25. 6. 2019  19:47 Tadeáš
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEKETE, R. -- PECIAR, P. Agglomeration technologies in Slovakian industry. In Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.

Originálny názov: Agglomeration technologies in Slovakian industry
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (50%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Mechanical engineering seminar
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: aglomerácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Posledná zmena: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Mechanical engineering seminar. Edmonton: University of Alberta, 2019.

Originálny názov: Mechanical engineering seminar
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Alberta
Miesto vydania: Edmonton
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13. 04. 2019, 22:20 (Import dát z knižnice)