22. 9. 2019  7:56 Móric
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GULAN, L. -- MAZURKIEVIČ, I. -- ZAUJEC, P. -- DUNAJ, Š. Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. 7 s.

Originální název: Mechanizmus otáčania pracovného nástroja zemného stroja: úžitkový vzor č. 8437
Anglický název: The rotary mechanism of the earth moving machine tool
Autor: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. (40%)
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. (40%)
Ing. Pavol Zaujec (10%)
Ing. Štefan Dunaj (10%)
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: monografie, učebnice, skripta, příručky, normy, patenty, výzkumné zprávy, jiné neperiodické publikace
ISBN:
Nakladatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Místo vydání: Banská Bystrica
Rok vydání: 2019
Počet stran: 7
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: nástroj, mobile working machine, mobilný pracovný stroj
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)