21. 10. 2019  17:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECIAR, P. -- PECIAR, M. -- MACHO, O. -- KABÁT, J. -- FEKETE, R. Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o. Bratislava: STU Strojnícka fakulta, 2019. 7 s.

Originálny názov: Overenie granulácie práškového kolostra: výskumná správa ZoD 08/2019 pre Ingredia, s.r.o.
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (25%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (25%)
Ing. Oliver Macho, PhD. (25%)
Ing. Juraj Kabát (15%)
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN:
Vydavateľ: STU Strojnícka fakulta
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Posledná zmena: 16.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)