18. 6. 2019  8:38 Vratislav
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FEKETE, R. -- PECIAR, P. Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.

Originální název: Agglomeration technologies in Slovakian industry
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (50%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Mechanical engineering seminar
Podnázev:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: aglomerácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Poslední změna: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.

Originální název: Mechanical engineering seminar
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Alberta
Místo vydání: Edmonton
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dat z knihovny)