16. 10. 2019  9:00 Vladimíra
Akademický informační systém

Strojnícka fakulta - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SMUHLYI, V. -- OLŠIAK, R. Rýchlobežná mikro turbína na malé spády. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Rýchlobežná mikro turbína na malé spády
Anglický název: High speed micro turbine for small pressure
Český název:
Autor: Ing. Vasyl Smuhlyi
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: rýchlostný trojuholník, impeller, obežné koleso, modeling, lopatka, Rýchlobežná turbína, modelovanie, speed triangle, aerodynamický profil, High speed turbine, aerodynamic profile
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Vasyl Smuhlyi
Poslední změna: 08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)