21. 10. 2019  5:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RYBÁŘ, J. -- FIŤKA, I. -- JAVORSKÁ, A. -- ĎURIŠ, S. -- PALENČÁR, J. Od metrologie k meteorologii. In LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, s. 83--85. ISBN 978-80-87577-87-5.

Originálny názov: Od metrologie k meteorologii
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. (20%)
Ing. Ivan Fiťka (20%)
Ing. Alexandra Javorská, PhD. (20%)
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (20%)
Ing. Jakub Palenčár, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Šumava 2019
Podnázov:
Od strany: 83
Do strany: 85
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: čeština
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:24 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

LIPINA, P. Šumava 2019. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019. ISBN 978-80-87577-87-5.

Originálny názov: Šumava 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Pavel Lipina
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-87577-87-5
Vydavateľ: Český hydrometeorologický ústav
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)