peter -- Belanová, Judita
Zváranie pod vodou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora
Bilický, Milan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu vznetového spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora
Boňko, Dušan -- Petrák, Peter
Zvýšenie výkonu zážihového spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
12746
Cepková, Alena -- Šooš, Ľubomír -- Uvaček, Marián
12746. Športový edukátor, 12. s. 51--56.
články v časopisoch2019Podrobnosti