16. 9. 2019  13:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GUNDA, R. -- SEJČ, P. Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Anglický název: Resistance spot welding of aluminium alloys
Český název:
Autor: Bc. Roman Gunda
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: hliník, resistance spot welding, electrodes, aluminium, bodové odporové zváranie, elektródy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Roman Gunda
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)