18. 6. 2019  5:18 Vratislav
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVEC, P. -- GÁBRIŠOVÁ, Z. -- BRUSILOVÁ, A. Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction. Journal of Ceramic Processing Research, 20. s. 113--120.

Originálny názov: Microstructure and mechanical properties of B4C-TiB2 ceramic composites hot pressed with in-situ reaction
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Pavol Švec, PhD. (34%)
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD. (33%)
Ing. Alena Brusilová, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Ceramic Processing Research
Číslo zväzku (ročník): 20
Od strany: 113
Do strany: 120
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: ceramic composite, kompozitné materiály
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Posledná zmena: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Ceramic Processing Research. 2019.

Originálny názov: Journal of Ceramic Processing Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06. 04. 2019, 22:21 (Import dát z knižnice)