20. 9. 2019  11:48 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JANUSCHKE, T. -- CHRÍBIK, A. Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora
Anglický název: Design of variable compression ratio of combustion engine
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Januschke
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spark ignition engine, efficiency, excentric pivot, excentrický čap, kompresný pomer, zážihový motor, účinnosť, compression ratio
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Januschke
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)