20. 6. 2019  21:19 Valéria
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠVEC, P. -- GÁBRIŠOVÁ, Z. -- BRUSILOVÁ, A. Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. s. 113--120.

Originální název: Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (34%)
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD. (33%)
Ing. Alena Brusilová, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Ceramic Processing Research
Číslo svazku (ročník): 20
Od strany: 113
Do strany: 120
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: ceramic composite, kompozitné materiály
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Poslední změna: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Ceramic Processing Research. 2019.

Originální název: Journal of Ceramic Processing Research
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)