18. 9. 2019  0:10 Eugénia
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KABÁT, J. -- GUŽELA, Š. -- PECIAR, P. -- KOTORA, P. -- MACHO, O. Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.

Originálny názov: Rektifikačná etáž s usmerneným tokom fáz a rektifikačná kolóna: zverejnená patentová prihláška č. 66-2017
Anglický názov: Distillation try and column with counterflow of phases
Autor: Ing. Juraj Kabát (30%)
doc. Ing. Štefan Gužela, PhD. (20%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (25%)
Mgr. Peter Kotora, PhD. (5%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Miesto vydania: Banská Bystrica
Rok vydania: 2019
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: distillation, rektifikácia, etáž
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Kabát
Posledná zmena: 23.02.2019 22:20 (Import dát z knižnice)