25. 8. 2019  8:45 Ľudovít
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠOOŠ, Ľ. -- CEPKOVÁ, A. Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles. In Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019, s. 891--897. ISBN 978-3-030-02052-1.

Originálny názov: Variable diagnostic and/or strengthening training equipment for the upper-body muscles
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (60%)
Mgr. Alena Cepková, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav jazykov a športu
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Human Systems Engineering and Design
Podnázov:
Od strany: 891
Do strany: 897
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Posledná zmena: 17.11.2018 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Human Systems Engineering and Design. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. ISBN 978-3-030-02052-1.

Originálny názov: Human Systems Engineering and Design
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-030-02052-1
Vydavateľ: Springer Nature Switzerland
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)