17. 6. 2019  19:04 Adolf
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ABDOLLAHPOURI, M. -- BATISTA, G. -- TAKÁCS, G. -- JOHANSEN, T A. -- ROHAĽ-ILKIV, B. Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation. Mechanical Systems and Signal Processing, 114. s. 512--527.

Originálny názov: Adaptive vibration attenuation with globally convergent parameter estimation
Slovenský názov:
Autor: Ing. Mohammad Abdollahpouri (30%)
Ing. Gabriel Batista, PhD. (30%)
doc. Ing. Gergely Takács, PhD. (30%)
Tor Arne Johansen (5%)
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (5%)
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Mechanical Systems and Signal Processing
Číslo zväzku (ročník): 114
Od strany: 512
Do strany: 527
Počet strán: 16
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: vibrations, optimal estimation, optimálny odhad, vibrácie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Posledná zmena: 09. 02. 2019, 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Mechanical Systems and Signal Processing. 2019.

Originálny názov: Mechanical Systems and Signal Processing
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16. 03. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)