17. 10. 2019  4:54 Hedviga
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUNDA, R. -- SEJČ, P. Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
Anglický názov: Resistance spot welding of aluminium alloys
Český názov:
Autor: Bc. Roman Gunda
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hliník, resistance spot welding, electrodes, aluminium, bodové odporové zváranie, elektródy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Roman Gunda
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)