18. 8. 2019  9:51 Elena, Helena
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠOOŠ, Ľ. -- CEPKOVÁ, A. Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.

Originální název: Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (60%)
Mgr. Alena Cepková, PhD. (40%)
Pracoviště: Ústav jazykov a športu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Human Systems Engineering and Design
Podnázev:
Od strany: 891
Do strany: 897
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Poslední změna: 17. 11. 2018, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-02052-1.

Originální název: Human Systems Engineering and Design
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-02052-1
Nakladatel: Springer Nature Switzerland
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03. 08. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)