15. 9. 2019  15:58 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

AMBROZ, M. -- RIDZOŇ, F. Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku
Anglický název: Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Český název:
Autor: Bc. Marek Ambroz
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: heat preparation, spotreba tepla, water heating, heat consumption, tepelný zdroj, ohrev vody, príprava tepla, heat source
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Ambroz
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)