18. 10. 2019  10:34 Lukáš
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, P. -- PECIAR, M. -- MACHO, O. -- KABÁT, J. -- FEKETE, R. Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.

Originální název: Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (25%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (25%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (25%)
Ing. Juraj Kabát (15%)
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: STU Strojnícka fakulta
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Poslední změna: 16.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)