20. 9. 2019  5:53 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANUSCHKE, T. -- CHRÍBIK, A. Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh variabilného kompresného pomeru spaľovacieho motora
Anglický názov: Design of variable compression ratio of combustion engine
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Januschke
Ing. Andrej Chríbik, PhD.
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spark ignition engine, efficiency, excentric pivot, excentrický čap, kompresný pomer, zážihový motor, účinnosť, compression ratio
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Januschke
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)