31. 10. 2020  5:40 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, P. -- PECIAR, M. -- MACHO, O. -- KABÁT, J. -- FEKETE, R. Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.

Originální název:
Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace:
monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel:
STU Strojnícka fakulta
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání:
2019
Počet stran: 7
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vědní obor:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 16.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)