20. 10. 2019  11:28 Vendelín
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ETHIRAJ, P K. -- GARAN, M. Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench
Český název:
Autor: Ing. Prem Kumar Ethiraj
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Ansys, Analysis of Robot, Modeling, Industrial Robots, modelovanie, analýza robota, priemyslené roboty
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Prem Kumar Ethiraj
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)