15. 9. 2019  7:37 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEELKATTALAI KASTHURII RENGHAN, H. -- GARAN, M. The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
Český názov:
Autor: Bc. Harisudan Keelkattalai Kasthurii Renghan
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MKP, napäťovo-deformačná analýza, FEM, nákladný voz, STRESS-STRAIN ANALYSIS, TRUCK, HYDRAULIC ARM
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Harisudan Keelkattalai Kasthurii Renghan
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)