31. 10. 2020  17:41 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUNDA, R. -- SEJČ, P. Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Anglický názov: Resistance spot welding of aluminium alloys
Český názov:
Autor: Bc. Roman Gunda
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Pracovisko:
Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hliník, resistance spot welding, electrodes, aluminium, bodové odporové zváranie, elektródy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)