15. 9. 2019  7:35 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PECIAR, P. -- FEKETE, R. -- PECIAR, M. Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora. Bratislava: Spektrum, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4905-3.

Originálny názov: Tlakové účinky partikulárneho materiálu na lopatku homogenizátora
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (80%)
doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (10%)
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4905-3
Vydavateľ: Spektrum
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 140
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: partikulárny materiál, particulate material, DEM method
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Peter Peciar, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)