20. 9. 2019  18:54 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PECIAR, P. -- FEKETE, R. -- PECIAR, M. Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4905-3.

Originální název: Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (80%)
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (10%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN: 978-80-227-4905-3
Nakladatel: Spektrum
Místo vydání: Bratislava
Rok vydání: 2019
Počet stran: 140
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: partikulárny materiál, particulate material, DEM method
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)