21. 11. 2019  7:22 Elvíra
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATÚŠ, M. -- KRIŽAN, P. -- BÁBICS, J. Development of various composite biofuels in agrosector. In HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019, s. 22. ISBN 978-80-227-4913-8.

Originálny názov: Development of various composite biofuels in agrosector
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (50%)
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (25%)
Ing. Jozef Bábics (25%)
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: TOP 2019
Podnázov:
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: biomass, biomasa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

HORVÁT, M. TOP 2019. Bratislava: SPEKTRUM, 2019. ISBN 978-80-227-4913-8.

Originálny názov: TOP 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Miroslav Horvát, PhD. (100%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4913-8
Vydavateľ: SPEKTRUM
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)