18. 6. 2019  10:40 Vratislav
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABDOLLAHPOURI, M. -- BATISTA, G. -- TAKÁCS, G. -- JOHANSEN, T A. -- ROHAĽ-ILKIV, B. Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. s. 512--527.

Originální název: Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Slovenský název:
Autor: Ing. Mohammad Abdollahpouri (30%)
Ing. Gabriel Batista, PhD. (30%)
doc. Ing. Gergely Takács, PhD. (30%)
Tor Arne Johansen (5%)
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (5%)
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Mechanical Systems and Signal Processing
Číslo svazku (ročník): 114
Od strany: 512
Do strany: 527
Počet stran: 16
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: vibrations, optimal estimation, optimálny odhad, vibrácie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Poslední změna: 09. 02. 2019, 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Mechanical Systems and Signal Processing. 2019.

Originální název: Mechanical Systems and Signal Processing
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16. 03. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)