Aug 22, 2019   6:43 a.m. Tichomír
Academic information system

Faculty of Mechanical Engineering - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

KABÁT, J. -- GUŽELA, Š. -- PECIAR, P. -- KOTORA, P. -- MACHO, O. Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 p.

Original name: Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
English name: Distillation try and column with counterflow of phases
Written by (author): Ing. Juraj Kabát (30%)
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. (20%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (25%)
Mgr. Peter Kotora, PhD. (5%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (20%)
Department: Institute of Process Engineering
Kind of publication: monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
ISBN:
Publisher: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Place of publishing: Banská Bystrica
Year of publication: 2019
Number of pages: 7
Original language: Slovak
Publication category: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Scientific field:
Key words: slovak: distillation, rektifikácia, etáž
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: Ing. Juraj Kabát
Last change: 02/23/2019 22:20 (Data import from library)