20. 9. 2019  11:32 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SELNEKOVIČOVÁ, D. -- MASARYK, M. Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky
Anglický názov: Design of a storage facility for tobacco products
Český názov:
Autor: Bc. Diana Selnekovičová
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tepelné straty, relatívna vlhkosť, Mollier diagram, heat loss, humidor, relative humidity, air treatment, úprava vzduchu, Psychrometry, psychrometria, Mollierov diagram
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Diana Selnekovičová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)