19. 5. 2019  23:33 Gertrúda
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 46

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Abdollahpouri, Mohammad -- Batista, Gabriel -- Takács, Gergely -- Johansen, Tor Arne -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. s. 512--527.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Agglomeration technologies in Slovakian industry
Fekete, Roman -- Peciar, Peter
Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analog computer from modern components
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter
Analog computer from modern components. In Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 445--463. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
CLIL principles in vocational technical education
Lipková, Martina
CLIL principles in vocational technical education. Proceedings of the International Conference on Research in Humanities, s. 29--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Constructional modification of an extrusion die
Kolláth, Ľudovít -- Venger, Andrej -- Gondár, Ernest -- Bošanský, Miroslav
Constructional modification of an extrusion die. In MM Science Journal. 2019, s. 2800--2803.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma
Lackner, Carolin -- Quagliata, Luca -- Cross, William -- Ribi, Sebastian -- Heinimann, Karl -- Paradiso, Viola -- Quintavalle, Cristina -- Kováčová, Monika -- Baumhoer, Daniel -- Piscuoglio, Salvatore -- Terracciano, Luigi -- Kováč, Michal
Convergent Evolution of Copy Number Alterations in Multi-Centric Hepatocellular Carcinoma. Scientific Reports, 9. s. 4611.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels
Šooš, Ľubomír -- Bábics, Jozef -- Beniak, Juraj -- Križan, Peter -- Kováč, Pavel -- Matúš, Miloš
Design and testing functional model compacting machine for produce new shape biofuels. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 012008.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Design of car seat mechanism for disabled
Paštéka, Michael -- Králik, Marián
Design of car seat mechanism for disabled. In Proceedings of the international symposium for production research 2018. Cham: Springer, 2019, s. 379--390. ISBN 978-3-319-92266-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
DeviceNet application on a robotic workplace
Fiťka, Ivan -- Slovák, Juraj -- Rybář, Jan -- Mikuláš, Erik
DeviceNet application on a robotic workplace. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 192. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Digital calibration certificate
Halaj, Martin -- Kureková, Eva
Digital calibration certificate. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 07--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid
Puškášová, Eva -- Dzianik, František -- Gužela, Štefan
Effect of polyacrylamide on drag reduction in turbulent flow of a liquid. In ERIN 2019. Brno: VUT, 2019, s. 45. ISBN 978-80-214-5733-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal
Raček, Marek
Effect of wave propagation and transfer of a sensor on detected acoustic emission signal. In XXIII Polish-Slovak scientific conference on machine modelling and simulations. Londýn: EDP Sciences, 2019, s. 1--13.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting
Gulan, Martin
Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting. Habilitačná práca. 2019. 160 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting
Gulan, Martin -- Takács, Gergely -- Nguyen, Ngoc Anh -- Olaru, Sorin -- Rodriguez-Ayerbe, Pedro -- Rohaľ-Ilkiv, Boris
Efficient Embedded Model Predictive Vibration Control via Convex Lifting. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 27. s. 48--62.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties
Batista, Gabriel -- Takács, Gergely
Embedded Model Predictive Control with State and Parameter Estimation: Understanding Timing and Memory Properties. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment
Tekulová, Zuzana -- Chodasová, Zuzana -- Králik, Marián
Environmental policy as a competitive advantage in the global environment. In Smart technology trends in industrial and business management. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2019, s. 249--261. ISBN 978-3-319-76998-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Chytil, Miroslav -- Ďuriš, Stanislav -- Palenčár, Jozef -- Hučko, Branislav
European project on developing research capabilities for traceable intraocular pressure measurements. Zdravotníctvo a sociálna práca, 14. s. 30--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan
Kováč, Pavel -- Savkovič, B. -- Jesič, D. -- Golubovič, D. -- Sarjanovič, Dražen -- Šooš, Ľubomír
Factors influencing the quality of pellets production measures for improving the pellets production plan. In EXPRES 2019. Subotica: Inženjersko-tehničko udruženje vojvodanskih Madara, 2019, s. 53--59. ISBN 978-86-919769-4-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov
Grznár, Matúš -- Lešinský, Ján
Generatívne navrhovanie prvkov automobilov. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o.
Macho, Oliver -- Peciar, Peter -- Peciar, Marián
Granulácia produktu FeSfix-Fe koncentrát: výskumná správa ZoD 32/2019 pre BiogasGT s.r.o. Bratislava: SjF STU, 2019. 12 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks
Takács, Gergely -- Gulan, Martin -- Bavlna, Juraj -- Köplinger, Richard -- Kováč, Michal -- Mikuláš, Erik -- Sohaibullah, Zarghoon -- Salíni, Richard
HeatShield: a low-cost didactic device for control education simulating 3D printer heater blocks. In EDUCON 2019 - IEEE Global Engineering Education Conference: conference proceedings elektronický zdroj. 1. vyd. Piscataway: IEEE, 2019, s. 385--394. ISBN 978-1-5386-9506-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course
Velichová, Daniela -- Záhonová, Viera
Interactive learning materials for teaching constructive geometry course. In Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 1302--1309. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Raček, Marek
Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437
Gulan, Ladislav -- Mazurkievič, Izidor -- Zaujec, Pavol -- Dunaj, Štefan
Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu
Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Rybář, Jan
Metóda dátového úložiska pre on-line identifikáciu. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 08--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009
Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Sekáč, Juraj
Metrologické zabezpečenie oftalmologických prístrojov s aplikáciou normy STN EN ISO 8612:2009. In 10. Bilaterálne slovensko-české oftalmologické sympózium. Bratislava: Tajpan, 2019, s. 85. ISBN 978-80-972633-5-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Švec, Pavol -- Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. s. 113--120.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modeling and control of temperature field in continuous casting process
Belavý, Cyril -- Šišmišová, Dana -- Bartalský, Lukáš -- Hulkó, Gabriel
Modeling and control of temperature field in continuous casting process. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 19--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete
Végh, Peter -- Vinkler, Petra
Modelovanie dynamiky rozloženej tepelnej sústavy na báze metódy konečných prvkov a doprednej neurónovej siete. In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 03--1. ISBN 978-80-553-3250-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Peciar, Peter -- Peciar, Marián -- Macho, Oliver -- Kabát, Juraj -- Fekete, Roman
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách
Javorská, Alexandra -- Ďurišová, Zuzana -- Ďuriš, Stanislav -- Klvačová, Simona -- Rybář, Jan
Porovnanie výsledkov kalibrácie meradla relatívnej vlhkosti typu ALMEMO 2290-4 v klimatických komorách. Jemná mechanika a optika, 64. s. 10--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics
Drga, Rudolf -- Janáčová, Dagmar -- Palenčár, Rudolf -- Ďuriš, Stanislav
Positioner and the Procedure for Measuring Spatial Characteristics. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 19. s. 9--13.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers
Rybář, Jan -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej -- Slovák, Juraj
Possibilities of metrological ensuring of non-contact eye tonometers. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 191. ISBN 978-80-553-3249-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature
Pavlásek, Peter -- Strnad, R. -- Blahut, A. -- Jelínek, M. -- Failleau, G. -- Sadli, M. -- Arifovic, N. -- Diril, A. -- Langley, M.
Procedure for an Investigation of Drift Behavior of Noble Metal Thermocouples at High Temperature. International Journal of Thermophysics, 40. s. 1--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses
Pinto, C. -- Nicola, Susana -- Mendonca, Jorge -- Velichová, Daniela
Project DrIVE-MATH - analyzing students´perceptions of the improvement of their social skills in active-learning courses. In Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 942--947. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Chytil, Miroslav
Přístupy ke kontrole bezkontaktních očních tonometrů. In Manufacturing Technology - Pilsen 2019. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2019, s. 1--9. ISBN 978-80-261-0829-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reduction of tonal noise in residential buildings
Chlebo, Ondrej -- Žiaran, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Čekan, Michal
Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika :, 31. s. 36--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
Kabát, Juraj -- Gužela, Štefan -- Peciar, Peter -- Kotora, Peter -- Macho, Oliver
Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :
Fekete, Roman -- Peciar, Marián -- Peciar, Peter
Skúšky distribúcie častíc vo výrobku Formitox :. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 13 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components
Králik, Marián -- Jerz, Vladimír
Solving selected problems with ultrasonic surface strengthening of metal components. In Materials Science Forum. 2019, s. 22--28.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424
Takács, Gergely -- Ondrejkovič, Karol
Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele: úžitkový vzor č. 8424. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure
Gabková, Jana -- Prášilová, Monika -- Velichová, Daniela
Teaching mathematics to engineering students challenge and adventure. In Aplimat 2019, 18th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, s. 393--405. ISBN 978-80-227-4884-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument
Gábrišová, Zuzana -- Brusilová, Alena
Tepelné spracovanie: návody na cvičenie / elektronický dokument. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 136 s. ISBN 978-80-227-4894-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
Masaryk, Michal -- Mlynár, Peter
Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, s. 255--258. ISBN 978-80-89878-42-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Peciar, Peter -- Fekete, Roman -- Peciar, Marián
Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4905-3.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Šooš, Ľubomír -- Cepková, Alena
Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design: proceedings of the 1st international conference on Human Systems Engineering and Design : Future Trendy and Applications. 1. vyd. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti