20. 9. 2019  17:59 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ETHIRAJ, P K. -- GARAN, M. Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench
Český názov:
Autor: Ing. Prem Kumar Ethiraj
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Ansys, Analysis of Robot, Modeling, Industrial Robots, modelovanie, analýza robota, priemyslené roboty
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Prem Kumar Ethiraj
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)