21. 10. 2019  10:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Strojnícka fakulta - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AMBROZ, M. -- RIDZOŇ, F. Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Variantné spôsoby vykurovania v priemyselnom podniku
Anglický názov: Alternative methods of heating in an industrial enterprise
Český názov:
Autor: Bc. Marek Ambroz
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: heat preparation, spotreba tepla, water heating, heat consumption, tepelný zdroj, ohrev vody, príprava tepla, heat source
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Marek Ambroz
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)