19. 9. 2019  6:23 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RYBÁŘ, J. -- FIŤKA, I. -- JAVORSKÁ, A. -- ĎURIŠ, S. -- PALENČÁR, J. Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.

Originální název: Od metrologie k meteorologii
Anglický název:
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (20%)
Ing. Ivan Fiťka (20%)
Ing. Alexandra Javorská, PhD. (20%)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (20%)
Ing. Jakub Palenčár, PhD. (20%)
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Šumava 2019
Podnázev:
Od strany: 83
Do strany: 85
Počet stran: 3
Původní jazyk: čeština
Kategorie publikace: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019. ISBN 978-80-87577-87-5.

Originální název: Šumava 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Pavel Lipina
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-87577-87-5
Nakladatel: Český hydrometeorologický ústav
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)