17. 11. 2019  10:26 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MATÚŠ, M. -- KRIŽAN, P. -- BÁBICS, J. Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.

Originální název: Development of various composite biofuels in agrosector
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (50%)
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (25%)
Ing. Jozef Bábics (25%)
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: TOP 2019
Podnázev:
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: biomass, biomasa
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019. ISBN 978-80-227-4913-8.

Originální název: TOP 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Miroslav Horvát, PhD. (100%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-227-4913-8
Nakladatel: SPEKTRUM
Místo vydání: Bratislava
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)