20. 9. 2019  5:09 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KABÁT, J. -- GUŽELA, Š. -- PECIAR, P. -- KOTORA, P. -- MACHO, O. Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.

Originální název: Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
Anglický název: Distillation try and column with counterflow of phases
Autor: Ing. Juraj Kabát (30%)
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. (20%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (25%)
Mgr. Peter Kotora, PhD. (5%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: distillation, rektifikácia, etáž
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Kabát
Poslední změna: 23.02.2019 22:20 (Import dat z knihovny)