22. 9. 2019  8:06 Móric
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SELNEKOVIČOVÁ, D. -- MASARYK, M. Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky
Anglický název: Design of a storage facility for tobacco products
Český název:
Autor: Bc. Diana Selnekovičová
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: tepelné straty, relatívna vlhkosť, Mollier diagram, heat loss, humidor, relative humidity, air treatment, úprava vzduchu, Psychrometry, psychrometria, Mollierov diagram
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Diana Selnekovičová
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)