27. 9. 2020  5:21 Cyprián
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

AMBROZ, M. -- RIDZOŇ, F. Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název:
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku
Anglický název:
Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Český název:
Autor: Bc. Marek Ambroz
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Pracoviště:
Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: heat preparation, spotreba tepla, water heating, heat consumption, tepelný zdroj, ohrev vody, príprava tepla, heat source
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Bc. Marek Ambroz
Poslední změna:
08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)