23. 9. 2020  15:24 Zdenka
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AMBROZ, M. -- RIDZOŇ, F. Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku
Anglický názov:
Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Český názov:
Autor:
Bc. Marek Ambroz
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Pracovisko:
Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: heat preparation, spotreba tepla, water heating, heat consumption, tepelný zdroj, ohrev vody, príprava tepla, heat source
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Marek Ambroz
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)